% Zľavy na hry %

Ludmila Lochmanová

autor

Základy obchodního práva - 2. přepracované a doplněné vydání


Druhé (přepracované a doplněné) vydání studijní příručky Základy obchodního práva nabízí čtenářům populární výklad klíčových pojmů a institutů obsažených v obchodním zákoníku. Text je rozdělen do tří částí, které kopírují systematiku citovaného předpisu. V první části se uživatel seznámí s historickým vývojem obchodního práva na území České republiky, s věcnou a osobní působností zákona, s prameny obchodního práva, se vztahem obchodního zákoníku a (především) předpisů práva občanského. Následuje interpretace ustanovení normujících podnik, obchodní firmu, jednání podnikatele, obchodní rejstřík a soutěžní právo. Druhá část publikace je věnována obchodním korporacím z pohledu obecného i zvláštního. Jednotlivé podkapitoly podávají výklad právní a majetkové charakteristiky obchodních společností a družstva, úpravy jejich orgánů, práv a povinností společníků (členů) atd. Třetí část je zaměřena na obligační právo, tj. na obecná ustanovení o závazkových vztazích (vznik, změnu a zánik smlouvy), právní a ekonomické prostředky zajištění závazků a jednotlivé smluvní typy. Text je bohatě doplněn aktuální judikaturou Nejvyššího soudu ČR. Studijní příručka je nabízena především posluchačům bakalářských nebo navazujících studijních programů, jakož i programů MBA či LLM, v rámci nichž je vyučováno obchodní právo. Zájemce najde bezesporu i mezi začínajícími podnikateli.
U dodávateľa
22,30 € 23,47 €

Jak na smlouvy- Obchodní právo


Obsahuje pohromadě nejpoužívanější smlouvy z oblasti obchodního i občanského práva. Ať už se jedná o objednávku či fakturu, kupní smlouvu, smlouvu o obchodním zastoupení, o zprostředkování, nájemní smlouvu, ale i kupní smlouvu, smlouvu o skladování, o úvěru, o prodeji podniku, zástavní smlouvu, smlouvu o půjčce, darovací smlouvu atd.
Vypredané
2,18 € 2,29 €

Vzory smluv a korespondence pro firmu CD-ROM


K písemnostem, které se denně v každé firmě tisknou, podepisují a odesílají poštou patří na prvním místě obchodní korespondence a dále zcela určitě obchodní a pracovní smlouvy. Proto si každý manažer vybuduje časem ve svém počítači nezbytnou knihovničku vzorů, připravenou jen k doplnění jmen a údajů a k tisku. CD-ROM vám poskytne právě všechny důležité a nezbytné vzory těchto písemností.
Vypredané
8,83 € 9,29 €