Zuzana Masáková

autor

Teorie čísel


Skripta slouží jako učební text k předmětu Teorie čísel, který je zařazen ve studijním plánu 1. ročníku navazujícího magisterského studia oborů Matematická informatika a Matematické inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Témata probíraná ve skriptech zahrnují různé oblasti teorie čísel: prvočísla a jejich distribuce, diofantické rovnice, řetězové zlomky a diofantické aproximace, transcendentní a algebraická čísla, algebraická číselná tělesa, jejich celočíselné okruhy a dělitelnost v nich. V závěrečných kapitolách lze nalézt aplikace algebraických těles na testování prvočíselnosti a konstrukce pomocí pravítka a kružítka.
Vypredané
11,20 € 11,79 €