Abraham Maslow

autor

O psychologii bytí


Jednou z nejčastěji citovaných teorií v oblasti lidské motivace je bezpochyby hierarchie lidských potřeb Abrahama H. Maslowa. Podle tohoto autora jsou lidské potřeby uspořádány od nejnižších k nejvyšším. Vyšší motivy se objevují, až když byly uspokojeny potřeby nižší úrovně. Tuto základní teorii Maslow rozvíjí a směřuje své úvahy k tématům jako je sebe-aktualizace, motivace deficientní a růstová, pojmenovává a rozpracovává koncept vrcholných zážitků u sebe-aktualizovaných lidí a zabývá se jejich tvořivostí. Kniha je sérií Maslowových přednášek na tato témata z let 1954-1961. Abraham Harold Maslow (1908 – 1970) byl americký psycholog, jeden ze zakladatelů humanistické psychologie a jeden z nejcitovanějších psychologů.
Na sklade 2Ks
25,03 € 26,35 €

Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky


Ve vzrušující a inspirativní eseji zkoumá nejvýznamnější představitel a mluvčí humanistické psychologie Abraham H. Maslow extatické „vrcholné zážitky“ proroků, mystiků a vizionářů, tvořící jádro tradičních náboženství, která v nich nacházejí zdroj a oprávnění pro svoji věrouku, a vysvětluje, že takové zážitky fakticky může prožívat každý člověk. Vrcholné zážitky nejen umožňují lidem orientovat se a činit zodpovědná životní rozhodnutí, ale z hlediska bytí mnohdy samy o sobě mají zásadní hodnotu – mohou být jak prostředkem k dosažení cíle, tak i cílem samým. V moderní společnosti, v níž skomírá náboženský život a selhává sekulární výuka hodnot a spirituality, mohou takové „záblesky nebe“ lidem pomoci nalézt odpovědi na fundamentální otázky a koneckonců dát jejich životům smysl.
U dodávateľa
12,64 € 13,31 €

Motivace a osobnost


Lidskému životu nikdy plně neporozumíme, pokud nebudeme brát v úvahu nejvyšší aspirace člověka. Růst, sebeaktualizace, usilování o zdraví, hledání identity a autonomie, touha po dokonalosti (a další způsoby, jak vyjádřit směřování vzhůru) je třeba brát jako široce rozšířené a snad i univerzální lidské sklony. V knize Motivace a osobnost představuje Maslow systematickou teorii a aplikaci motivace a osobnosti, kterou vyvodil ze syntézy tří přístupů: holistického, dynamického a kulturního. Nabízí rozšíření našeho chápání lidské osobnosti pohledem do vyšších úrovní lidské podstaty. Jeho teorie je dnes citována nejen v psychologii, ale také ve vzdělávání, managementu, sociologii a mnoha dalších humanitních oborech. Její znalost patří k základům poznání o lidských potřebách a hodnotách, které člověku umožňují být dostatečně silný a lidský, aby převzal kontrolu nad svým osudem. Abraham H. Maslow byl americký psycholog, představitel humanistické psychologie jako třetího proudu v psychologii a holistického přístupu ke studiu osobnosti. V Portále vyšla jeho zásadní kniha O psychologii bytí.
Na sklade 1Ks
27,54 € 31,30 €

Ku psychológii bytia


Ako môžeme podporiť slobodný rozvoj? Aké sú preň najlepšie výchovné podmienky? Sexuálne? Ekonomické? Politické? Aký svet potrebujeme, v ktorom by takíto ľudia rástli? Aký svet takíto ľudia vytvoria? Chorí ľudia sú vytváraní chorou spoločnosťou, je možné, že zdraví ľudia sú vytváraní zdravou spoločnosťou. Ale je tiež je pravdou práve to, že chorí jednotivci robia svoju spoločnosť viac chorou a zdraví jednotlivci robia svoju spoločnosť zdravšou. Rozvíjanie zdravia jednotlivca je jeden prístup k tomu, ako vytvárať lepší svet. Inými slovami, rozvíjanie osobného rastu je skutočná možnosť; liečba aktuálnych neurotických symptómov je ďaleko menej možná bez vonkajšej pomoci. Je relatívne ľahké zámerne sa pokúsiť byť čestnejším človekom; je veľmi náročné snažiť sa liečiť svoje vlastné kompulzie a obsesie.
Na sklade 1Ks
19,00 € 20,00 €

A lét pszichológiája felé


Abraham Maslow pszichológusi pályáját viselkedéskutatóként kezdte, erős élettani háttérrel, azután áttért az emberben rejlő lehetőségek felfedezésére, ahol a tudományt a vallással ötvözte, és lerakta egy új, humanisztikus tudomány alapjait. Ugyanakkor mondanivalóját kiszélesítette társadalmi méretekre is, hiszen ha felismerjük, hogy a magasabb motivációk megjelenéséhez szükség van az alacsonyabb szükségletek kielégítésére, akkor mindannyiunk felelőssége, hogy részt vegyünk egy olyan társadalom megalkotásában, amelyben minél több ember minél több szükséglete ki tud elégülni.  Az 1950-es években kidolgozott szükségletelmélete, a Maslow-piramis ma is a motivációkutatás egyik alaptétele. Két olyan úttörő pszichológiai irányzat is az alapítói között tartja számon, amelyek nélkül ma más lenne a világ: a humanisztikus és a transzperszonális pszichológia. ABRAHAM MASLOW (1908-1970) New Yorkban született. A City College of New Yorkban, a Cornell Egyetemen, majd a Wisconsini Egyetemen tanult. Mielőtt a Massachuttes-beli Brandeis Egyetem pszichológia tanszékének vezetője lett, tizennégy éven keresztül tanított a Brooklyn College-ben. Az Amerikai Pszichológiai Társaság 1968-ban elnökévé választotta.
Na stiahnutie
7,86 €

Ku psychológii bytia


Abraham H. Maslow je často považovaný za otca humanistickej psychológie. Táto kniha patrí k jeho základným prácam. Autor v nej spracúva viaceré myšlienky svojej teórie osobnosti, ktoré sú našej odbornej verejnosti síce známe, ale väčšinou len útržkovito a bez príslušného kontextu. V knihe rozvíja teóriu základných potrieb a ich hierarchie, kde zvláštne miesto patrí potrebám rastu. Prináša nový pohľad na tradične rozvíjané motivačné teórie, rozpracúva pojmy ako vrcholový zážitok, hodnoty, sebauskutočňovanie, tvorivosť, zdravie. Predkladaná kniha je o hľadaní nových východísk a možností súčasného človeka, a tak aj psychológie rešpektujúcej tohto človeka ako potenciálne slobodného, zodpovedného a tvorivého. To vyjadruje aj jeho presvedčenie, že "Vnútorná prirodzenosť človeka, tak ako nám je doteraz známa, sa nejaví ako implicitne zlá, ale skôr buď neutrálna, alebo pozitívne dobrá. To, čo nazývame zlým správaním, sa najčastejšie ukazuje ako sekundárna reakcia na frustráciu tejto vnútornej prirodzenosti.“Abraham H. Maslow vychádza predovšetkým zo svojich skúseností z práce so zdravými ľuďmi, čím cieľavedome prispieva k rozvoju mladej psychologickej disciplíny - psychológii zdravia. Kniha je prvým slovenským prekladom ucelenej práce tohto známeho amerického psychológa.
Vypredané
10,45 € 11,00 €

A lét pszichológiája felé


Új sorozatunk első kötetének szerzője Abraham Maslow, a humanisztikus pszichológiai irányzat központi egyénisége, akinek neve a köztudatban szinte összeforrt az emberi szükségletek hierarchiáját kifejező motivációs piramissal, amely életművének gerincét alkotja. Ez a műve, amelyet az olvasó a kezében tart, a létezés új távlatát jelentő felső motivációs szintnek, az önmegvalósítás, növekedés szintjének működését mutatja be.
Vypredané
13,23 € 13,93 €