Vašu objednávku vám stihneme (podľa vybranej dopravy) doručiť do Vianoc, ak si objednáte do tohto dátumu:

Packeta - Doručenie na adresu

19. 12.

Balík na poštu

19. 12.

Balikobox

19. 12.

Slovenská pošta - na adresu

19. 12.

Kuriér SPS

18. 12.

balíkovo (Alzaboxy)

18. 12.

Doručenie na predajňu

18. 12.

Osobný odber v sklade

22. 12.

Packeta - Výdajné miesto a Z-BOX

19. 12.

Ľubica Libová

autor

Ošetřovatelský proces v chirurgii


Kniha představuje moderní a praktické zpracování problematiky ošetřovatelské péče v chirurgii. Je rozdělena na obecnou část, která poskytuje náhled do základů ošetřovatelství v chirurgii, témat jako akutní a chronické rány, druhy operačních zákroků, vyšetření chirurgického pacienta, pooperační komplikace a ošetřovatelská péče v perioperačním období. Speciální části dominuje praktické znázornění ošetřovatelského procesu u vybraných lékařských diagnóz v různých oblastech chirurgie. Hlavním benefitem je propojení více částí ošetřovatelského procesu – posuzování, diagnostika a plánování ošetřovatelské péče u vybraných chirurgických onemocnění. Publikace je určena především studentům ošetřovatelství v pregraduální formě studia, přičemž některé její části mohou významným způsobem přispět k rozšíření poznatků sestrám i v dalším vzdělávání. Autorky jsou významnými odbornicemi v oblasti chirurgie s bohatými zkušenostmi. Poznatky obsažené v knize tak přibližují praktickým způsobem se záměrem porozumět ošetřovatelskému procesu v kontextu a aplikovat ho v praxi. Cílem přitom vždy je zajistit kvalitní a efektivní ošetřovatelskou péči pacientům s chirurgickými onemocněními.
Na sklade 2Ks darček
10,22 € 10,76 €

Ošetrovateľstvo v chirurgii


V ošetrovateľskej starostlivosti sa v dnešnej dobe vyvíja veľké množstvo rôznych hodnotiacich a meracích nástrojov zameraných na objektivizáciu údajov, ktoré sestre pomáhajú objektivizovať stav pacienta. Hodnotiace a meracie nástroje v chirurgii sú jedným zo základných nástrojov moderného chirurgického ošetrovateľstva. Problematika využívania týchto nástrojov po podrobnom preskúmaní môže poskytnúť dôležité informácie pri riešení situácie v dnešnej ošetrovateľskej starostlivosti a praxi sestier. Vo výučbe sestier stále zaznieva prax založená na dôkazoch, ako aj to, že práve sestry sú vedené k uplatňovaniu nových vedeckých poznatkov a informácií týkajúcich sa efektívnych ošetrovateľských postupov. S rastúcimi kompetenciami a autonómiou sestry v oblasti ošetrovateľstva sa zvyšuje aj jej zodpovednosť a samostatnosť. Voľba nástroja podlieha faktu, kto bude dané hodnotenie u pacienta vykonávať, pretože narábanie s mnohými nástrojmi si vyžaduje špeciálne vzdelanie a náležitú prax sestier v oblasti používania hodnotiacich a meracích nástrojov či metód. Z pohľadu odborníkov, ale aj praxe hodnotiace a meracie nástroje zjednodušujú prácu sestier, objektivizujú posúdenie, ktoré realizujú. V zahraničí sú tieto nástroje bežnou realitou v zdravotníckych zariadeniach a používajú ich aj sestry v ústavnej a domácej starostlivosti. U nás sa zatiaľ využívajú len sporadicky, preto sme sa rozhodli v tejto učebnici zosumarizovať vybrať niektoré meracie a hodnotiace nástroje, ktoré sa vo veľkej miere môžu používať v chirurgickom ošetrovateľstve. Výsledky hodnotiacich a meracích nástrojov sa tak budú stávať dôležitým indikátorom kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti. Na našich pracoviskách sa spravidla stretávame s prevzatými alebo modifikovanými metodikami, ale pre ošetrovateľskú prax nie sú dané súbory k dispozícii. National Council of State Boards of Nursing (NCSBN) definuje komplexne ošetrovateľské hodnotenie ako rozsiahly zber dát tak v úvode, ako aj priebežne u jednotlivcov, v komunitách, rodine či v skupine pri riešení rozvíjajúcej sa zmene zdravotného stavu pacienta/jednotlivca. V odbornej literatúre sa nachádza veľa hodnotiacich a meracích nástrojov týkajúcich sa geriatrického ošetrovateľstva, ale len málo z nich sa zameriava na hodnotiace a meracie nástroje v chirurgickom ošetrovateľstve. Nami ponúkaná učebnica je komplexným spracovaním vybraných hodnotiacich a meracích nástrojov používaných v chirurgickom ošetrovateľstve. Pokúsili sme sa v nej zosumarizovať nami vybrané niektoré hodnotiace a meracie nástroje vhodné na používanie v chirurgickom ošetrovateľstve, ktoré by mali uľahčiť prácu sestier. Kolektív autorov vychádzal pri spracovaní tohto učebného textu z domácej i zahraničnej literatúry, elektronických zdrojov, ako aj z výsledkov výskumov a práce založenej na dôkazoch. Tomuto zodpovedá i rozsah použitej literatúry uvádzanej v závere jednotlivých kapitol. Cieľom autorov bolo vytvoriť učebný text, ktorý by pomohol zorientovať sa v chirurgickom ošetrovateľstve predovšetkým študentom bakalárskeho a magisterského štúdia ošetrovateľstva a špecializačného štúdia. Autori predpokladajú, že táto učebnica doplní chýbajúcu literatúru vo vzdelávaní študentov v chirurgii z pohľadu ošetrovateľstva a bude súčasťou odporúčanej vysokoškolskej literatúry v univerzitnom vzdelávaní profesionálov pre zdravotnícku prax.
Na sklade 1Ks darček
7,60 € 8,00 €

Ošetřovatelský proces v chirurgii II


Kniha představuje moderně a prakticky zpracovanou publikaci poskytující náhled do ošetřovatelství v chirurgii a do péče o pacienta po operačních výkonech v ortopedii, traumatologii a gynekologii. Zahrnuje vyšetření pacienta, ošetřovatelskou péči v perioperačním období a možné pooperační komplikace. Ve speciální části je hlavní doménou praktické uplatnění ošetřovatelského procesu u vybraných lékařských diagnóz v různých oblastech chirurgie. Popsaná je miniinvazivní chirurgie a roboticky asistovaná chirurgie – v dnešní době velmi progresivní metoda. Hlavním benefitem je vzájemné propojení více částí ošetřovatelského procesu – posuzování, diagnostika a plánování ošetřovatelské péče u vybraných chirurgických onemocnění. Kniha je určena především pregraduálním studentům ošetřovatelství, avšak některé její části mohou výrazně přispět k rozšíření poznatků sester v dalším vzdělávání. Cílem autorů bylo přiblížit čtenáři informace praktickým způsobem tak, aby porozuměl ošetřovatelskému procesu v kontextu a aplikoval ho v praxi s cílem zajistit kvalitní a efektivní ošetřovatelskou péči pacientům s chirurgickými onemocněními.
Na sklade 2Ks darček
9,06 € 9,54 €