Kyriacos Markides

autor

Jízda na lvu


Tato kniha volně navazuje na trilogii o Strovoloském mágovi. Samotný Daskalos zde však již nevystupuje, i když se zde objevují některé jiné postavy z prvních knih. Formou dialogů, monologů a popisů zajímavých zážit-ků se autor noří hlouběji do jemnohmotné skutečnosti, která se skrývá za naší běžnou realitou. Východiskem duchovních zákonitostí, uváděných v této knize, a za-jímavostí je křesťanství ve své čisté, mystické podobě. Meditace Zkušenost mimo tělo Zázračné léčení Falešní proroci Mniši a poustevníci Ikony
Na sklade > 5Ks
12,54 € 13,20 €

Strovoloský mág


Strovoloský mág bola prezývka pozoruhodného liečiteľa a duchovného učiteľa, inak nazývaného Daskalos, ktorý žil na gréckom ostrove Cyprus niekedy zhruba v rokoch 1915-1990 (kniha o ňom vznikala v rokoch 1978-83). Daskalos sa nachádzal na veľmi vysokej duchovnej úrovni, vládol ohromujúcimi schopnosťami a zázračným spôsobom pomohol veľkému množstvu ľudí nielen pri chorobách, ale vôbec pri rôznych životných problémoch. Okrem toho mal svoj okruh žiakov, ktorí sa pravidelne stretávali, aby sa spoločne učili, duchovne pozdvihovali a celkove spolupracovali. Kniha je priamym svedectvom o tomto pozoruhodnom mužovi, nie nepodobnom americkým alebo severským šamanom. Text pozostáva prevažne z prepisu rozhovorov, ktoré autor, prípadne iné osoby v jeho prítomnosti, viedli s Daskalom, ako aj Daskalove monológy, keď prednášal v kruhu svojich žiakov. Ďalej je tu zaznamenaných niekoľko najzaujímavejších prípadov liečenia či inej pomoci, ktorých sa autor osobne zúčastnil, ako aj množstvo ďalších prípadov a príhod, o ktorých Daskalos rozprával. Nájdete tu svojský výklad učenia o karme a reinkarnácii, jemnohmotných telách človeka, cestovaní mimo tela, anjeloch, démonoch, duchovných majstroch, Bohu a Ježišovi, zmysle života, stvorení, smrti, sile myšlienok, vesmírnych zákonitostiach... Daskalos mal tiež veľký zmysel pre humor, a podobne ako Grék Zorba, nikdy nezabúdal vidieť život z ľahkej a optimistickej stránky.
Na sklade 1Ks
10,44 € 10,99 €

Oheň v srdci


Kyriacos C. Markides, řecký sociolog žijící v USA, se pravidelně vracel na Kypr, aby se mohl blíže seznamovat se zvláštním světem místního léčitele a duchovního učitele zvaného Daskalos. Množství pozoruhodných příhod, střetnutí, vyprávění i vlastních zážitků vedlo k sepsání této knihy, která patří k tomu nejlepšímu, co existuje v rámci tzv. ezoteriky a v širším smyslu i v oblasti hedání smyslu života.
Na sklade 4Ks
9,41 € 9,90 €

Pocta slunci


Trilogie o strovoloském mágovi patří k tomu nejlepšímu, co v rámci ezoterické literatury existuje. Tato kniha vypráví o mimozemšťanech, strážných andělech, čakrác, ...
Na sklade 2Ks
9,41 € 9,90 €

A ciprusi mágus


Kicsoda valójában a ciprusi mágus? Nem más, mint a Sztrovoloszban élő Daszkalosz, a rendkívüli képességekkel megáldott gyógyító, akinek derűje, humora és embertársai iránti szeretete átsugárzik e könyv sorai között is. Világképe és gyógyítási módszere a hindu karma-tan és a keresztény tanítások ötvözetéből táplálkozik, gyógyítási eredményei a csodával határosak. A kötet legnagyobb varázsa, hogy a mágus személyesen mesél nekünk. Választ kapunk tőle az okkult tudományok és a csodatevés számos izgalmas kérdésére.
Vypredané
10,19 € 10,73 €