Jurij Lotman

autor

Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky


AnotáciaDruhé revidované vydanie prekladu kľúčovej a u nás zároveň veľmi populárnej učebnice filmovej teórie od jedného z najznámejších svetových semiotikov Jurija M. Lotmana, doplnené aktuálnym doslovom Petra Michaloviča a Vlastimila Zusku a ilustráciami podľa pôvodného ruského vydania z roku 1973. Výber filmov, ktoré sú predmetom úvah a analýz, prezrádza, že pre Lotmana film rozhodne nebol len „materiálom“ analýz, ale aj objektom estetickej rozkoše, diváckeho potešenia. Práve tieto, pre vedca tak nesmierne cenné vlastnosti, umožnili Jurijovi Lotmanovi napísať knihu o filme, ktorá môže byť zaujímavá nielen pre filmových vedcov, ale aj pre praktických tvorcov filmu. A ktorá nestratila nič na svojej aktuálnosti ani po desiatkach rokov.
Vypredané
7,63 € 8,03 €

Kultura a exploze


Kniha Kultura a exploze shrnuje celoživotní teoretické a literárněhistorické bádání Jurije Lotmana. Je založena na drobnohledné analytické perspektivě, která dokáže zaostřit na dynamický detail, jenž se stává klíčem k pochopení celků. To je umožněno širokými znalostmi kontextu, v nichž se tento detail a jeho funkce sledují, a koncentrací na mechanismy komunikace. Lotman hledá dorozumění mezi čtenáři a autory, mezi texty a čtenáři, mezi texty a texty, mezi kulturami současnými a starými, mezi Západem a Východem.
Vypredané
10,22 € 10,76 €