! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Ľubomír Majtán

autor

Začať s Božím slovom


Božie slovo je prítomné v liturgii. Denne ho čítame a počúvame v mnohých chrámoch sveta. V tejto publikácii chceme uvažovať nad Božím slovom, ktoré nám zaznieva počas svätých omší v nedele a slávnosti v Liturgickom roku B. Sú to krátke zamyslenia nad evanjeliom, ktoré nás chcú vyrušiť zo slov sveta a priblížiť k slovám Boha.
U dodávateľa
7,60 € 8,00 €

Ježišova zVRCHovaná reč


François Mauriac napísal: Kto nečítal reč na vrchu, nie je schopný pochopiť, čo je kresťanstvo. Aj Mahátmá Gándhí poznamenal:Ježišovo posolstvo je zhrnuté v reči na vrchu. Vďaka tejto reči som bol očarený Ježišom. Reč na vrchu patrí medzi najkrajšie state Nového zákona. Nazýva sa krátkym evanjeliom, krátkym životom kresťanstva či základnou listinou kresťanstva. Tak často čítame evanjelium, že dokonca poznáme naspamäť mnohé slová či vety. Poznať Ježišovu náuku je síce krásne a vznešené, ale je to málo, ak človek podľa toho aj nežije. Ako kresťania by sme mali v tomto svete raziť smer hoden nasledovania.
U dodávateľa
7,51 € 7,90 €