Helena Markusková

autor

Otis Laubert


Katalóg k výstave sprevádza malými dejinami interpretácií — diel z rokov 1967—2016. Popri relatívne veľkej kolekcii intrepretácií diel starého umenia, umelca najviac inšpirovalo moderné umenie 20. storočia, novátorské tendencie a najmä diela priekopníkov. Zvláštne miesto patrí Lajosovi Kassákovi, rodákovi z Nových Zámkov. Otis Laubert patrí k autorom, ktorí sa od počiatku zúčastňovali akcií realizovaných na počesť Kassáka. „Voľným krokom kumštom“ sú netradične formulované úvahy umelca o umení, ktoré odkrývajú svojrázny pohľad na inšpirujúce dejiny umenia.
U dodávateľa
4,75 € 5,00 €

Mediátor Luzsica


Katalóg nadväzuje na rovnomennú výstavu, ktorá sa v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v
Nových Zámkoch konala od apríla do augusta 2020. V programe galérie hrá kľúčovú rolu
mapovanie výtvarných dejín regiónu a slovensko-maďarských vzťahov. Storočnicu novozámockého
rodáka Lajosa Luzsiczu (1920 2005) si galéria pripomína prehľadom jeho umeleckoorganizátorských
aktivít na slovensko-maďarskej scéne. Prvýkrát načrtáva kontexty dvojkoľajnej
dráhy výtvarníka-organizátora formou retrospektívy odkrývajúc nové súvislosti. Výtvarné
začiatky Lajosa Luzsiczu sa spájajú s podnetným multikultúrnym prostredím rodného mesta
v časoch prvej Československej republiky. Na gymnáziu ho učil maliar, zberateľ, znalec folklóru a
zakladateľ múzea János Thain, ktorý ho upozornil na výstavy českých a slovenských umelcov
v meste. Ako študent sa pohyboval v kruhu miestnej bohémy, ku ktorej patrili maliari Ernest
Zmeták a Károly Vágovits a básnik István Nagyfalussy. Na Vysokej škole výtvarných umení
v Budapešti (1940 1947) počas štúdií u Vilmosa Aba-Nováka, Bélu Kontulya a Jánosa Kmettyho,
prešiel tradičným školením orientovaným na prejavy neoklasicizmu a moderny. Zásadný význam
pre neho mali skúsenosti vo francúzskych zajateckých táboroch, ktoré zažil ako vojak počas druhej
svetovej vojny (1945 1946). Po návrate dokončil štúdiá, pôsobil v Tatabányi (1947 1950), kde
založil Slobodnú výtvarnú školu Baník. Text Heleny Markuskovej sa opiera o archívne dokumenty
a fotodokumentáciu z archívu galérie, zverejnené po prvýkrát. Prostredníctvom nich interpretuje
Luzsicovo pôsobenie najmä v 50. a 80. rokoch minulého storočia, ale aj v 90. rokoch, teda v období
mečiarizmu, keď sa snažil o zlepšenie slovensko-maďarských vzťahov a dokonca inicioval
založenie Galérie súčasného umenia v Dunajskej Strede (1994 1997). Pripomína, že uvažoval aj
o založení Galérie súčasného Slovenského umenia v Békéscsabe Výstava a vydanie katalógu boli
zrealizované vďaka finančnej podpory Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
U dodávateľa
4,75 € 5,00 €

Jedna fascinujúca zbierka - Egy csodálatos gyűjtemény. A Fascinating Colletion


Celofarebná publikácia je prvým výpravným sprievodcom po stálej expozícii Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Predstavuje stručný pohľad do dejín zbierky, ako sa z nej stala verejná galerijná inštutúcia, ktorá si našla svoje miesto medzi odborníkmi či milovníkmi umenia. Najstaršie diela pochádzajú zo 16. storočia, prevažujú krajinomaľby a portréty, zastúpené sú aj diela s kresťanskou ikonografiou, s antickou mytológiou alebo s profánnymi motívmi. Výber postupne prechádza k dielam európskeho umenia 19. storočia. Bez nadsázky možno povedať, že novozámocká zbierka je najucelenejším a najbohatším prehľadom malieb maďarských umelcov druhej polovice 19. storočia a prvej polovice 20. storočia. Dopĺňajú ho ukážky z tvorby významných slovenských maliarov.
Na sklade
11,40 € 12,00 €

Rodinné striebro


Katalóg bol vydaný k výstave, ktorá prebehla v galérii od 5. 12. 2019 do 25. 1. 2020. Pri jubileách galérií dobrým zvykom bývajú bilančné výstavy, kde sa kurátori inštitúcie ohliadnu za uplynulými rokmi zhodnotia situáciu a skladajú účty verejnosti. Predstavia ako v rámci svojich možností napĺňajú jednu z kľúčových úloh galérie: zveľaďovanie zbierkového fondu. Po dlhých rokoch výstava i katalóg sú odpočtom o mimoriadne úspešnej ére, ojedinelej v dejinách galérie. Predstavujú nielen ikonické kúsky, ale aj nenápadné diela, prekvapivé rozvetvenia. Prinášajú metaforické rodinné striebro bez ironických konotácií v podobe vecného konštatovania. Katalóg obsahuje kurátorský text, farebné reprodukcie vystavených diel a predstavuje jednotlivých umelcov.
U dodávateľa
19,00 € 20,00 €

Igor Minárik


Katalóg výstavy, ktorá sa konala na pôde Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch od 7. 4. do 14. 5. 2016. Sústreďuje sa na posledné desaťročie tvorby Igora Minárika. V autorových „kresbomaľbách“ sa opakujú veľké témy: monochrómne cykly a sviatky farby, vzorkovníky vlastnej zásobárne, premeny výtvarnej matérie na esenciálne obsahy. Novinkou je návrat k čistej bielej ploche, privlastnenie prázdnej plochy, expanzia do transcendentálneho priestoru. Súčasný maliarsky program Igora Minárika potvrdzuje jeho výnimočné kvality, založené na katarznej hravosti, kultivovanom nadhľade a tvorivej imaginácii.
U dodávateľa
4,75 € 5,00 €

Študentské roky Ernesta Zmetáka


Katalóg bol vydaný k výstave, ktorá prebehla v galérii od 28. 3. 2019 do 11. 5. 2019. Začiatky výtvarníkov zohrávajú často kľúčový význam. Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch venuje zvýšenú pozornosť tvorbe svojho zakladateľa a darcu zbierok Ernesta Zmetáka (1919-2004), významnej osobnosti slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia predstaví výstavu zameranú na roky štúdií a ranú tvorbu (1937-1952). Katalóg obsahuje kurátorský text v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku, biografiu umelca a farebné reprodukcie vystavených diel.
Na sklade
1,90 € 2,00 €