! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Desmond Morris

autor

Životy Surrealistů


Desmond Morris, autor bestsellerů a sám surrealistický umělec, se namísto snahy analyzovat práci surrealistů soustředí na tyto umělce jako na osobnosti a pozoruhodné jednotlivce. Jaké měli charakterové přednosti či naopak slabosti? Užívali si společenského života, nebo to byli osamělí vlci? Šlo o drzé excentriky, či zakřiknuté poustevníky? Byli samouky, nebo byli formálně vzdělaní? Na základě autorových osobních znalostí o surrealistických umělcích zachycuje tato kniha jejich životní osudy, výstřednosti a často komplikovaný milostný život, bohatě doprovázena 72 fotografiemi umělců a jejich děl. Šokující, poučné a vždy zábavné, Morrisovy příběhy osvětlují různorodost přístupů k surrealistické filozofii, a to jak v uměleckých dílech, tak v lidských životech.Obálka: ručně malované písmo od autora a umělce Desmonda Morrise, včetně písmen pro české vydání
Na sklade 2Ks
28,53 € 30,03 €

Lidská ZOO


Lidská zoo proslulého britského zoologa a etologa Desmonda Morrise (poprvé vyšla v roce 1969) navazuje na jeho předchozí kontroverzní bestseller Nahá opice (1967). Příběh moderního člověka je v Morrisově pojetí příběhem lidské snahy vyrovnat se s následky komplikovaného pokroku. V Lidské zoo ho pak především zajímá povaha civilizované společnosti ve velkých městech, všímá si jednání jejich obyvatel, které přirovnává ke zvířatům drženým v zajetí zoologické zahrady. Člověk tak uzavřel sám sebe do obřího neklidného zvěřince, kde se nachází pod neustálým enormním tlakem. A Morris ve své knize zkoumá, jak tyto náročné podmínky působí na lidskou agresi a frustraci, jak ovlivňují sexuální chování, rodičovské postoje i společenskou hierarchii.
U dodávateľa
13,31 € 14,01 €

Szürrealisták


A művészeti irányzatok közül egyedül a szürrealizmusnak vannak olyan szélsőségesen különböző képviselői, mint René Magritte és Joan Miró. Ennek az az oka, hogy eredetileg nem képzőművészeti mozgalom volt, hanem filozófiai stratégia, életforma: lázadás a fennálló rendszer ellen, ame­lyik az első világháború iszonyatos mészárszékére vezette az emberiséget. A népszerű zoológus szer­ző és szürrealista festőművész, Desmond Morris, a művek elemzése helyett az emberre; az alkotók különös és érdekes, hol vonzó, hol taszító személyiségére összpontosítja figyelmét – erős vagy esen­dő, megszállott vagy közönyös, magányt kereső vagy nagy társaságban sziporkázó, merész különc­ségekben tobzódó, vagy visszavonult, csendes figurákként mutatja be művésztársait
U dodávateľa
21,15 € 22,26 €

Kisbaba


U dodávateľa
2,85 € 3,00 €

Sova


Sovy nejsou takové, jaké se zdají. Proplétají se lidskou kulturou, od starodávného Babylonu přes Sovu a kočku Edwarda Leara, nabubřelou roztržitou Sovu z Medvídka Pú až po Hedviku z Harryho Pottera. Povahu těchto nádherných, tichých a nemilosrdných predátorů vnímáme jako protiklad mezi dobrem a zlem. Jsou to enigmatická stvoření, jejichž přítomnost stěží zaznamenáme. Desmond Morris v této fascinující knize objevuje přírodní a kulturní dějiny sov z celého světa, neboť s výjimkou Antarktidy se tito ptáci nachází na všech kontinentech. Popisuje, jak se sovy vyvinuly do mnoha druhů, od drobného 14 centimetrového kulíška trpasličího až po výra velkého, který měří více než 70 centimetrů. Právě proto, že jsou celosvětově hojně rozšířené, objevují se v pověstech, mýtech a legendách mnoha původních a domorodých obyvatel. Morris tyto příběhy vysvětluje a interpretuje, ale také se zabývá příklady sov v umění, f ilmu a v literatuře. Autor ve svém poutavém vyprávění dokazuje, že sovy jsou v naší kultuře stále přítomny. Desmond Morris je uznávaný autor a moderátor žijící v Oxfordu, jehož dílo zahrnuje tituly: Nahá opice, Lidská zoo a Lidský živočich. Kniha obsahuje 123 obrázků, z nichž 91 je barevných.
U dodávateľa
24,64 € 25,94 €

Psi - encyklopedie


Známý popularizátor vědy Desmond Morris se ujal nelehkého úkolu: sestavit skutečnou encyklopedii psích plemen. Tedy nikoli napsat další z mnoha publikací s pěknými barevnými obrázky, ale pokusit se opravdu shrnout co nejvíce informací o co nejvíce plemenech, od těch nejoblíbenějších po ta nejméně známá. Když se na počátku vyptával odborníků, kolik psích plemen vlastně existuje, někteří to odhadovali na dvě, jiní na tři či čtyři stovky. Jenže jak píše sám autor: „Poté, co jsem prostudoval prameny k více než tisícovce psích plemen, cítím jistotu, že mi jich ještě pár muselo utéct.“ Encyklopedie Desmonda Morrise pojednává o více než tisícovce psích plemen a v tomto ohledu je v kynologické literatuře opravdu výjimečná.
Vypredané
25,51 € 26,85 €

Zázrak menom dieťa


Vizuálne príťažlivá a inšpiratívna kniha Desmonda Morissa odhaľuje prekvapujúce skutočnosti ľudského tela a schopnosti dieťaťa dosiahnuť obrovské pokroky za veľmi krátky čas. Zaoberá sa procesmi učenia, fyzickým a emocionálnym vývojom, začleňovaním dieťaťa do spoločnosti a poskytuje aj retrospektívny pohľad na prenatálny vývin. Táto publikácia by nemala chýbať v knižnici rodičov, ktorí túžia detailne pochopiť aký veľký zázrak ich ratolesť v sebe ukrýva.
Vypredané
18,90 € 19,89 €

Nahá žena


Každá žena má krásné tělo, které je výsledkem milionů let evoluce. Různé lidské kultury se snažily vylepšovat přírodu. Místní představy o ženské kráse se liší a v každé společnosti se vyvinuly jiné představy o tom, co je přitažlivé. Kniha popisuje, jak se ženské tělo vyvinulo v průběhu evoluce, a způsoby, jak byly v různých kulturách jeho rysy zdůrazňovány nebo potlačovány.
Vypredané
13,31 € 14,01 €

A boldogság természete


Desmond Morris, a neves viselkedéskutató (A csupasz majom és számos más magyarul is megjelent sikerkönyv szerzője) ezúttal a boldogság természetét próbálja feltárni az olvasók előtt. Mi is az a boldogság? A szerző ismét ezt a mindenkiben felmerülő kérdést teszi fel. Az olyan leghétköznapibb örömforrásokat, mint a gyermekeink iránti szeretetérzést, a versengőnek az ellenfele feletti győzelméből fakadó örömét, vagy a hedonista érzéki extázisát ugyanolyan biztonsággal elemzi, mint a rejtettebb, csendesebb, bensőségesebb boldogságforrásokat. Morris nem a boldogsághoz vezető út egyetlen üdvözítő receptjét hirdeti, és nem is egyfajta feltétlenül boldogító életvezetést ajánl. Ennél sokkal többet ígér: hasznos tudást kínál, amelyet ha akarunk, felhasználhatunk egy harmonikusabb élet megéléséhez. Rajtunk múlik, hogy mennyire vagyunk képesek élni e tudással.
Vypredané
10,70 € 11,26 €

Disciples


Between 2004 and 2007, James Mollison attended pop concerts across Europe and the USA with a mobile photography studio, inviting fans of each music star or band to pose for their portrait outside the gig. He subsequently combined portraits of eight t o ten fans for each performer into a single lineup, making a single panoramic image in each case. With a total of over 500 individual portraits, in 62 panoramic images, The Disciples was an original, sharp and highly entertaining take on contemporary music culture and the tribalism invoked by popular music stars. This new and expanded affordable edition features four new images produced after the original Disciples was published, including fans of MIA, Katy Perry and Lady Gaga, and a group of El vis Presley tribute acts.
Vypredané
24,69 € 25,99 €

Babafigyelőben


Ebben a könyvben úgy közelítünk a kicsikhez, hogy nem a magunk szempontjai szerint, hanem az ő szemszögükből nézünk körül a világban. Minél jobban elsajátítjuk a csecsemő gondolkodásmódját, annál valószínűbb, hogy jó szülő válik belőlünk. Egyebek mellett ilyen kérdésekre keressük a választ: - Miért sír? - Mitől mosolyog? - Miért általában a bal karjukon ringatják őket az anyák? - Felismeri-e az anya saját újszülöttje sírását? - Mennyit alszik a baba? - Álmodik-e? - Milyen a hallása? - Tud-e úszni? - Mikor indul el? - Jobbkezes vagy balkezes? - Mikortól szoktatható szobatisztaságra? - Miért mondják, hogy a gólya hozza a babát?...
Vypredané
9,10 € 9,58 €

Nahá opice


V tomto světovém bestselleru, vydaném poprvé v roce 1967, ale nadmíru aktuálním i dnes, vypráví Desmond Morris, známý britský zoolog, o člověku v souvislosti se zvířecí říší, ve které nachází zdroje a zárodky jeho běžných reakcí a zažitých mechanismů chování, neboť se soustřeďuje „na ony aspekty našeho života, jež mají zřejmou obdobu u jiných druhů zvířat“. Všímá si původu lidské bytosti (kterou nazývá „nahá opice“) a sleduje ji v oblasti pohlaví, výchovy, zkoumání, agrese, výživy a potřeby starat se o svůj zevnějšek i celé své tělo; pozoruje také její vztah k ostatním živočichům. Nahá opice se tak řadí po bok Darwinovy teorie vzniku druhů, nedívá se tedy na člověka jako na padlého anděla, nýbrž jako na vyšší vývojový stupeň opice, který je pozoruhodný svou odolností, energií a představivostí. Neměli bychom tedy zapomínat na svůj živočišný původ, ale naopak bychom si měli hlouběji uvědomovat svou sounáležitost a spojení s přírodou.
Vypredané
12,86 € 13,54 €

The Lives of the Surrealists


No other art movement in history has contained two artists as different as Magritte and Miro. This is because Surrealism was not in origin an art movement, but a philosophical strategy. It was a way of life - a rebellion against the establishment that had given the world the hideous slaughter of the First World War. Instead of trying to analyse the work of the Surrealists, bestselling author and Surrealist artist Desmond Morris concentrates on them as people - as remarkable individuals. What were their personalities, their predilections, their character strengths and flaws? Did they enjoy a social life or were they loners? Were they bold eccentrics or timid recluses?Drawing on the author's personal knowledge of the Surrealists, this book captures their life histories, idiosyncrasies and often-complex love lives, vividly illustrated with images of the artists and their works. The arts of Surrealism were both spectacular and international, shaped by the darkest, most irrational workings of the unconscious. Shocking, witty and always entertaining, Morris' tales illuminate the striking variation in approaches to the Surrealist philosophy, both in the artist's work and in their lives.
Vypredané
30,88 € 32,50 €

Postures - Body Language in Art


Examining the body language displayed in works of art is a whole new way of looking at art. The gestures portrayed can reflect the mores of a particular period in history, the customs of a certain culture or a fashion in artistic styles. Exploring these with masterful subtlety, celebrated artist and anthropologist Desmond Morris uncovers fascinating insights about changing social attitudes and conventions through history and around the world, finding surprising similarities as well as now rarely used gestures.Morris selects a number of key gestures, such as the handshake, the pointed foot, or the glove-slap, and groups them by the message they are intended to convey, such as Greetings, Status and Threats. He discusses the previously unconsidered symbolism behind these. What is understood as a gang sign today may have borne a more enigmatic meaning for Botticelli. And what did Napoleon's hidden hand really mean? Postures: Body Language in Art uniquely combines the author's expertise in both art and social science, so that even the most familiar paintings are suddenly seen in a new light.
Vypredané
30,35 € 31,95 €

The British Surrealists


The lives, loves and works of key British Surrealists revealed by one of the last surviving members of this movement, bestselling author and artist Desmond Morris.Feted for their idiosyncratic and imaginative works, the surrealists marked a pivotal moment in the history of modern art in Britain. Many banded together to form the British Surrealist Group, while others carved their own, independent paths.Here, bestselling author and surrealist artist Desmond Morris - one of the last surviving members of this important art movement - draws on his personal memories and experiences to present the intriguing life stories and complex love lives of this wild and curious set of artists. From the unpredictability of Francis Bacon to the rebelliousness of Leonora Carrington, from the beguiling Eileen Agar to the 'brilliant' Ceri Richards, Morris brings his subjects' foibles and frailties to the fore.His vivid account is laced with his inimitable wit, and profusely illustrated by images of the artists and their artworks. Featuring thirty-four surrealists - some famous, some forgotten - Morris's intimate book takes us back in time to a generation that allowed its creative unconscious to drive their passions in both art and life.With 105 illustrations
Vypredané
31,30 € 32,95 €

The Lives of the Surrealists


No other art movement in history has contained two artists as different as Magritte and Miro. This is because Surrealism was not in origin an art movement, but a philosophical strategy. It was a way of life - a rebellion against the establishment that had given the world the hideous slaughter of the First World War. Instead of trying to analyse the work of the Surrealists, bestselling author and Surrealist artist Desmond Morris concentrates on them as people - as remarkable individuals. What were their personalities, their predilections, their character strengths and flaws? Did they enjoy a social life or were they loners? Were they bold eccentrics or timid recluses?Drawing on the author's personal knowledge of the Surrealists, this book captures their life histories, idiosyncrasies and often-complex love lives, vividly illustrated with images of the artists and their works. The arts of Surrealism were both spectacular and international, shaped by the darkest, most irrational workings of the unconscious. Shocking, witty and always entertaining, Morris's tales illuminate the striking variation in approaches to the Surrealist philosophy, both in the artists' work and in their lives.With 72 illustrations
Vypredané
22,33 € 23,50 €