Giovanni Maciocia

autor

Praxe čínské medicíny


Autor Giovanni Maciocia, akupunkturista, specialista v oboru léčivých bylin a světoznámý odborník na čínskou medicínu, ve své knize Praktiky čínské medicíny popisuje léčbu a diagnózu 48 nemocí, zdravotních potíží a poruch.

Léčení široké škály obtíží pomocí tradiční čínské medicíny. Předkládá možnosti aplikace tradiční čínské lékařské teorie na běžné, chronické i akutní stavy, se kterými se mohou lékaři setkat ve své praxi.

Praktiky čínské medicíny komplexně a přehledně. Každá kapitola obsahuje etiologii a patologii, diagnostiku podle tradiční čínské medicíny, výběr procedur, akupunktury a bylin s vysvětlením možností, případně studie pro ilustraci, shrnutí západní diagnostiky a diskuzi o prognóze a prevenci. Text publikace přináší množství zkušeností a postřehů samotného autora při praktikování léčby tradiční čínské medicíny v západních souvislostech jako podporu pro všechny lékaře bez ohledu na jejich vlastní zkušenosti.

Vysoce odborné zpracování České vydání prochází odbornou korekturou MUDr. Viktora Vojtěcha, který se tradiční čínské medicíně věnuje od roku 1988. Kniha je dalším z obsáhlých děl vhodných pro studenty, vyučující, lékaře i praktiky čínské medicíny. Navazuje na úspěšné české vydání autorovy knihy Diagnostika v čínské medicíně.
Na sklade
111,58 € 117,45 €

Diagnostika podle jazyka v tradiční čínské medicíně


Vyšetřování jazyka je v tradiční čínské medicíně jednou ze základních diagnostických metod

Tato kniha je vysoce praktickou, ke čtenáři vstřícnou kompaktní a klinicky orientovanou učebnicí diagnostiky podle jazyka

Autorem je jeden z nejrespektovanějších učitelů a praktiků čínské medicíny na Západě

V knize naleznete popis všech tří základních aspektů jazyka (barva těla, tvar, povlak) a jejich význam pro stanovení diagnostiky

Řada perokreseb a 59 barevných fotografií živě ilustrují typy jazyka, které lze v praxi západní medicíny běžně spatřit

Anamnézy, doplněné fotografiemi, názorně dokreslují použití diagnostiky podle jazyka v praxi

Pozornost je věnována i spojení diagnostiky podle jazyka s diagnostikou podle pulzu, emočními problémy, farmakologií, péčí o děti a prognostikou

Kniha také shrnuje tradiční přístupy rozpoznání nemoci (šest etap, čtyři úrovně, tři ohniště) ve vztahu k diagnostice podle jazyka

Dílo je primárně určeno kvalifikovaným odborníkům na tradiční čínskou medicínu

Má však mnoho co sdělit i západně orientovaným lékařům (zejm. lékařům praktickým, internistům a ORL), včetně těch, kteří se snaží o léčení akupunkturními jehlami mimo kontext TČM

I hledajícím laikům přinese skutečně kauzální poznání o jejich zdravotním stavu
Vypredané
26,74 € 28,15 €

Diagnostika v čínské medicíně


Kniha světoznámého autora a lékaře tradiční čínské medicíny by neměla chybět v knihovně žádného praktika čínské medicíny, žádného lékaře, který se setkává se složitými komplexními projevy chorob, a jistě bude vítanou pomůckou také pro orientaci v běžných potížích pro laickou veřejnost. Správná diagnóza – podmínka pro nasazení vhodné terapie Kniha Diagnostika v čínské medicíně kombinuje podrobnou analýzu klinických projevů s letitými zkušenostmi autora. Je na tomto poli ojedinělým svědectvím o jednom z nejdůležitějších pilířů čínské medicíny, a tím je odlišování syndromů podle příznaků. Na tomto velmi sofistikovaném postupu, kterým se získává jasný a jednoznačný obraz o podstatě choroby pacienta, je založená správná terapie. Správně lze léčit jen na základě správné diagnózy. Čínská medicína v západním světě Detailnost diferenciálně diagnostických postupů a rozboru symptomů a příznaků je v celosvětovém písemnictví v anglicky psané literatuře ojedinělá. Jedním z typických rysů prací Maciocia je schopnost přizpůsobit postupy čínské medicíny západním pacientům. Členění publikace Publikace je rozdělena do čtyř částí zabývajících se čtyřmi tradičními aspekty čínského diagnostického procesu, tj. na pozorování pohledem, dotazování se, pohmat s důrazem na pulsovou diagnostiku, diagnostiku čichem a posloucháním slyšitelných projevů pacientovy disharmonie. Kniha přináší souhrnné informace z široké oblasti čínské diagnostiky, která činí čínskou medicínu nejkomplexnější metodou na zeměkouli.
Vypredané
111,58 € 117,45 €