! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Ľubomír Mazán

autor

Informatické tabuľky pre základné školy


Informatické tabuľky ponúkajú: -prehľad poznatkov z oblasti výpočtovej techniky a informatiky -prvý raz prehľad informácií o číselných sústavách a spôsobe prevodu čísiel z jednej sústavy do druhej, -nájdete tu mocniny čísla 2 od 20 až po 232, definície základných jednotiek používaných  v informatike (bit a bajt), ako aj ich násobky, -základnú množinu znakov ASCII tabuľky s kódmi od 0 po 127 (písmená, číslice a riadiace znaky), -základné informácie o harddisku a jeho častiach (povrch, stopa, sektor, cylinder, alokačný blok) aj o rôznych druhoch konektorov, -najpoužívanejšie klávesové skratky aj rozsiahly anglicko-slovenský slovník výpočtovej techniky, -najčastejšie oznamy a chybové správy, s ktorými sa môžete pri práci s počítačom či tabletom stretnúť, -bohatý zoznam skratiek používaných vo výpočtovej technike a v informatike spolu s ich anglickým a slovenským významom, -informácie o druhoch a generáciách počítačov i o počítačoch vyrábaných na Slovensku, o  najznámejším operačným systémom a verziám Windowsu, programovacích jazykoch, vysvetľujeme význam niektorých prípon súborov, -zoznam internetových domén i zoznam užitočných www stránok pre študentov aj na praktické použitie, -zoznam skratiek používaných pri chatovaní a v mailoch. -tabuľka doplnkových kódov, definíciu inverzného a doplnkového kódu a spôsob ich použitia. Nechýba ani tabuľka operácií s výrokmi, operátory používané pri logických operáciách a de Morganove pravidlá.
Na sklade 2Ks
4,28 € 4,50 €

Matematické a informatické tabuľky pre základné školy


Matematická časť tabuliek: -prvé slovenské tabuľky z matematiky a informatiky (doteraz vychádzali iba ako preklad českých tabuliek, vzhľadom k tomu je značne spresnené aj názvoslovie), -publikácia spracúva všetky témy inovovaného štátneho vzdelávacieho programu predmetu matematika pre druhý stupeň ZŠ (ISCED2)  - oproti starým tabuľkám sú doplnené niektoré obrázky z geometrie, -spresnené hodnoty druhých a tretích odmocnín i goniometrických funkcií, -ukážky práce s tabuľkami, ktoré nájde po každom rozsiahlejšom celku, -nájdete tu zoznam prvočísel od 2 do 2 017, faktoriály, graficky znázornený vzťah medzi číselnými obormi, názvy operandov pri matematických operáciách, Pascalov trojuholník a jednoduché príklady na jeho využitie, všetky siete kocky, nachádza sa tu rozšírená tabuľka matematických symbolov a vzorcov, -sú tu grafické pomôcky na premeny dĺžkových, obsahových, objemových a hmotnostných jednotiek, i návod na premenu neperiodických a periodických desatinných čísel na zlomky, -novo zaradená je finančná matematika. Úplne nová časť Informatika: -prehľad poznatkov z oblasti výpočtovej techniky a informatiky -prvý raz prehľad informácií o číselných sústavách a spôsobe prevodu čísiel z jednej sústavy do druhej, -nájdete tu mocniny čísla 2 od 20 až po 232, definície základných jednotiek používaných  v informatike (bit a bajt), ako aj ich násobky, -základnú množinu znakov ASCII tabuľky s kódmi od 0 po 127 (písmená, číslice a riadiace znaky), -základné informácie o harddisku a jeho častiach (povrch, stopa, sektor, cylinder, alokačný blok) aj o rôznych druhoch konektorov, -najpoužívanejšie klávesové skratky aj rozsiahly anglicko-slovenský slovník výpočtovej techniky, -najčastejšie oznamy a chybové správy, s ktorými sa môžete pri práci s počítačom či tabletom stretnúť, -bohatý zoznam skratiek používaných vo výpočtovej technike a v informatike spolu s ich anglickým a slovenským významom, -informácie o druhoch a generáciách počítačov i o počítačoch vyrábaných na Slovensku, o  najznámejším operačným systémom a verziám Windowsu, programovacích jazykoch, vysvetľujeme význam niektorých prípon súborov, -zoznam internetových domén i zoznam užitočných www stránok pre študentov aj na praktické použitie, -zoznam skratiek používaných pri chatovaní a v mailoch. -tabuľka doplnkových kódov, definíciu inverzného a doplnkového kódu a spôsob ich použitia. Nechýba ani tabuľka operácií s výrokmi, operátory používané pri logických operáciách a de Morganove pravidlá.
Na sklade > 5Ks
9,03 € 9,50 €

Fyzikálne a chemické tabuľky pre základné školy


Fyzikálne a chemické tabuľky pre základné školy - prvé slovenské tabuľky z fyziky a chémie - doteraz vychádzali iba ako preklad českých tabuliek, vzhľadom k tomu je značne spresnené aj názvoslovie. Vo fyzikálnej časti oproti starším tabuľkám pribudli alebo boli rozšírené tieto témy: - informácie o významných fyzikoch a ich objavoch spolu s farebnými fotografiami, - najdôležitejšie fyzikálne zákony, druhy energií, ich premena a výroba, - ilustrácie fyzikálnych strojov a prístrojov, - elektrotechnické značky, - základné fyzikálne konštanty, - historické a špeciálne jednotky, - netechnické predpony, fázové premeny, - závislosť teploty varu vody od tlaku, - makroseizmická stupnica, - hladiny akustického tlaku, - osvetlenie priestorov, - rozdelenie elementárnych častíc podľa súčasných vedeckých poznatkov, - základné informácie o vesmíre, o galaxii Mliečna cesta a o Slnečnej sústave (vrátane parametrov planét a komét), - rozdelenie elektromagnetického žiarenia a ďalšie, - k súčasným definíciám základných fyzikálnych jednotiek boli pridané aj pôvodné historické definície, čo zaujímavým spôsobom dokumentuje vývoj vedy, - doplnené boli ďalšie odvodené jednotky, čechizmy boli nahradené slovenskými názvami, - pridané tiež boli niektoré chýbajúce násobky a diely základných jednotiek, ako aj fyzikálne vzorce -  niektorým kapitolám pribudli príklady a ich riešenia. V chemickej časti oproti starším tabuľkám nájdete: - podrobne spracovanú tému laboratórnych pomôcok s ich fotografiami, - informácie o významných chemikoch, - názorne spracovanú tému metódy na oddeľovanie zložiek od zmesí, - chemické piktogramy, - zloženie niektorých zliatin a názvoslovie základných anorganických zlúčenín, - elektrochemický rad napätia kovov, - acidobázické indikátory a rozdelenie prírodných organických látok, - v kapitolách chemické prvky a molárne hmotnosti niektorých anorganických chemických zlúčenín nájdete aktuálne hodnoty jednotlivých prvkov, ktoré sa dajú využiť pri chemických výpočtoch alebo experimentoch, - v teoretickej časti nájdete chemické veličiny, ich jednotky a vzorce pre chemické výpočty.
Na sklade 1Ks
8,27 € 8,70 €