Danuša Lišková

autor

Wirtschaftsdeutsch im Bankwesen


Učebnica je koncipovaná tak, že umožňuje pracovať bez odborného vedenia, pretože väčšina cvičení má kľúč a nemecko-slovenský slovník, ktorý zahrňuje odbornú lexiku textov. Pri slovenskom hesle je uvedený preklad len v tom prípade, ak je jeho význam jednoznačný. Osemnásť kapitol prezentuje úvod do bankovej problematiky, prakticky všetky bankové obchody a služby ako i nové skutočnosti, a to Európsku centrálnu banku a zavedenie eura. Každá kapitola (okrem kapitol Einführung) obsahuje východiskový text so slovnou zásobou a množstvo rozmanitých cvičení zameraných na dosiahnutie efektívneho porozumenia odborného textu, na stimulovanie komunikatívnych zručností a na aktivizáciu kognitívnych schopností. Organickú súčasť textových zložiek tvorí celý rad schém a ilustrácií. V každej lekcii sú cvičenia na porozumenie odborného textu, na osvojenie slovnej zásoby, motivujúce zároveň na samostatné myslenie a formulovanie vlastných názorov, na komentovanie obrázkov, tabuliek, diagramov, a to písomnou i ústnou formou... Učebnica Wireschaftsdeutsch im Bankwesen je vypracovaná v súlade s Jednotným európskym rámcom pre jazyky a spĺňa kritériá nového kreditového systému na európskych univerzitách a vysokých školách.
Vypredané
10,54 € 11,09 €

Nové humoresky


Moje krédo už roky znie: V živote je najdôležitejšia veselá myseľ a čerešňový koláč alebo naopak. Niekedy ale rozmýšľam, že čerešňový koláč vymením za pohodlné topánky a zdravotnú posteľ. Ešte stále milujem svoje učiteľské povolanie a rodinu sa mi doteraz nepodarilo presvedčiť, že to nie je diagnóza.
Vypredané
1,43 € 1,50 €