Martina Uličná

autor

Tri, dva, jeden - Slovenčina, úroveň A1 + CD


Študijný materiál Tri, dva, jeden - slovenčina pozostáva z:Učebnica a cvičebnica v jednom + CD Študijný materiál je určený všetkým záujemcom o štúdium slovenčiny ako cudzieho jazyka na úrovni A1.Cieľom študijného materiálu je: - poskytnúť používateľom názorný motivačný materiál na získanie základných jazykových zručností v slovenskom jazyku - aktívne rozvíjať jednotlivé jazykové kompetencie a precvičiť si nadobudnuté vedomosti v reálnych komunikačných situáciách - precvičovať najfrekventovanejšie frázy a nosné gramatické javy s prihliadnutím na najtypickejšie chyby a problémy cudzincov
Vypredané
44,65 € 47,00 €

Pracovné listy k učebnici, A - Hovorme spolu po slovensky!


Pracovné listy k učebnici A Hovorme spolu po slovensky!sú doplnkom Učebnice a Cvičebnice Hovorme spolu po slovensky A. Je určená pre záujemcov o štúdium slovenčiny v jazykových kurzoch, ako aj zahraničným poslucháčom v prvom semestri ich jednoročnej jazykovej a odbornej prípravy.Cieľom Pracovných listov je:poskytnúť používateľom priestor na precvičovanie a automatizáciu gramatickej roviny jazyka v rozsahu úrovne A1 a A2 komunikatívne rozširovať a upevňovať slovnú zásobu jej používaním v bežných životných situáciách dať používateľom možnosť samostatne pracovať s textom v slovenskom jazyku na zodpovedajúcej úrovni ovládania jazyka
Vypredané
10,93 € 11,50 €