Jan Moravec

autor

Malování k pousmání


Kreslené vtipy v knize strakonického rodáka vhodne doplnují výroky význacných osobností z rad losofu, spisovatelu, ale i národne speci cké prísloví. Humor je clenený do nekolika kategorií, takže se ctenár chvíli pobaví nad nástrahami života, nevyzpytatelností lásky, benzínem cpícím motorismem, sportovci a jejich manželkami nepochopenými fanoušky a dalšími. Autor pravidelne publikuje v humoristických magazínech.
U dodávateľa
8,48 € 8,93 €

Technológia tvárnenia kovov


Učebnica Technológia tvárnenia kovov - vybrané state sa venuje sfére tvárnenia technických materiálov. Uvedené sú vybrané okruhy z tejto rozsiahlej oblasti, kde je poukázané na previazanosť teórie a technológie tvárnenia kovov. Kniha nadväzuje na autorovu učebnicu Teória tvárnenia kovov a na konkrétnych problémoch z praxe je vysvetlené ako sa dajú aplikovať získané poznatky na riešenie vlastného problému. Kniha slúži ako učebnica pre študentov druhého i tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a s úspechom ju môžu používať i záujemcovia z praxe.
Vypredané
11,69 € 12,30 €