% Zľavy na hry %

James Heidema

autor

The Passionate Manager


Překlad díla úspěšného autorizovaného poradce v prodeji životních pojistek. Napostradatelná pomůcka pro manažery působící v oblasti prodeje životního pojištění. Obsahuje efektivní systémy, postupy a nástroje s cílem pomoci manažerům, aby byli produktivnější, aby přinášeli větší zisky a aby v konečném výsledku byli úspěšnější!
Vypredané
19,55 € 20,58 €

Zanietený tím


Podľa autorov sa v rámci formálneho vzdelávacieho procesu málo priestoru a pozornosti venuje významu a dôležitosti tímov. Práca vedúceho tímu a člena tímu nie je jednoduchá – pri vytváraní a rozvoji tímu sa vyžaduje mať trpezlivosť a vytrvalosť. V publikácii sa autori zaoberajú systémami, procesmi a nástrojmi súvisiacimi s problematikou vytvárania tímov. Publikácia slúži aj ako príručka – na konci väčšiny kapitol je projekt, pomocou ktorého by si čitateľ mal v praxi skúsiť aplikovať všetko, čo sa naučil. Publikácia pomôže čitateľom pochopiť, ako možno dosiahnuť v rámci tímu úspech.
Vypredané
4,70 € 4,95 €