Kevin McNamara

autor

Veľký sen dvoch malých národov


Americký novinár a politológ Kevin J. McNamara sa vo svojej publikácii zaoberá okolnosťami, ktoré za prvej svetovej vojny predchádzali vzniku Česko-Slovenska. Zameriava sa najmä na dva kľúčové, navzájom prepojené faktory - diplomatické úsilie zahraničného odboja pod vedením T. G. Masaryka a dramatickú epopeju česko-slovenských légií v Rusku. Autor sleduje anabázu legionárov z Ukrajiny cez Sibír do Vladivostoku, pričom vyzdvihuje ich hrdinstvo, vojenské umenie a význam pre vznik nového štátu. Pútavo napísané dielo s bohatým odkazovým aparátom približuje udalosti, ktoré sú u nás ešte stále pomerne málo známe.
Na sklade 1Ks
18,95 € 19,95 €

Velký sen dvou malých národů


Americký novinář a politolog Kevin J. McNamara se ve své publikaci zabývá okolnostmi, které předcházely vzniku Československa. Zaměřuje se zejména na dva klíčové, spolu propojené faktory, jimiž jsou diplomatické úsilí zahraničního odboje pod vedením T. G. Masaryka a dramatická epopej česko-slovenských legií v Rusku. Autor sleduje anabázi legionářů z Ukrajiny přes Sibiř až do Vladivostoku, vyzdvihuje jejich hrdinství, vojenské umění a vysvětluje čtenáři jejich přínos pro vznik nového státu. Poutavě napsaná kniha s bohatým poznámkovým aparátem přibližuje události, které jsou ještě stále poměrně málo známé.
Na stiahnutie
16,49 €

Dreams of a Great Small Nation


The pages of history recall scarcely any parallel episode at once so romantic in character and so extensive in scale." ,Winston S. ChurchillIn 1917, two empires that had dominated much of Europe and Asia teetered on the edge of the abyss, exhausted by the ruinous cost in blood and treasure of the First World War. As Imperial Russia and Habsburg-ruled Austria-Hungary began to succumb, a small group of Czech and Slovak combat veterans stranded in Siberia saw an opportunity to realize their long-held dream of independence.While their plan was audacious and complex, and involved moving their 50,000-strong army by land and sea across three-quarters of the earth's expanse, their commitment to fight for the Allies on the Western Front riveted the attention of Allied London, Paris, and Washington.On their journey across Siberia, a brawl erupted at a remote Trans-Siberian rail station that sparked a wholesale rebellion.The marauding Czecho-Slovak Legion seized control of the Trans-Siberian Railroad, and with it Siberia. In the end, this small band of POWs and deserters, whose strength was seen by Leon Trotsky as the chief threat to Soviet rule, helped destroy the Austro-Hungarian Empire and found Czecho-Slovakia.British prime minister David Lloyd George called their adventure one of the greatest epics of history," and former US president Teddy Roosevelt declared that their accomplishments were unparalleled, so far as I know, in ancient or modern warfare."
Vypredané
28,45 € 29,95 €