Maffesoli Michel

autor

Rytmus života


Kniha Rytmus života patrí k najnovším spomedzi ostatných, čo vyšli z pera významného francúzskeho sociológa Michela Maffesoliho, profesora Univerzity Reného Descartesa.
Vypredané
2,76 € 2,90 €

O nomádství


Esej O nomádství sociologa Michela Maffesoliho, profesora na pařížské Sorbonně, se nevrací jen k dějinám pojmu nomádství, jehož počátky tkvějí kdesi uu Nietzscheho a který se odráží později jak u Artauda, tak především u Deleuze, ale pokouší se tento jev obohatit interpretačním kontextem fenoménu bloudění, hledání, migrace, touhy neustále unikat a vystavovat se riskantním setkáním.
Vypredané
12,92 € 13,60 €