Knižné kamarátstva

Drahoslav Misař

autor

Jezdectví na Olympijských hrách


Na 270 stranách dokumentuje kniha atmosféru a výsledky jezdeckých soutěží všech dosud pořádaných Olympijských her s jezdeckým programem. Její text je rozdělen do osmi kapitol. Posláním úvodní je přiblížit vzájemnou vazbu člověka a koně danou společenským klimatem v jednotlivých historických etapách. Druhá popisuje tvorbu jezdecké doktríny od nejstarších písemných zpráv o jezdectví ( Xenophon) až po vznik sportovního jezdectví. Náplní třetí jsou výsledky jednotlivců a ekip v jezdeckých soutěžích moderních OH. V jejím úvodu figuruje zmínka o podobě jezdeckých soutěží v řecké Olympii. Převládající text kapitoly naopak ilustruje podobu jezdeckých soutěží a výsledky soutěží novodobých OH. Komentované výsledky doplňují přehledy finalistů všech jezdeckých soutěží na OH. Čtvrtá kapitola je zasvěcena účasti koní v olympijských soutěžích. Popisuje šlechtění prvých výkonných jezdeckých plemen i závěrečnou globalizaci šlechtění na sportovní výkony, která dominuje současnému jezdectví. Text doplňují původy reprezentantů nejvýznamnějších plemen. Obsah páté kapitoly je věnován protagonistům olympijského jezdectví. S jedinou výjimkou v ní figurují dvoj případně trojnásobní individuální olympijští šampióni. H. Saint Cyr, N.Uphoff, A.van Grunsven, Ch. Dujardin, F. P. de Mortagnes, M. J. Todd, M. Jung a P. J. d´Oriola. Náplní šesté je účast československých a českých olympioniků v programu jezdeckých soutěží olympijských her. Jsou v ní uvedeni všichni čs. případně čeští jezdci, kteří startovali alespoň v jedné olympijské jezdecké soutěži. Součástí kapitoly je pozitivní vliv předmnichovského vojenského školství, zejména Vyššího jezdeckého kurzu Jezdeckého učiliště v Pardubicích na výkonnost čs. jezdecké reprezentace. Kapitolu doplňuje fotokopie dosud jediného medailového úspěchu čs. jezdectví. Sedmá je věnována koním s nimiž hájili čs. a český olympionik pověst čs. a českého jezdectví na OH. Obsahem závěrečné, osmé kapitoly je úvaha o olympijské perspektivě českého jezdectví. Texty doplňují přehledné souhrny výsledků jednotlivých OH. Přehledy udávají jména jezdců a koní finalistů do šestého finálového místa včetně. Textovou část doplňuje fotodokumentace, obrazové přílohy, původy reprezentantů zmíněných plemen a fotokopie dokumentů Ústředního vojenského archivu.
U dodávateľa
17,41 € 18,33 €

Vývoj chovu koní


Společenské podmínky pro chov koní do roku 1918 - Chov anglického plnokrevníka - Chov klusáků - Šlechtění teplokrevníků v období 1918-1955 - Chov koní pro československou armádu - Šlechtění teplokrevníků od roku 1956 - Zachování a regenerace starokladrubs
Na sklade
13,40 € 14,10 €