! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Arnold Mindell

autor

Techniky snění


Tato kniha má jediný cíl: naučit vás vnímat a žít Sen, obrátit vás k síle Snění. Pomocí metody 24hodinového bdělého snění projdeme skrze svět kažodenního života a nahlédneme za něj. Ponoříme se do světa léčení, věštby a nsmrtelnosti.
Na sklade 1Ks
14,63 € 15,40 €

Šamanovo tělo


V jádru našich každodenních problémů spočívá snové tělo – naše nejpodivnější zkušenost, kterou obvykle prožíváme až těsně před smrtí nebo během okultních či šamanských rituálů. Tato nová, vzrušující a mýtická stránka života dává možnost až neuvěřitelné kontroly nad vlastním tělem a udílí hlubší vhled do povahy světa. Tato kniha vás naučí, jak „žít své snové tělo“ společně s ostatními.
U dodávateľa
14,63 € 15,40 €

Kvantový léčivý zdroj v nás


V pozadí všetkého sa skrýva hlboká forma inteligencie. Autor ju nazýva "kvantová myseľ" a ukazuje, ako ju môžeme využiť na liečebné účely, zbavenie sa nezdravých návykov, zlepšenie života v ľubovoľnej oblasti či dosiahnutie toho, čo chceme. Skúma spojenie medzi tradičnou medicínou a alternatívnymi postupmi. Zaoberá sa problematikou starnutia a genetiky. No do toho všetkého sú primiešané napríklad aj veľmi zaujímavé pojednania o snoch a paralelných svetoch, či úvahy plné pozoruhodných informácií o tom, čo je vlastne život, alebo čo sú a ako fungujú atómy a čas. Celý text vychádza zo základov kvantovej fyziky. Je založený na objave základných zákonitostí, ktoré existujú medzi našimi najvnútornejšími zážitkami a subatomárnou fyzikou. Zároveň je táto kniha praktickou príručkou. Text priebežne obsahuje rôzne zaujímavé cvičenia a postupy, ktoré vám umožnia previesť intelektuálne poznatky a fantastické inšpirácie do vášho individuálneho života.
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

Kóma. Klíč k probouzení


Průkopnická práce Arnolda Mindella s komatózními pacienty nabízí nový směr v psychoterapii a studiu zážitků lidí, kteří se přiblížili smrti. Arnold Mindell dokazuje, že lidé v kómatu nejsou pouhé „živé mrtvoly“, ale lidské bytosti ve změněném stavu vědomí, který pro ně může být důležitým a smysluplným zážitkem. Přirovnává komatózního pacienta k mytickému hrdinovi, jenž se odvažuje do neznáma a vrací se s božským sdělením. Na konkrétních případech dokazuje, že člověk v kómatu je schopen komunikovat s jinými lidmi a tvrdí, že takoví pacienti mohou často činit vědomá, racionální rozhodnutí.
Vypredané
9,69 € 10,20 €

Snové tělo


Arnold Mindell v průkopnické a vlastně revoluční práci z roku 1982 nazvané Snové tělo ukazuje, že nevědomí promlouvá k člověku nejen obrazy a symbolikou snů, nýbrž i fyzickými symptomy, jako je napětí, bolest, nemoc. Mindell zkoumá skrytý význam těchto jevů a z nového hlediska vysvětluje vztah duše a těla. Kniha obohacuje Jungovy výzkumy o fyzikální aspekt. Snové tělo odpovídá pojmu silového pole kvantové fyziky a platí pro ně obdoba Heisenbergova principu neurčitosti. Jak je v teoretické fyzice možné popsat chování hmoty pouze rovnicemi, tak se lze snovému tělu přiblížit jen pomocí obrazů a symbolů, které nalézáme v mýtech, pověstech a pohádkách. Z tohoto hlediska analyzuje autor několik pohádek bratří Grimmů.
Vypredané
11,03 € 11,61 €

Psychologie životní cesty spjatá se zemí a jejími rytmy


Arnold Mindell koncipoval svoji novou knihu jako duchovního průvodce životní cestou, která je úzce - tak jako její psychologie - spjata se zemí, s jejími směry, rytmy a se silami, které ze země pramení. Vysvětluje, jak důležité je uvědomění, vnímající uvědomění, které je zdrojem vědomí a z jistého úhlu pohledu původcem vnímané reality i vesmíru jako celku. S tím úzce souvisí Mindellův koncept uvědomění si cesty, lidské schopnosti vnímat směry, síly a rytmy vycházející ze země a jemné signály snového těla, schopnosti uvědomit si tyto vlivy a správným způsobem na ně v běžném životě reagovat, například změnou vnitřní či vnější orientace: zaměření a směřování. Mindell čerpá svoje poznatky z fyziky, domorodých náboženství a šamanismu. Ve své knize představuje nové metody nalézání nejschůdnějších způsobů překonání překážek na cestě životem, ke zmírnění vnitřního nepokoje, k odstranění problémů v mezilidských vztazích a to i na úrovni velkých lidských společenství a na úrovni světa. Arnold Mindell, fyzik a neortodoxní jungiánský psycholog, dlouhodobě prohlubuje odkaz C. G. Junga a spojuje poznatky tradiční psychologie s poznatky různých jiných vědních oborů a tradiční moudrostí, přičemž činí vědecké myšlenky přístupné široké čtenářské obci. Teorii a prožitková cvičení představuje jednoduchým a inspirujícím způsobem. Využívá při tom bohatý ilustrační materiál.
Vypredané
16,30 € 17,16 €

Lacná kniha Kvantový léčivý zdroj v nás (-50%)


V pozadí všetkého sa skrýva hlboká forma inteligencie. Autor ju nazýva "kvantová myseľ" a ukazuje, ako ju môžeme využiť na liečebné účely, zbavenie sa nezdravých návykov, zlepšenie života v ľubovoľnej oblasti či dosiahnutie toho, čo chceme. Skúma spojenie medzi tradičnou medicínou a alternatívnymi postupmi. Zaoberá sa problematikou starnutia a genetiky. No do toho všetkého sú primiešané napríklad aj veľmi zaujímavé pojednania o snoch a paralelných svetoch, či úvahy plné pozoruhodných informácií o tom, čo je vlastne život, alebo čo sú a ako fungujú atómy a čas. Celý text vychádza zo základov kvantovej fyziky. Je založený na objave základných zákonitostí, ktoré existujú medzi našimi najvnútornejšími zážitkami a subatomárnou fyzikou. Zároveň je táto kniha praktickou príručkou. Text priebežne obsahuje rôzne zaujímavé cvičenia a postupy, ktoré vám umožnia previesť intelektuálne poznatky a fantastické inšpirácie do vášho individuálneho života.
Vypredané
4,95 € 9,90 €

dostupné aj ako: