Maurice Merleau-Ponty

autor

Viditelné a neviditelné


Kniha jednoho z nejoriginálnějších filozofů 20. století a významného představitele současné ontologie a fenomenologie. Druhé, opravené vydání.
Na sklade 2Ks
15,54 € 16,36 €

Fenomenologie vnímání


Merleau-Ponty vychází ve svém nejvýznamnějším díle z podrobné analýzy vnímání, která jej přivede k nutnosti chápat lidský subjekt jako vtělený a opustit některé teze Husserlovy fenomenologie. Merleau-Ponty domýšlí své východisko v úvahách o prostorovém, sexuálním, řečovém intersubjektivním rozměru tělesnosti, aby vyvodil důsledky pro klasická filosofická témata, jako je čas, myšlení či svoboda.
U dodávateľa
28,04 € 29,52 €

Proměna vnímání a zkušenost pravdy


Svazek zahrnuje dva Merleau-Pontyho texty ze sklonku r. 1951, jejichž původním účelem bylo představit jej přijímací komisi jako kandidáta na prestižní College de France. Texty obsahují propracované shrnutí Merleau-Pontyho prvních publikací (Struktura chování, Fenomenologie vnímání) i popis projektů, na nichž právě pracoval (Próza světa) a které plánoval (Viditelné a neviditelné), především však přehled problémů a témat, jimž se chtěl věnovat ve své výuce na College. Na rozdíl od naprosté většiny ostatních materiálů vydávaných po Merleau-Pontyho smrti tak texty ke kandidatuře představují filosofův myšlenkový projekt jako jednotnou stavbu, v níž je propojeno mnoho dílčích, na první pohled ne zcela souvisejících témat. Středobodem všech zamýšlených zkoumání tak je otázka, jak se tělesně-perceptivní život, jehož specifickou podobu Merleau-Ponty popsal ve svých prvních knihách, prodlužuje a proměňuje s nástupem kulturních nástrojů a řeči a vede ke zkušenosti pravdy, tj. k překročení naší dílčí situace v poznání. Jestliže fenomenologický rozbor vnímání ukázal, že vnímání není jen rudimentární podobou racionálního poznání, pak ani sama naše představa rozumu nemůže zůstat nezměněna, protože je třeba ještě provést analýzu konkrétních postupů, jimiž racionalita uchopuje skutečnost a dosahuje svých výsledků. Materiály, které vznikly během následujících deseti let Merleau-Pontyho působení na College de France, ukazují, že zbytek svého života věnoval naplňování a upřesňování právě takto formulovaného programu.
U dodávateľa
4,38 € 4,61 €

Řeč, dějinnost, příroda


Maurice Merleau-Ponty pronesl na College de France patnáct přednáškových cyklů (19521961). Po každém roce sepsal k příslušnému cyklu shrnutí a ta průběžně publikoval v ročence College. Souborné vydání shrnutí, které v roce 1968 uspořádal Merleau-Pontyho žák a přítel Claude Lefort, tak přináší ucelený přehled o tom, jak Merleau-Ponty interpretoval řadu důležitých filosofických témat ve středním a pozdním období své filosofické kariéry. Mezi tato témata patřilo zejména vyjadřování, mluva a řeč, dějinné utváření smyslu, příroda, život a lidské tělo ve vztahu k nim či výtvarné umění a literatura. Kromě toho Merleau-Ponty v přednáškách představil i své pojetí filosofie jako radikálního tázání či dialektiky bez syntézy.
U dodávateľa
7,06 € 7,43 €

Struktura chování


Východiskem analýz, které Merleau-Ponty podává v této knize, je kritika koncepcí, které chování živých organismů pojímají jako kauzální účinky izolovaných neurofyziologických procesů najdeme tu tedy např. i kritiku Pavlovovy teorie podmíněných reflexů. Vz
Vypredané
13,18 € 13,87 €

Svět vnímání


Sedm „hovorú“, které Maurice Merleau-Ponty napsal pro rozhlasový pořad nazvaný „Hodinka francouzské kultury“, bylo uvedeno v podání samotného autora v roce 1948. Obecným tématem tohoto pořadu bylo „utváření myšlení“.
Vypredané
4,24 € 4,46 €

Phenomenology of Perception


Challenging and rewarding in equal measure, Phenomenology of Perception is Merleau-Ponty's most famous work. Impressive in both scope and imagination, it uses the example of perception to return the body to the forefront of philosophy for the first time since Plato. Drawing on case studies such as brain-damaged patients from the First World War, Merleau-Ponty brilliantly shows how the body plays a crucial role not only in perception but in speech, sexuality and our relation to others. Perhaps above all, Merleau-Ponty's insights about the embodied mind are a bold and refreshing challenge to the new era of virtual reality and artificial intelligence, as scientists and psychologists discover the centrality of the body to mind and intelligence.
Vypredané
20,85 € 21,95 €

The World of Perception


'In simple prose Merleau-Ponty touches on his principle themes. He speaks about the body and the world, the coexistence of space and things, the unfortunate optimism of science – and also the insidious stickiness of honey, and the mystery of anger.' - James Elkins Maurice Merleau-Ponty was one of the most important thinkers of the post-war era. Central to his thought was the idea that human understanding comes from our bodily experience of the world that we perceive: a deceptively simple argument, perhaps, but one that he felt had to be made in the wake of attacks from contemporary science and the philosophy of Descartes on the reliability of human perception. From this starting point, Merleau-Ponty presented these seven lectures on The World of Perception to French radio listeners in 1948. Available in a paperback English translation for the first time in the Routledge Classics series to mark the centenary of Merleau-Ponty’s birth, this is a dazzling and accessible guide to a whole universe of experience, from the pursuit of scientific knowledge, through the psychic life of animals to the glories of the art of Paul Cézanne.
Vypredané
15,15 € 15,95 €

Primát vnímání a jeho filosofické důsledky


Knihu Primát vnímání tvoří tři úzce související texty významného francouzského filosofa a fenomenologa Maurice Merleau-Pontyho. Jejím jádrem je autorova přednáška z roku 1946, ve které zhutněným způsobem vyložil ústřední teze svého hlavního díla Feno menologie vnímání. Přednášku doplňují texty dvou dřívějších projektů, jejichž vyústěním bylo právě toto dílo, a zápis diskuze, která po přednášce následovala. Čtenář tak v knize může sledovat jednotu autorovy filosofické práce od prvních náčrtů přes vypracovanou fenomenologii vnímání až po naznačení jejích důsledků pro chápání vědy, racionality, člověka, kultury, dějin a filosofie samotné. Primát vnímání, titul, který dvěma slovy vyjadřuje Merleau-Pontyho filosofický postoj, je tak pozoruhodným úvodem nejen do Fenomenologie vnímání, ale do autorova myšlení obecně - je v jistém smyslu úvodem napsaným autorem samotným.
Vypredané
5,36 € 5,64 €