Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

Elaine Mazlish

autor

Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly 2. rozšířené vydání


Světový bestseller! Vynikající pomůcka pro komunikaci rodičů s dětmi vycházející z praxe zkušených autorek, nyní v rozšířeném vydání, obohaceném o zkušenosti již dospělé dcery jedné z autorek. Kniha poskytuje návody krok za krokem ke zlepšení a posílení vzájemných vztahů v rodině, porozumění mezi rodiči a dětmi. Vhodnou pomůckou jsou kreslené ukázkové situace s doporučeným průběhem dialogu. Autorky jsou dětské psycholožky.
Na sklade
9,49 € 9,99 €

Ako hovoriť s deťmi, aby sa lepšie učili 2. vydanie


Viete, ako motivovať deti, aby sa rady učili a boli v škole úspešné? Chcete, aby deti spolupracovali, keď im niečo vysvetľujete, a aby nadobudli pocit zodpovednosti za svoje výkony? Všetko nájdete v tejto knihe!
Tento svetový bestseller je určený rodičom, ale aj pedagógom. Ukazuje im, ako môžu inšpirovať dieťa k sebadisciplíne, sebakontrole až tak, že dosiahnu zázraky v učení.
Na sklade
8,07 € 8,49 €

Ako hovoriť, aby nás deti počúvali - Ako počúvať, aby nám deti dôverovali, 2. rozšírené vydanie


Druhé rozšírené vydanie! Ako vychovávať účinne a bez kriku.

Svetový bestseller! Vynikajúca pomôcka pre komunikáciu rodičov s deťmi vychádzajúca z praxe skúsených autoriek – detských psychologičiek. Názov knihy doslova zodpovedá tomu, čo v knihe nájdete. Poskytuje návody krok za krokom na zlepšenie a posilnenie vzájomných vzťahov v rodine a porozumenia medzi rodičmi a deťmi. Vhodnou pomôckou sú kreslené ukážkové situácie s odporučeným priebehom dialógu.
Na sklade
11,39 € 11,99 €

Ako hovoriť, aby nás tínedžeri počúvali


Svetový bestseller. Názorný a zrozumiteľný návod, ako vychádzať s tínedžermi. Názov presne vystihuje obsah knihy. Ukážkové dialógy a situácie riešia, ako s tínedžermi hovoriť, aby slová dospelých brali vážne, a poskytujú rady, ako tínedžerom načúvať, aby v dospelých videli partnera, a nie nepriateľa. Autorky využívajú svoje skúsenosti zo seminárov s rodičmi a ich dospievajúcimi deťmi.
Na sklade
9,49 € 9,99 €

Testvérek féltékenység nélkül


"A Beszélj úgy hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje szerzőinek második könyve méltán világsiker, mert a minden többgyerekes szülőt érintő testvérféltékenység problémájára kínál gyakorlatias megoldásokat. Ez a könyv bármely korú testvérek nevelésében segít, egyszerű, de hatásos eszközöket kínálva a testvérek közötti rivalizálás enyhítésére, a családi béke megőrzésére. Az életből merített példák és rövid képregények olavsmányossá, érdekessé teszik a könyvet, ami olyan problémában segít, amelyre máshonnan nem találni megoldást."
Na sklade
9,65 € 10,16 €

Testvérek féltékenység nélkül


A Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje szerzőinek második könyve méltán világsiker, mert a minden többgyerekes szülőt érintő testvérféltékenység problémájára kínál gyakorlatias megoldásokat. Ez a könyv bármely korú testvérek nevelésében segít, egyszerű, de hatásos eszközöket kínálva a testvérek közötti rivalizálás enyhítésére, a családi béke megőrzésére. Az életből merített példák és rövid képregények olvasmányossá, érdekessé teszik a könyvet, ami olyan problémában segít, amelyre máshonnan nem találni megoldást.
Vypredané
10,52 € 11,07 €

Ako hovoriť, aby nás deti počúvali, 2. vydanie


Svetový bestseller! Vynikajúca pomôcka pre komunikáciu rodičov s deťmi vychádzajúca z praxe skúsených autoriek – detských psychologičiek. Názov knihy doslova zodpovedá tomu, čo v knihe nájdete. Poskytuje návody krok za krokom na zlepšenie a posilnenie vzájomných vzťahov v rodine a porozumenia medzi rodičmi a deťmi. Vhodnou pomôckou sú kreslené ukážkové situácie s odporučeným priebehom dialógu.
Vypredané
9,49 € 9,99 €

Súrodenci bez rivality


Zažívate doma súrodenecké konflikty alebo žiarlivostné scény? Táto kniha Vám pomôže, aby ste svoje deti spravodlivo vychovávali a zabránili ich večným sporom, ale súčasne z nich vychovali samostatné a sebavedomé osobnosti. V knihe nájdete: * Ako s deťmi komunikovať, aby sme v nich nepodporovali súrodeneckú žiarlivosť. * Umenie dať najavo, že ich máme radi rovnakou mierou a žiadneho súrodenca nepreferujeme. * Ako naučiť deti spravodlivo sa deliť so súrodencami. * Kreslené vzorové scénky s odporúčanými dialógmi, ktoré Vám pomôžu vyriešiť najčastejšie situácie. * Ako deti navzájom neporovnávať, aby sa vždy cítili ako plnohodnotní členovia rodiny. Skúsené autorky – detské psychologičky a trojnásobné matky – v knihe využívajú svoje životné skúsenosti zo spolupráce so stovkami rodín. Okrem iného napísali aj svetový bestseller Ako hovoriť, aby nás deti počúvali - Ako počúvať, aby nám deti dôverovali.
Vypredané
9,49 € 9,99 €

Ako hovoriť s deťmi, aby sa lepšie učili


Viete, ako motivovať deti, aby sa rady učili a boli v škole úspešné? Chcete, aby deti spolupracovali, keď im niečo vysvetľujete, a aby nadobudli pocit zodpovednosti za svoje výkony? Všetko nájdete v tejto knihe! Tento svetový bestseller je určený rodičom, ale aj pedagógom. Ukazuje im, ako môžu inšpirovať dieťa k sebadisciplíne, sebakontrole až tak, že dosiahnu zázraky v učení. Pomocou jedinečnej komunikačnej stratégie a vďaka názornosti odporúčaných kreslených dialógov autorky dokázali rodičom i učiteľom naznačiť, ako riešiť každodenné problémy, ktoré sa môžu u detí vo vzťahu k učeniu vyskytnúť. Autorky Adele Faber a Elaine Mazlish sú svetovo uznávané odborníčky na komunikáciu medzi rodičmi a deťmi. Ich knihy boli preložené do viac než dvadsiatich jazykov a predalo sa z nich vyše tri milióny výtlačkov. Po celom svete vedú semináre a v medziľudských vzťahoch pomáhajú aj dospelým. U nás je zatiaľ ich najznámejším titulom kniha Ako hovoriť, aby nás deti počúvali – Ako počúvať, aby nám deti dôverovali.
Vypredané
7,59 € 7,99 €

Ako hovoriť, aby nás tínedžeri počúvali


Svetový bestseller. Názorný a zrozumiteľný návod jak vychádzať s tínedžeri. Názov presne vystihuje obsah knihy. Ukážkové dialógy a situácie rieši ako s tínedžeri hovoriť, aby slová dospelých brali vážne, a poskytujú rady ako tínedžerom načúvať, aby v dospelých videli partnera a nie nepriateľa. Autorky využívajú svojich skúseností zo seminárov s rodičmi a ich dospievajúcimi deťmi.
Vypredané
9,49 € 9,99 €

Jak se stát rodičem, jakým jste vždy chtěli být


Další bestseller z pera autorek knihy Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly. Tyto celosvětově známé odbornice na komunikaci mezi dospělými a dětmi shrnuly své zkušenosti a rady do této knížky. Věnují se situacím a nárokům, jimž musejí rodiče čelit den co den. Naučíte se, jak se vypořádat se silnými emocemi svých dětí, stanovit pevné hranice, a přesto si zachovat přátelský vztah, vyjadřovat své pocity vzteku, a přitom neublížit, získat spolupráci svých dětí, v klidu řešit rodinné konflikty…
Vypredané
5,69 € 5,99 €

Ako sa stať rodičom, akým ste vždy chceli byť


Výchovné metódy, návody a tipy bestsellerových autoriek tentoraz v kocke! Celosvetovo známe odborníčky na komunikáciu medzi dospelými a deťmi zhrnuli svoje dlhoročné skúsenosti a rady do tejto knižky (či skôr pracovného zošita). Venujú sa situáciám a nárokom, ktorým musia rodičia dennodenne čeliť. Vďaka tejto knihe sa naučíte: * ako sa vyrovnať so silnými emóciami svojich detí, * ako si stanoviť pevné hranice a zároveň si zachovať priateľský vzťah, * ako vyjadriť pocity hnevu a pritom neublížiť, * ako si získať spoluprácu detí, * ako v pokoji riešiť rodinné konflikty. Príťažlivosť a čítavosť knihy zvyšujú príbehy zo skutočného života a vtipné komiksy so vzorovými situáciami. Jej obsah je doslova koncentrátom všetkého, čo autorky dosiaľ napísali – ide o komplexný prehľad modelových situácií, ktorý je vďaka názornosti ideálny pre každého zaneprázdneného rodiča. Adele Faber a Elaine Mazlish sú medzinárodne uznávané odborníčky na komunikáciu medzi deťmi a dospelými. Svojou prácou si vyslúžili vďačnosť rodičov a nadšený ohlas zo strany odborníkov. Ich realistický a rešpektujúci prístup k rodičovstvu už zlepšil život množstva rodín po celom svete, zmiernil stres vo vzťahoch medzi rodičmi a deťmi a zvýšil ich vzájomné porozumenie a citové väzby. Knihy týchto autoriek patria, v každej krajine, kde boli preložené, medzi bestsellery. UŽ VYŠLO: * Ako hovoriť, aby nás deti počúvali – Ako počúvať, aby nám deti dôverovali * Súrodenci bez rivality * Ako hovoriť, aby nás tínedžeri počúvali
Vypredané
6,64 € 6,99 €

Osvobození rodiče, osvobozené děti


Chcete mít s dětmi přátelský vztah a současně chcete, aby vás děti poslouchaly, respektovaly, důvěřovaly vám a uměly se od vás přiměřeně a ve správný čas odpoutat? Myslíte, že je čas učit je zodpovědnosti a samostatnosti? Rádi byste své úzkostné děti zbavili jejich strachů? Přejete si děti dobře vychovat, ale nechcete potlačovat jejich osobnost, křičet na ně a fyzicky je trestat? Moudrost, humor, praktické rady jsou charakteristickým znakem této neuvěřitelné knihy, která na příkladech ze života učí takové komunikaci v rodině, která vede k sebeúctě, sebedůvěře, podporuje smysl pro zodpovědnost a přispívá ke stabilitě a harmonii v rodinách. Publikace, podobně jako další bestsellery těchto autorek, sklízí chválu dětských psychologů, psychoterapeutů a rodičů na celém světě a pomáhá ve vzájemných mezilidských vztazích také dospělým.
Vypredané
9,81 € 10,33 €

Ako hovoriť, aby nás deti počúvali - Ako počúvať, aby nám deti dôverovali


Svetový bestseller! Vynikajúca pomôcka pre komunikáciu rodičov s deťmi vychádzajúca z praxe skúsených autoriek – detských psychologičiek. Názov knihy doslova zodpovedá tomu, čo v knihe nájdete. Poskytuje návody krok za krokom na zlepšenie a posilnenie vzájomných vzťahov v rodine a porozumenia medzi rodičmi a deťmi. Vhodnou pomôckou sú kreslené ukážkové situácie s odporučeným priebehom dialógu.
Vypredané
9,49 € 9,99 €

Súrodenci bez rivality 2. vydanie


V knihe sa dozviete, ako spravodlivo vychovávať súrodencov, ako zabrániť večným sporom, ale súčasne vychovať samostatné a sebavedomé osobnosti. Ako s deťmi komunikovať, aby sme v nich nepodporovali súrodeneckú žiarlivosť a dávali im najavo, že ich máme rovnako radi.
Kniha dvoch autoriek, ktoré napísali okrem iného aj svetový bestseller Ako hovoriť, aby nás deti počúvali - Ako počúvať, aby nám deti dôverovali.
Vypredané
9,49 € 9,99 €

Ako hovoriť, aby nás deti počúvali


Svetový bestseller! Vynikajúca pomôcka pre komunikáciu rodičov s deťmi vychádzajúca z praxe skúsených autoriek – detských psychologičiek. Názov knihy doslova odpovedá tomu, čo v knihe nájdete. Poskytuje návody krok za krokom k zlepšeniu a posilneniu vzájomných vzťahov v rodine a porozumenia medzi rodičmi a deťmi. Vhodnou pomôckou sú kreslené ukážkové situácie s odporučeným priebehom dialógu.
Vypredané
9,49 € 9,99 €