% Zľavy na hry %

James M. Longo

autor

Hitler a Habsburkové


Kniha odhaľuje nielen to, prečo si Adolf Hitler vybral synov zavraždeného arcivojvodu Franza Ferdinanda a spravil z nich prvých dvoch Rakúšanov deportovaných do koncentračného tábora v Dachau, ale venuje sa aj odvahe kráľovskej rodiny, ktorá sa snažila tomuto osudu vzdorovať. V mladosti strávil Hitler päť rokov vo Viedni, kde sa jeho posadnutosť cisárskym rodom Habsburgovcov stala katalyzátorom jeho pomsty voči zaniknutej ríši, mŕtvemu arcivojvodovi a jeho sirotám. Nenávisť nasmerovala fašistického vodcu na cestu moci a nepriamo viedla k tragédii druhej svetovej vojny a holokaustu.
Na sklade 1Ks
14,20 € 14,95 €

dostupné aj ako:

Hitler a Habsburgovci


Pôsobivé dielo, ktoré prezrádza, ako a prečo sa Adolf Hitler zameriaval práve na deti zavraždeného arcivojvodu Františka Ferdinanda a ako mu cisárska rodina vrátila úder. Práve Františkovi synovia boli prví Rakúšania deportovaní do koncentračného tábora Dachau.Počas piatich rokov, ktoré strávil mladý Adolf Hitler vo Viedni, sa v ňom zrodila posadnutosť a nenávisť voči cisárskej rodine Habsburgovcov, ktorá ho napokon doviedla k túžbe získať moc a pomstiť sa upadajúcemu impériu aj mŕtvemu arcivojvodovi s jeho cisárskymi sirotami.Vodcu odpudzovalo netradičné manželstvo arcivojvodu Františka Ferdinanda, ktoré v tradične založenej Habsburskej ríši vyvolalo škandál. Cisárski potomkovia, ktorí z neho vzišli, boli podľa Hitlera stelesnením všetkého, čo bolo zlé na modernizácii, dvadsiatom storočí a na multietnicite a multikultúrnosti rakúsko-uhorskej ríše. Keď sa dostal k moci, jeho nenávisť voči Habsburgovcom sa zamerala na synov Františka Ferdinanda, ktorí verejne vystupovali proti nacistom a ich rasistickej ideológii. Keď v roku 1938 Nemecko obsadilo Rakúsko, práve oni boli prví dvaja Rakúšania, ktorí boli zatknutí gestapom a odvlečení do Dachau. V priebehu niekoľkých hodín sa tak dostali z prepychového paláca do väzenia. Ženy z ich rodiny, vrátane princeznej Žofie z Hohenbergu, Františkovej jedinej dcéry, vyhlásili Hitlerovi vojnu. Ich neoblomnosť a odvaha tvárou v tvár zrade a mučeniu udržala rodinu pokope v priebehu vojny, aj počas nasledujúcich traumatických rokov. Korene Hitlerovho odhodlania zničiť rodinu mŕtveho arcivojvodu, ako aj jej odvážny boj proti Führerovi, odhalil James Longo po desaťročí výskumu a rozhovorov s potomkami Habsburgovcov.
Na sklade 2Ks
14,16 € 14,90 €

dostupné aj ako:

Hitler és a Habsburgok


A Hitler és a Habsburgok a huszadik század nagy háborúinak kevésbé ismert, ám annál izgalmasabb aspektusát mutatja be. Hogyan és mitől alakult ki Adolf Hitler megszállott gyűlölete a Habsburg-család iránt? Miért fogadott bosszút az eltűnőben lévő birodalom, valamint a halott főherceg és a királyi árvák ellen? A kötetből az is kiderül, hogy mit kellett átélniük azoknak a gyermekeknek, akiknek a vére a nácik szerint túlságosan kék volt, de a Habsburgok szerint mégsem eléggé. Többek közt ez a dühödt érzelem hajtotta Hitlert a hatalomért vívott harcában is, és ez vezetett a második világháború és a holokauszt tragédiájához. Ferenc Ferdinánd főherceg királyi árvái, a hagyományhű Habsburg Birodalmat megbotránkoztató boldog, de rangon aluli házasság gyümölcsei testesítették meg a szemében mindazt, amit a modernitásban, a huszadik században és az Osztrák-Magyar Monarchia többnemzetiségű, multikulturális birodalmában megvetett. Európa királyi családjai sorsukra hagyták a gyermekeket, kiszolgáltatva őket Hitler bosszúszomjának. Haragját csak fokozta, hogy a két fiú, Miksa és Ernő felnőve apjuk legnemesebb eszméit követték, és nyíltan felszólaltak a náci párt és annak rasszista ideológiája ellen. Az Anschluss után ők lettek az első osztrákok, akiket a dachaui koncentrációs táborba deportáltak. A család nőtagjai - nővérük, Zsófia és a feleségek - heroikus küzdelembe kezdtek, hogy megmentsék a két herceget, bevetve minden tudásukat, női rafinériájukat, és a Mária Terézia főhercegnőtől eltanult személyes diplomácia eszközeit. Állhatatosságuk, bátorságuk óvta meg családjukat a háború árulással, gyötrelmekkel, éhezéssel teli éveiben, majd a háború utáni traumatikus időkben. James Longo egy évtizeden át tartó kutatómunka és interjúk hosszú sora révén tárta fel a Habsburg-leszármazottak történetét, Hitler gyűlöletének gyökereit és a családtagok bátor küzdelmét a Führer ellen.
U dodávateľa
13,18 € 13,87 €

Hitler a Habsburkové


Kniha poodhaluje nejen to, proč si Adolf Hitler vybral děti zavražděného arcivévody Františka Ferdinanda a z jeho synů udělal první dva Rakušany deportované do koncentračního tábora v Dachau, ale zabývá se také odvahou, s jakou se mu snažila královská rodina vzdorovat.V mládí strávil Adolf Hitler pět let ve Vídni, kde se jeho posedlost císařským rodem Habsburků stala katalyzátorem jeho pomsty vůči zaniklé říši, mrtvému arcivévodovi a jeho sirotkům. Nenávist nasměrovala fašistického vůdce na cestu moci a nepřímo vedla k tragédii druhé světové války a holocaustu.
Na stiahnutie
10,99 €

dostupné aj ako:

Hitler a Habsburgovci


Pôsobivé dielo, ktoré prezrádza, ako a prečo sa Adolf Hitler zameriaval práve na deti zavraždeného arcivojvodu Františka Ferdinanda a ako mu cisárska rodina vrátila úder. Práve Františkovi synovia boli prví Rakúšania deportovaní do koncentračného tábora Dachau.Počas piatich rokov, ktoré strávil mladý Adolf Hitler vo Viedni, sa v ňom zrodila posadnutosť a nenávisť voči cisárskej rodine Habsburgovcov, ktorá ho napokon doviedla k túžbe získať moc a pomstiť sa upadajúcemu impériu aj mŕtvemu arcivojvodovi s jeho cisárskymi sirotami.Vodcu odpudzovalo netradičné manželstvo arcivojvodu Františka Ferdinanda, ktoré v tradične založenej Habsburskej ríši vyvolalo škandál. Cisárski potomkovia, ktorí z neho vzišli, boli podľa Hitlera stelesnením všetkého, čo bolo zlé na modernizácii, dvadsiatom storočí a na multietnicite a multikultúrnosti rakúsko-uhorskej ríše. Keď sa dostal k moci, jeho nenávisť voči Habsburgovcom sa zamerala na synov Františka Ferdinanda, ktorí verejne vystupovali proti nacistom a ich rasistickej ideológii. Keď v roku 1938 Nemecko obsadilo Rakúsko, práve oni boli prví dvaja Rakúšania, ktorí boli zatknutí gestapom a odvlečení do Dachau. V priebehu niekoľkých hodín sa tak dostali z prepychového paláca do väzenia. Ženy z ich rodiny, vrátane princeznej Žofie z Hohenbergu, Františkovej jedinej dcéry, vyhlásili Hitlerovi vojnu. Ich neoblomnosť a odvaha tvárou v tvár zrade a mučeniu udržala rodinu pokope v priebehu vojny, aj počas nasledujúcich traumatických rokov. Korene Hitlerovho odhodlania zničiť rodinu mŕtveho arcivojvodu, ako aj jej odvážny boj proti Führerovi, odhalil James Longo po desaťročí výskumu a rozhovorov s potomkami Habsburgovcov.
Na stiahnutie
9,90 €

dostupné aj ako: