Martin Luther

autor

Martin Luther Dopisy blízkým


Dopisy blízkým jsou stručným výborem z Lutherovy obsáhlé korespondence, který má reformátora představit nejen jako teologa, myslitele či hrdinu, ale především jako člověka. Ukazuje, jaká břemena, těžkosti a nemoci musel přemáhat (někdy i mrzutosti a drsnosti), jak se však stále znovu vracel k radostné naději evangelia, kterou probouzel i v druhých, jak mu nechyběl humor ani citlivost k bližním, jak dobrým uměl být přítelem, oddaným manželem a milujícím otcem a jak své povolání navzdory všemu naplňoval až do konce.
Na sklade 2Ks
7,79 € 8,20 €

Reformační balíček (komplet 3 kníh)


Tři drobné knížky dávají nahlédnout do duše velkých osobností, které se nespokojily se stavem věcí veřejných. O čem tito mužové přemýšleli, když zrovna nestáli na jevištích dějin a nesepisovali odborné traktáty? Jak reagoval Hus na nespravedlivý kostnický proces, Luther na úmrtí své osmiměsíční dcery a Komenský na požárem zmařené celoživotní dílo? Listy z Kostnice Jana Husa do dnešní češtiny převedl překladatel Bible21 Alexandr Flek. Dopisy blízkým Martina Luthera uspořádal farář pro menšiny Mikuláš Vymětal. Lekce lidskosti Jana A. Komenského vybral a okomentoval komeniolog Jan Hábl. Svazky vyšly v rámci Malé edice klasiků, která představuje širokému čtenářskému publiku duchovní odkaz autorů a myslitelů, k jejichž dílu by běžný čtenář přistupoval možná s ostychem, možná s obavou a možná by se jim vyhnul docela. Jednotlivé drobné svazky nabízejí vhled do myšlenkového světa osobností, o nichž často slýcháme nebo čteme, ale zřídka se vystavujeme jejich vlastnímu hlasu. Reformační balíček obsahuje: Listy z Kostnice od Jana Husa (ed. Alexandr Flek) Dopisy blízkým od Martina Luthera (ed. Mikuláš Vymětal) Lekce lidskosti od Jana Amose Komenského (ed. Jan Hábl)
U dodávateľa
34,86 € 36,69 €

O ustanovení služebníků církve


Osmý svazek studijní řady Acta Reformationem Bohemicam Illustrantia uvádí překlad nejdůležitějšího textu, který vzešel ze styků reformátora Martina Luthera a českých utrakvistů na počátku dvacátých let 16. století. Lutherův dopis De instituendis ministris ecclesiae z roku 1523 obsahuje stručný návod na řešení situace, do níž se česká církev pod obojí dostala tím, že zůstala od časů kompaktát věrná římskému svěcení svého kněžstva. Luther zde vyzývá politické špičky Starého města pražského k vybudování církve nezávislé na Římu. Překlad Buriana Sobka z Kornic (1523) edičně připravil církevní historik Ota Halama ve spolupráci se studenty Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Text doprovázejí dobové ilustrace a faksimile.
Vypredané
6,27 € 6,60 €

Smerovník kresťanskej cesty


Každodenné duchovné zamyslenia na biblické texty od otca reformácie dr. Martina Luthera.
Vypredané
6,77 € 7,13 €

Bůh je rozpálená pec plná lásky


Editor svazku Ondřej Macek sestavil slovníček pojmů Lutherovy teologie, které provedou čtenáře zásadními důrazy Lutherova svěžího myšlení. Vychází jako první lutherský svazek připomínající letošní výročí 500 let od počátku evropské reformace.
Vypredané
6,52 € 6,86 €

Erős vár a mi Istenünk! - Luther Márton füveskönyve


"Most már tudom, hogy csak jó lelkiismerettel lehetünk boldogok." "Mivel a hit szentté tesz Isten előtt, szentek azok a cselekedetek is, amelyek hitből fakadnak." "Minden, ami keresztény, a kegyelemre épül. " "Nem emberit ajánlok, hanem istenit. "Az Úristen mindig többet ad, mint amit kérünk tőle. Ha igaz módon kérünk tőle egy darab kenyeret, ő egy egész szántóföldet ad nekünk." "Istent szeretni annyi, mint magunkat gyűlölni és Istenen kívül semmit sem ismerni. " "Ha a Sátán dühöng ellenem, nevetek rajta és a kerteket, a Teremtő áldásait szemlélem és élvezem Őt magasztalva." "Egyedül a kereszt a mi teológiánk."
Vypredané
7,47 € 7,86 €

Ako sa modliť - Modlitby (farebný obal)


Martin Luther vo svojich spisoch zanechal veľké duchovné bohatstvo. Farár Ondřej Macek čerpajúc z tohto bohatého zdroja zostavil knihu Ako sa modliť, v ktorej sú obsiahnuté aj niektoré konkrétne Lutherove modlitby.
Vypredané
8,46 € 8,90 €

Ako sa modliť - Modlitby (koženka)


Spis M. Luthera Ako sa modliť spolu s výberom Lutherových modlitieb zostavil Ondřej Macek.
Vypredané
8,46 € 8,90 €

Menší a Větší katechismus


Základní Lutherovy katechetické texty. Vychází jako druhý lutherský svazek připomínající letošní výročí 500 let od počátku evropské reformace. K tomu se přidává ještě jedna hanebná nepravost a skrytá zlá choroba, a sice sebejistota a omrzelost. Mnozí si totiž myslí, že katechismus je až příliš prosté, obyčejné a lehké učení, které si po jednom přečtení zapamatují, knihu pak hodí do kouta a takřka se stydí číst si v ní znovu… Přece se však nestydím následovat děti, které se učí katechismu. Čtu jej a přeříkávám si jej každé ráno slovo od slova – a mám-li čas, pak přidám i Otčenáš, Desatero přikázání, Vyznání víry, žalmy atd. (z Lutherovy předmluvy k Většímu katechismu)
Vypredané
11,16 € 11,75 €

Asztali beszélgetések - Helikon Zsebkönyvek 60.


"Össze sem lehet számolni, mekkora költségekbe veri magát Isten csak azzal, hogy élelmet ad a madaraknak, s nem is csak a hasznosabbjának. Úgy gondolom, Istennek évente csak a verebek táplálása többe kerül a francia király egész évi jövedelménél; mit mondjunk akkor a többi teremtményről?" A kötet a reformáció 500. évfordulójának tiszteletére jelenik meg.
Vypredané
3,06 € 3,22 €

Lacná kniha Smerovník kresťanskej cesty (-70%)


Každodenné duchovné zamyslenia na biblické texty od otca reformácie dr. Martina Luthera.
Vypredané
2,14 € 7,13 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Ako sa modliť - Modlitby (koženka) (-50%)


Spis M. Luthera Ako sa modliť spolu s výberom Lutherových modlitieb zostavil Ondřej Macek.
Vypredané
4,45 € 8,90 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Smerovník kresťanskej cesty (-90%)


Každodenné duchovné zamyslenia na biblické texty od otca reformácie dr. Martina Luthera.
Vypredané
0,71 € 7,13 €

dostupné aj ako: