Attila Mizser

autor

Meteor csillagászati évkönyv 2012


"(...) A 2012-es Csillagászati évkönyvben az utóbbi évek köteteinél megszokott módon igyekeztünk bemutatni, előre jelezni az év folyamán megfigyelhető jelenségeket. Az adott hónap csillagászati érdekességeire hosszabb-rövidebb ismertetőkkel hívjuk fel a figyelmet (üstökösök, fogyatkozások fedések, mélyég-objektumok stb.). Mindezzel szeretnénk még közelebb hozni az érdeklődőket a csillagos éghez, céltudatosan irányítva rá figyelmüket egy-egy égi eseményre. (...)" (részlet a Bevezetőből)
Vypredané
9,14 € 9,62 €

Apokalipszis poszt


Mizser Attila tanulmánykötete a huszadik század második felének magyar prózáját az apokaliptikus hagyomány és beszédmód szempontjából értelmezi. A vizsgált művek más-más módon illeszkednek ebbe a kontextusba, eltérő tematikus, strukturális, narratív, retorikai, szövegalkotási sajátosságok mentén hajtják végre az apokalipszis (azaz a "felfedés", a "leleplezés") gesztusait. A szerző változatos szempontrendszert alkalmazó, ötletgazdag, innovatív elemzéseit filozófiai, teológiai, történelmi és médiumelméleti narratívák, valamint a cyberpunk animációs film kontextusai árnyalják. A(z) Apokalipszis poszt (Könyv) szerzője Mizser Attila.
U dodávateľa
11,69 € 12,31 €

Ami marad


Vypredané
0,94 € 0,99 €

Meteor csillagászati évkönyv 2021


2021-es jelenségek, előrejelzések, évfordulók, továbbá cikkek, beszámolók a hazai csillagászati intézmények munkájáról. A Csillagászati évkönyv legújabb kötetében részletes előrejelzéseket adnak a 2021-es évben várható csillagászati jelenségekről, és áttekintést a közelmúlt csillagászati eredményeiről. A kötet szerzői között ismét a legjobb hazai szakembereket és a téma iránt elkötelezett, tapasztalt amatőrcsillagászokat találjuk. A könyv segítséget nyújt minden olyan objektum megkeresésében, amelyek égi helyzete nem állandó (bolygók, Hold, üstökösök, kisbolygók). Továbbá az érdekes és látványos jelenségeket is előrejelzi. Ezek pl. a Hold csillagfedései, a Jupiter és Szaturnusz holdjainak mozgása és azok jelenségei (fogyatkozások, fedések, stb), a hold- és napfogyatkozások, látványos esti és hajnali holdsarló megfigyelése, stb... A jelenségeken kívül érdekes cikkeket is olvashatunk a csillagászat különféle területeiről. A 2021-es Csillagászati évkönyvben az utóbbi évek köteteinél megszokott módon igyekeztünk bemutatni, előre jelezni az év folyamán megfigyelhető jelenségeket. Az adott hónap csillagászati érdekességeire hosszabb-rövidebb ismertetőkkel hívjuk fel a figyelmet (Hold, bolygók, együttállások, üstökösök, fogyatkozások, fedések, mélyég-objektumok stb.). Mindezzel szeretnénk még közelebb hozni az érdeklődőket a csillagos éghez, céltudatosan irányítva rá figyelmüket egy-egy égi eseményre. Mindazok, akik kedvet kapnak a megfigyelések végzéséhez és beküldéséhez, a Meteor rovatvezetőinél kaphatnak további tájékoztatást (elérhetőségük megtalálható a kiadvány honlapján: meteor.mcse.hu). Az észlelések online feltöltését teszi lehetővé az eszlelesek.mcse.hu címen található oldalunk.
Na sklade 1Ks
11,65 € 12,26 €

Apokalyptická tradícia v maďarskej literatúre


Zbierka štúdií skúma maďarskú prozaickú tvorbu druhej polovice 20. storočia z hľadiska apokalyptickej tradície a apokalyptického spôsobu jazykového stvárnenia. Jednotlivé vybrané diela skúmania sa včleňujú a radia zakaždým inak, rôznymi tematickými, štrukturálnymi, naratívnymi, rétorickými a textuálnymi formami a teda sa aj rôznym spôsobom spolupodieľajú na gestách apokalypsy, na gestách odkrytia a odhalenia. Autorove bádania sú rozdielne čo sa týka analýz prozaických textov, používa pestré a inovatívne kritériá z oblasti filozofie, teológie a iných (literárnohistorických a mediálno-teoretických) disciplín.
Vypredané
8,55 € 9,00 €