! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Alžbeta Michalíková

autor

Fuzzy množiny v informatike


Vysokoškolská učebnica je v prvom rade určená študentom Aplikovanej informatiky FPV UMB v Banskej Bystrici. Tiež je určená pre každého, kto sa stretol s pojmami fuzzy množina, resp. fuzzy logika a chcel by sa o týchto pojmoch dozvedieť viac. Snahou autorky bolo napísať text čo najzrozumiteľnejšie čitateľom, ktorí nie vždy majú dobré matematické základy. V texte sa vyskytuje množstvo riešených príkladov, na ktorých je ukázaná myšlienka, prečo niekto uvažoval inak, ako bolo dovtedy zvykom a neskôr sa odvodí presné znenie jednotlivých pojmov, či vzťahov v podobe definícií a viet.
U dodávateľa
18,41 € 19,38 €