% Zľavy na hry %

Erna Mičudová

autor

Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi


Kniha představuje čtenářům současné informace týkající se oblasti vedení adaptačního procesu u nelékařských zdravotnických pracovníků, například všeobecných sester, fyzioterapeutů, zdravotních laborantů a dalších nelékařských profesí. Hlavní odborný přínos je ve zvýšení informovanosti čtenářů o této problematice, představení nástrojů řízení adaptačního procesu, a tím umožnění zvýšení jejich využití v praxi.
U dodávateľa
3,55 € 3,74 €