% Zľavy na hry %

Martin Furmanik

autor

Rodičia slávnych


Tridsať osobností, a každý z nich mal rodičov. Kto nepozná Caesara, Alexandra Veľkého či Džingischána? Kto nepočul o Kolumbusovi, Skłodowskej či Einsteinovi? Všetci sme sa učili o Hitlerovi, Stalinovi a Karolovi Veľkom. Kto však boli ich rodičia? Je známe, že detstvo a výchova majú veľký vplyv na to, čo sa z detí stane v dospelosti. Inak tomu nebolo ani v prípade slávnych postáv histórie. Práve preto sa kniha pokúša ozrejmiť, aký vplyv mali na slávne deti ich rodičia. Kniha je prelomová aj v inom zmysle. O ľuďoch ako Cézar, Mozart, či Stalin sa vie prakticky všetko. O ich rodičoch však verejnosť nevie takmer nič. Kniha preto poodhaľuje málo známe osudy rodičov týchto známych osobností.PhDr. Martin Furmanik, PhD. Po doktorandskom štúdiu histórie na Slovenskej akadémii vied pôsobí ako historik v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. Je autorom vyše stovky odborných štúdií i popularizačných článkov na tému histórie. Publikoval v 25 odborných a popularizačných periodikách, jeho články vychádzajú v časopisoch Život, Téma, Historická revue, Pravdivá história, denníkoch SME a MY. Z popularizačných diel spomeňme jeho knihy Putovanie dejinami Spiša a Stabilita republiky.
Na sklade 2Ks
18,91 € 19,90 €

Putovanie dejinami Spiša


Viete... - ako sa s epidémiou moru vysporiadali Levočania v 16. storočí? - v ktorom poľskom meste sa nachádzajú zvony odliate na Spiši?ktoKí spišskí mešťania vynikali zberom hľuzoviek? - ktoré mesto bolo pred takmer 250 rokmi najväčšie na Spiši? - ktoré známe stavby v Čechách a na Slovensku boli postavené zo spišského travertínu? - čo prekazilo návštevu Františka Jozefa I. v Levoči koncom 19. storočia? - kde sa nachádza najkratšia železničná trať na Slovensku? - aké známe osobnosti si pochutnávali na spišských párkoch? - čomu možno vďačiť, že novoveská kostolná veža je najvyššia na Slovensku? - aká tragédia zasiahla Spiš v deň Stalinovho pohrebu? Kniha pozostáva z historických článkov, ktoré boli publikované v regionálnych novinách v rokoch 2016 2019. Články mali mimoriadny čitateľský úspech, preto vychádzajú teraz pohromade ako kniha s názvom Putovanie dejinami Spiša."Tematický záber je veľmi široký. V knihe sú texty z obdobia stredoveku, novoveku, 19. i 20. storočia. Jedno však majú všetky texty spoločné. Ich dejiskom je región Spiš známy bohatstvom histórie, pamiatok a prírody. Texty sú písané pútavým popularizačným štýlom čo je predpokladom, že kniha si nájde široký okruh čitateľov zaujímajúcich sa o dejiny Spiša. Predmetom záujmu sú predovšetkým menej známe, ale o to viac fascinujúce udalosti, osobnosti a pamiatky Spiša čo ešte viac zvyšuje čitateľskú pútavosť knihy.
Vypredané
18,81 € 19,80 €