! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Roland Müller

autor

Mentalizovanie s deťmi a mladistvými pri psychoterapii a prevencii


Keď sa deti a mladiství naučia mentalizovať, nadobúdajú schopnosť prelamovať bludné kruhy traumatizácií, konfliktov a rizík. Zvyšuje sa ich schopnosť komplexnej empatie. U detí s nepriaznivými vzťahovými skúsenosťami, keď zažili napr. emočné zanedbávanie, násilie alebo dokonca sexuálne zneužívanie, sa spravidla stretávame s nižšou mentalizačnou schopnosťou. Sú tak nedostatočne pripravené na súčasné ale aj všetky budúce sociálne vzťahy a v ďalšom živote sú náchylné dostávať sa do traumatizujúcich interakcií a vzťahových väzieb. Psychoterapie podporujúce mentalizovanie s deťmi a mladistvými, ich rodičmi a rodinami ako aj včasné a dostupné ponuky pomoci sú dokázateľne nápomocné v rozvíjaní sebaúčinnosti a mentalizačnej schopnosti. Mladí ľudia sa tak môžu učiť v interakcii a vzťahu a zažívať niečo čoho sa im nedostávalo v ich prirodzenom vzťahovom poli. Opísané sú individuálne, skupinové a rodinné stretnutia. Špeciálna kapitola je venovaná aj odolnosti, pedagogickému kontextu a významu včasných intervencií.
Na sklade 2Ks
13,40 € 14,10 €