% Zľavy na hry %

Miroslav Martinec

autor

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia 2020


V júli 2020 vyšlo nové aktualizované vydanie Učebnice pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia. Učebnica obsahuje aj nové predpisy o prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách podľa zákona č. 393/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Publikácia svojou štruktúrou vychádza z predchádzajúcej verzie, obľúbenej medzi žiakmi a učiteľmi autoškôl. Má 184 strán formátu A4, pričom všetky strany sú plnofarebné a doplnené názornými fotografiami z cestnej premávky.
Na sklade > 5Ks
11,50 € 12,10 €

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia 2013


Základná učebnica s predpismi o cestnej premávke podľa zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a podľa vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. Aktualizované vydanie 2013.
Vypredané
11,40 € 12,00 €

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia


Súhrn všeobecne záväzných právnych predpisov o premávke na pozemných komunikáciách s komentárom, poskytovanie prvej pomoci, teória jazdy a skúšobné testy.
Vypredané
11,40 € 12,00 €

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia - aktualizované vydanie 2010


Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia s kontrolnými testami. Základná učebnica s predpismi o cestnej premávke podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a podľa vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. Aktualizované vydanie 2010.
Vypredané
13,30 € 14,00 €

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia 2014


Základná učebnica s predpismi o cestnej premávke podľa zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a podľa vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. Aktualizované vydanie 2014.
Vypredané
11,40 € 12,00 €

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia - aktualizované vydanie 2015


Základná učebnica s predpismi o cestnej premávke podľa zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a podľa vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. Aktualizované vydanie 2015.
Vypredané
11,40 € 12,00 €

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia 2016


Základná učebnica s predpismi o cestnej premávke podľa zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a podľa vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. Aktualizované vydanie 2016.
Vypredané
10,93 € 11,50 €

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia 2017


Základná učebnica s predpismi o cestnej premávke podľa zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a podľa vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. Aktualizované vydanie 2017.
Vypredané
10,45 € 11,00 €

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia 2018


Základná učebnica s predpismi o cestnej premávke podľa zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a podľa vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. Aktualizované vydanie pre rok 2018.
Vypredané
10,45 € 11,00 €

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia


Na jeseň 2018 vyšlo nové aktualizované vydanie Učebnice pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia pre rok 2018. Učebnica obsahuje aj nové doplňujúce predpisy k zákonu č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a k vykonávacej vyhláške MV SR č. 9/2009 Z.z., ktoré vstúpili do platnosti v roku 2013 až 2018.Publikácia svojou štruktúrou vychádza z predchádzajúcej verzie, obľúbenej medzi žiakmi a učiteľmi autoškôl. Má 195 strán formátu A4, pričom všetky strany sú plnofarebné a doplnené názornými fotografiami z cestnej premávky.
Vypredané
11,50 € 12,10 €

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia 2020


V marci 2020 vyšlo nové aktualizované vydanie Učebnice pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia. Učebnica obsahuje aj nové predpisy o prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách podľa zákona č. 393/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Publikácia svojou štruktúrou vychádza z predchádzajúcej verzie, obľúbenej medzi žiakmi a učiteľmi autoškôl. Má 204 strán formátu A4, pričom všetky strany sú plnofarebné a doplnené názornými fotografiami z cestnej premávky.
Vypredané
11,50 € 12,10 €

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia 2018


V apríli 2018 vyšlo nové aktualizované vydanie Učebnice pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia pre rok 2018. Učebnica obsahuje aj nové doplňujúce predpisy k zákonu č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a k vykonávacej vyhláške MV SR č. 9/2009 Z.z., ktoré vstúpili do platnosti v roku 2013 až 2018.Publikácia svojou štruktúrou vychádza z predchádzajúcej verzie, obľúbenej medzi žiakmi a učiteľmi autoškôl. Má 204 strán formátu A4, pričom všetky strany sú plnofarebné a doplnené názornými fotografiami z cestnej premávky.
Vypredané
10,45 € 11,00 €