Vašu objednávku vám stihneme (podľa vybranej dopravy) doručiť do Vianoc, ak si objednáte do tohto dátumu:

Packeta - Doručenie na adresu

19. 12.

Balík na poštu

19. 12.

Balikobox

19. 12.

Slovenská pošta - na adresu

19. 12.

Kuriér SPS

18. 12.

balíkovo (Alzaboxy)

18. 12.

Doručenie na predajňu

18. 12.

Osobný odber v sklade

22. 12.

Packeta - Výdajné miesto a Z-BOX

19. 12.

Július Mazúch

autor

Chirurgické aspekty chronickej venóznej insuficiencie dolných končatín


Chorobami venózneho systému je postihnutá približne 1/3 našej populácie. Ide o vážny medicínsky, sociálny aj ekonomický problém. Spoločným menovateľom je chronická venózna insuficiencia, ktorá má rôzne klinické formy a prejavy. Najviac však dominuje varikózna choroba dolných končatín postihujúca až 15% jedincov dospelej populácie. Cieľom publikácie je podať objektívny pohľad na modernú diagnostiku a liečbu takej rozšírenej choroby, akou je chronická venózna insuficiencia a najmä varikózna choroba dolných končatín. Málo pozornosti sa venuje aj angiodyspláziám, ktoré sa riešia zväčša neadekvátne, alebo sa neriešia vôbec. Je určená chirurgom a angiochirurgom, angiológom, internistom, dermatológom a lekárom prvého kontaktu. Z obsahu: Anatómia žilového systému dolných končatín Fyziológia žilového systému dolných končatín a mechanizmus cirkulácie Patofyziológia žilového systému dolných končatín Výskyt varixov dolných končatín a etiologické súvislosti Varixy pri artériovenóznych fistulách Chronická venózna insuficiencia dolných končatín Diagnostika chronickej venóznej insuficiencie Komplikácie varixov dolných končatín Liečba chronickej venóznej insuficiencie a varixov dolných končatín
U dodávateľa darček
7,60 € 8,00 €

Tromboembolická choroba venózneho pôvodu


Monografia je určená pre všetky klinické medicínske odbory, predovšetkým však pre chirurgov, cievnych chirurgov, internistov, traumatológov, gynekológov, pediatrov, všetky nadstavbové klinické odbory a všeobecných lekárov. Táto publikácia je prvou ucelenou monografiou na Slovensku komplexne spracúvajúca problematiku venóznych trombóz a pľúcnych tromboembólií, ktoré sú takým závažným problémom najmä v chirurgických disciplínach v pooperačnom období. Monografia je určená pre všetky klinické medicínske odbory, predovšetkým však pre chirurgov, cievnych chirurgov, internistov, traumatológov, gynekológov, pediatrov, všetky nadstavbové klinické odbory a všeobecných lekárov.
Na sklade 1Ks darček
11,40 € 12,00 €

Atlas varixov dolných končatín, ich komplikácií a chirurgickej liečby


Kniha je určená pre pregraduálnu a postgraduálnu výchovu lekárov, ale predovšetkým pre cievnych chirurgov, angiológov, flebológov, dermatológov, všeobecných lekárov a lekárov operačných odborov. Kniha má charakter atlasu, s prevahou názorných obrázkov, kde sa nachádzajú aj raritné a vzácne obrazové dokumentácie spojené s textovým obsahom.
U dodávateľa darček
29,93 € 31,50 €

Atlas vaskulárnych aneuryziem


Prvý slovenský atlas vaskulárnych aneuryziem, ktorý sa v týchto dňoch dostáva do rúk našej lekárskej verejnosti, sa radí medzi dlhý rad knižných publikácií profesora Mazucha. Slovenské odborné písomníctvo a literatúra v cievnej chirurgii a angiológii všeobecne neoplývajú mimoriadnym množstvom prác. Tým je dané jeho obohatenie o túto zaujímavú monografiu. Je to kolektívne dielo, ktoré pozostáva z dvadsiatich kapitol. Na jej vytvorení sa podieľali početní autori z radov cievnych chirurgov aj vaskulárnych rádiológov. Veľký počet spoluautorov zvýšil nároky na zostavovateľa knihy vzhľadom na potrebu koordinácie autorského kolektívu a zjednotenia štruktúry a charakteristík jednotlivých príspevkov. Ozdobou publikácie sú aj príspevky zahraničných autorov, profesorov Csabu Dzsinicha z Budapešti a Roberta Staffu z Brna. Profesor Mazuch sa popýšil jednak priateľským vzťahom s početnými spoluautormi, jednak poukázal na svojich najúspešnejších odchovancov a spolupracovníkov tak z Lučenca, ako aj z Martinskej univerzitnej nemocnice. Práca svojím rozsahom 320 strán, z toho 301 strán vlastného textu, 457 obrázkami a najmä svojou vysokou úrovňou poteší a uspokojí čitateľov - všetky generácie cievnych chirurgov aj predstaviteľov iných medicínskych odborov. Zostavovateľ a autor veľkej časti diela v ňom znova použil neuveriteľné množstvo vlastných originálnych fotografií aj obrázkových ilustrácií, čo dodáva knihe autenticitu. Podobný vklad sa podaril aj ostatným spoluautorom knihy. Nesporným pozitívom tejto publikácie je však obrovská mnoho rokov až desaťročí trvajúca vlastná skúsenosť autorov s diagnostikou a chirurgickou liečbou aneuryziem v najrozličnejších lokalizáciách. Jazyková stránka knihy je vďaka jednotlivým autorom a najmä zostavovateľovi publikácie na vysokej úrovni. Publikácia sa zaoberá problematikou vaskulárnych aneuryziem v celom rozsahu a vo všetkých lokalizáciách. Dotýka sa teoretických základov, molekulárnych a genetických princípov, epidemiológie, anatómie, patológie, patofyziológie, klinickej diagnostiky aj diagnostiky pomocou moderných zobrazovacích metód, otázok indikácií chirurgickej aj endovaskulárnej liečby, predoperačnej, perioperačnej aj pooperačnej starostlivosti o týchto pacientov z chirurgického, anesteziologického aj intenzivistického hľadiska, samotných zásad chirurgických výkonov s podrobným popisom operačného postupu a vlastných skúseností s nimi. Kniha má ako obvykle prehľadnú štruktúru, je moderne koncipovaná a bude podľa môjho názoru veľkým prínosom v oblasti cievno-chirurgickej literatúry na Slovensku aj v ČR.
U dodávateľa darček
67,45 € 71,00 €

Komplexný medicínsky pohľad na varixy dolných končatín, ich komplikácie a súčasné možnosti liečby


"Cieľom publikácie je podať objektívny pohľad na súčasné možnosti liečby, takej rozšírenej choroby, ako sú varixy DK. Pozornosť sa venuje aj angiodyspláziám spojených s CHVI. Súčasná venózna chirurgia nadobúda čoraz viac vážnosti aj v angiochirurgii a v angiológii, kde však máme rezervy nielen v diagnostike a liečbe, ale aj v edukácii a liečbe pokročilej chronickej venóznej insuficiencie. Kniha bude prínosná nielen pre lekárov, ktorí riešia problémy CVD ale aj pre pregraduálnu a postgraduálnu výchovu lekárov, ale hlavne pre cievnych chirurgov, angiológov, dermatológov a širšiu lekársku verejnosť." Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc., autor
U dodávateľa darček
57,00 € 60,00 €

Lacná kniha Tromboembolická choroba venózneho pôvodu (-90%)


Monografia je určená pre všetky klinické medicínske odbory, predovšetkým však pre chirurgov, cievnych chirurgov, internistov, traumatológov, gynekológov, pediatrov, všetky nadstavbové klinické odbory a všeobecných lekárov. Táto publikácia je prvou ucelenou monografiou na Slovensku komplexne spracúvajúca problematiku venóznych trombóz a pľúcnych tromboembólií, ktoré sú takým závažným problémom najmä v chirurgických disciplínach v pooperačnom období. Monografia je určená pre všetky klinické medicínske odbory, predovšetkým však pre chirurgov, cievnych chirurgov, internistov, traumatológov, gynekológov, pediatrov, všetky nadstavbové klinické odbory a všeobecných lekárov.
Vypredané
1,20 € 12,00 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Chirurgické aspekty chronickej venóznej insuficiencie dolných končatín (-90%)


Chorobami venózneho systému je postihnutá približne 1/3 našej populácie. Ide o vážny medicínsky, sociálny aj ekonomický problém. Spoločným menovateľom je chronická venózna insuficiencia, ktorá má rôzne klinické formy a prejavy. Najviac však dominuje varikózna choroba dolných končatín postihujúca až 15% jedincov dospelej populácie. Cieľom publikácie je podať objektívny pohľad na modernú diagnostiku a liečbu takej rozšírenej choroby, akou je chronická venózna insuficiencia a najmä varikózna choroba dolných končatín. Málo pozornosti sa venuje aj angiodyspláziám, ktoré sa riešia zväčša neadekvátne, alebo sa neriešia vôbec. Je určená chirurgom a angiochirurgom, angiológom, internistom, dermatológom a lekárom prvého kontaktu. Z obsahu: Anatómia žilového systému dolných končatín Fyziológia žilového systému dolných končatín a mechanizmus cirkulácie Patofyziológia žilového systému dolných končatín Výskyt varixov dolných končatín a etiologické súvislosti Varixy pri artériovenóznych fistulách Chronická venózna insuficiencia dolných končatín Diagnostika chronickej venóznej insuficiencie Komplikácie varixov dolných končatín Liečba chronickej venóznej insuficiencie a varixov dolných končatín
Vypredané
0,80 € 8,00 €

dostupné aj ako: