Mária Pindrochová

autor

Pracovné právo v malíčku


Pracovné právo v malíčku je neoceniteľným nástrojom každého zamestnávateľa. Táto kniha je jedinečná tým, že je písaná výsostne z perspektívy majiteľa a konateľa firmy. Je detailným prierezom celej problematiky zamestnávania, ktorá je prehľadne rozvrhnutá do trinástich kapitol. Medzi iným sa dozviete: - Aký pracovnoprávny vzťah zvoliť medzi majiteľom a jeho firmou. - Aké nároky vyplývajú zamestnávateľovi a zamestnancovi z rozličných druhov pracovného pomeru. - Ako správne viesť výberové konanie, pracovný pohovor a zaškolenie, a ako v prípade nutnosti dávať výpoveď. - Ako správne definovať záväzky a náhrady pri pracovnej ceste, hmotnej zodpovednosti, pracovných úrazoch, dovolenkách a práci nadčas. - Ako zostaviť „nepriestrelný“ pracovný poriadok, ktorý pokrýva každú časť pracovného života a chráni zamestnanca i zamestnávateľa pred problémami. Každá z tém je doplnená príkladmi a prípadovými štúdiami z autorkinej osobnej praxe, ktoré môžete okamžite aplikovať. PROFIL AUTORA: Ing. MÁRIA PINDROCHOVÁ (*1962) je absolventkou Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Do roku 1990 pracovala vo VSS Košice, a.s., na oddelení metalurgického výskumu a vývoja. Od začiatku deväťdesiatych rokov sa venuje výhradne ekonomike malých, stredných a veľkých podnikov, podvojnému a mzdovému účtovníctvu, výberu ľudí, rozšírenej personalistike a pracovnému právu. Svoje skúsenosti zo súkromných firiem zúročila počas svojej desaťročnej praxe na Inšpektoráte práce, kde pôsobila ako inšpektor pre pracovnoprávne vzťahy. V súčasnosti opäť pôsobí v súkromnej sfére, vedie vzdelávacie semináre na tému pracovného práva a odovzdáva svoje skúsenosti ďalej.
Vypredané
9,50 € 10,00 €