Karel Mičkal

autor

Technická mechanika II.


Středoškolská látka kinematiky, dynamiky, hydromechaniky a termomechaniky. Aplikační programy pro řešení úloh technické mechaniky.
Vypredané
13,59 € 14,30 €

Sbírka úloh z technické mechaniky


Řešené i neřešené úlohy ze všech tematických celků učebnic Technická mechanika I a II.
Vypredané
17,77 € 18,70 €

Technická mechanika I


Středoškolská látka statiky tuhých těles (včetně grafických metod), pružnosti a pevnosti. Učebnice obsahuje i obecně platné postupy řešení úloh mechaniky.
Vypredané
16,20 € 17,05 €