Eva Míšová

autor

Zubní kaz raného dětství


Kaz raného dětství je pro svůj vysoký výskyt a vliv na kvalitu života pravděpodobně jednou z nejzávažnějších a nejnákladnějších zdravotních poruch u malých dětí. Dočasný chrup je sice v dutině ústní jen po omezenou dobu, ale je velmi důležitý pro harmonický vývoj orofaciální soustavy a ovlivňuje i celkový zdravotní stav dítěte. Monografie Zubní kaz raného dětství poskytuje ucelené informace o tomto tématu a zachycuje celou problematiku kazu na dočasných zubech od jejich vývoje přes odlišnosti v morfologii dočasných a stálých zubů, prevenci a terapii kazu až po endodontické ošetření a náhrady ztracených zubů při rehabilitaci chrupu. OBSAH: Zkratky * Poděkování * Předmluva * Vývoj a význam dočasné dentice (Vývoj zubů * Význam dočasného chrupu a vztah mezi dočasnou a stálou denticí) * Prevence, dietetika a hygiena (Prevence * Dietetika * Dentální hygiena u dětí) * Kaz raného dětství (Definice a terminologie * Epidemiologie * Klinický obraz * Etiologické faktory * Komplikace kazu raného dětství) * Terapie kazu raného dětství (Nerestorativní / interceptivní terapie * Restorativní / výplňová terapie * Endodoncie * Chirurgická terapie) * Premedikace, sedace a celková anestezie (Premedikace * Sedace * Celková anestezie) * Protetika v dočasné dentici (Ochranné korunky * Dětské snímatelné náhrady * Fixní a snímatelné mezerníky) * Dopady kazu raného dětství na vývoj chrupu (Předčasná ztráta dočasných zubů a její příčiny * Mezerníky po ztrátě dočasných zubů) * Výsledky výzkumu z disertační práce (Klinická část dva soubory pacientů, jeden s kazivým a druhý s intaktním chrupem * Příloha / Dotazník o kazu raného dětství) * Literatura * Souhrn * Summary * Rejstřík
Na sklade 1Ks
26,13 € 27,50 €