Rút Lichnerová

autor

Hostina


Ira a jej deti sú poznačené minulosťou. Šarlota vidí vo svojich deťoch božstvá. Koronis sa zamiluje do zabávača na hostinách. Osudy postáv sú posplietané, ich príbehy, podobné antickým mýtom, plynú pod povrchom obrazov navzájom previazaných vnútornými súvislosťami. Kniha nastoľuje otázky o zmysle vlastnenia a bytia, ukazuje obmedzenia, prepadliská a pasce pre súčasného človeka. Poznanie sprevádzajú sarkazmus a irónia. Dej speje k tragickému koncu. Všetko je to však zložitejšie aj v živote aj v literatúre...
Na sklade 1Ks
9,41 € 9,90 €

Láska je jabĺčko


Láska je jabĺčko je piatym zväzkom tranosciusovskej edície Profily, mapujúcej tvorbu významných súčasných slovenských prozaikov. Zaradila sa tak za profilové výbery z diela Petra Jaroša, Dušana Dušeka, Jána Beňa a Pavla Vilikovského. Profilovka je kolážou z kratších poviedok, dlhších noviel i románových úryvkov. Počnúc poviedkami z autorkinej prvotiny V Kremenisku, cez poviedky z Šahízihotabíe, Slepej rybky, novelu Rieka Príbeh bielej, ružovej a tyrkysovej, po úryvky z románov Anna Regina a najnovšej Hostiny. Výber nesie názov podľa poviedky ocenenej v súťaži Poviedka 2002. Editor Vladimír Petrík do knihy zaradil aj literárnokritické ohlasy od Alexandra Halvoníka, Etely Farkašovej, Viery Žemberovej, Ivana Kadlečíka, Rudolfa Dobiáša a dokonca podrobnú lingvistickú štúdiu od Jána Kačalu. Kľúčovými literárnovednými textami sú však štúdia Michaely Jurovskej a doslov Vladimíra Petríka.Samotná autorka hovorí o svojom spisovateľstve: "... Lebo aj pre písanie sa treba rozhodnúť. Veď človek by mohol za ten čas robiť niečo iné a možno čímsi iným byť oveľa viac osožný ľuďom naokolo, keby v ňom neprebývala viera, že práve on a práve v texte, ktorý píše, vyjaví ľuďom čosi, čo by mali vedieť o sebe aj o iných, hoci o štruktúrach sveta, či o tom, koľko je možných ciest a možných riešení..."
U dodávateľa
11,12 € 11,70 €

dostupné aj ako:

Hlbiny bezpečia


V knihe esejí autorka cez prizmu večnej témy dobra a zla predostiera zdroje nielen svojich literárnych inšpirácií, ale aj svojich mravných hodnôt a postojov. K tejto reflexii si prizýva spisovateľov, výtvarníkov, filozofov, ale aj svojich blízkych a priateľov. Časť knihy tvoria listy Ivana Kadlečíka autorke.
U dodávateľa
11,40 € 12,00 €

Lacná kniha Láska je jabĺčko (-50%)


Láska je jabĺčko je piatym zväzkom tranosciusovskej edície Profily, mapujúcej tvorbu významných súčasných slovenských prozaikov. Zaradila sa tak za profilové výbery z diela Petra Jaroša, Dušana Dušeka, Jána Beňa a Pavla Vilikovského. Profilovka je kolážou z kratších poviedok, dlhších noviel i románových úryvkov. Počnúc poviedkami z autorkinej prvotiny V Kremenisku, cez poviedky z Šahízihotabíe, Slepej rybky, novelu Rieka Príbeh bielej, ružovej a tyrkysovej, po úryvky z románov Anna Regina a najnovšej Hostiny. Výber nesie názov podľa poviedky ocenenej v súťaži Poviedka 2002. Editor Vladimír Petrík do knihy zaradil aj literárnokritické ohlasy od Alexandra Halvoníka, Etely Farkašovej, Viery Žemberovej, Ivana Kadlečíka, Rudolfa Dobiáša a dokonca podrobnú lingvistickú štúdiu od Jána Kačalu. Kľúčovými literárnovednými textami sú však štúdia Michaely Jurovskej a doslov Vladimíra Petríka.Samotná autorka hovorí o svojom spisovateľstve: "... Lebo aj pre písanie sa treba rozhodnúť. Veď človek by mohol za ten čas robiť niečo iné a možno čímsi iným byť oveľa viac osožný ľuďom naokolo, keby v ňom neprebývala viera, že práve on a práve v texte, ktorý píše, vyjaví ľuďom čosi, čo by mali vedieť o sebe aj o iných, hoci o štruktúrach sveta, či o tom, koľko je možných ciest a možných riešení..."
Na sklade 1Ks
5,85 € 11,70 €

dostupné aj ako:

Anna Regina


"Anna Regina vagyok, aki nem hitte, hogy valaki beleszerethet, és amikor beleszeretett valaki, megint csak nem hitte, hogy ez szerelem volna." Selmecbánya a tizennyolcadik század első felében rohamosan fejlődő, pezsgő bányaváros volt. Felvirágoztatásához tetemesen hozzájárult két hírneves polgára, Mikoviny Sámuel, a sokoldalú tudós, geodéta, kartográfus, és mestere, a polihisztor Bél Mátyás. Ebből a történelmi háttérből emeli ki a szerző Mikoviny Sámuel feleségét, Anna Reginát. Az ő szalonjából, hálószobájából, konyhájából láttatja a soknyelvű város különböző társadalmi rétegekből származó polgárait, a város életét. Anna Regina öntörvényű, okos és józan asszony. Hogy a tizennyolcadik század elején miként él a fenti adottságokkal megáldott nő egy olyan férfi oldalán, aki megszállottja hivatásának, aki ideje nagy részét az ország feltérképezendő területein tölti, ráadásul feleségénél jó néhány évvel fiatalabb? Rút Lichnerová szellemes, tárgyilagos, jó adag szarkazmussal és pajzánsággal fűszerezett regényéből kiderül. Rút Lichnerová szlovák író, művészettörténész Selmecbányán él. Évekig a Selmecbányai Bányamúzeum munkatársa volt, ahol az UNESCO kulturális örökségeként bejegyzett gyűjtemények megőrzésével és bemutatásával foglalkozott. A Kollár Galéria igazgatójaként Szlovákiában és külföldön több mint száz képzőművészeti kiállítást rendezett. Hazájában regényeivel, elbeszéléseivel, novelláival, rádiójátékaival, esszéivel vívott ki magának elismerést. Munkásságát több díjjal is jutalmazták.
Vypredané
2,85 € 3,00 €

Anna Regina


Pozoruhodná autorka Rút Lichnerová tento raz siahla po téme súvisiacej so životom a pôsobením vynikajúceho kartografa a všestranne technicky nadaného Samuela Mikovíniho. Za objekt literárneho stvárnenia vybrala najmä jeho manželku, nevšednú ženu Annu Reginu, ktorá sa vydajom ocitla v Banskej Štiavnici. Meste mnohnárodnostnom, plnom. Meste temnom, zovretom v kotline a zároveň sa blyštiacim leskom ťaženého zlata a striebra. Tam Anna Regina, vzhľadom na Mikovíniho spoločenské postavenie, vzbudzuje pozornosť, rešpekt, ale zároveň aj údiv, závisť a pohoršenie. Tam rodí deti, zápasí o vlastnú tvár, ženskosť a o svoje vlastné postavenie. Ale aj o pozornosť a lásku (lásku?) vedou a prácou ustavične zaneprázdneného a kráľovnou Máriou Teréziou zaneprázdňovaného Samuela.
Vypredané
1,00 € 2,49 €