Miroslav Murgaš

autor

Vybrané kapitoly z anatómie a fyziológie človeka s klinickými aplikáciami


Učebnica je určená poslucháčom psychológie, učiteľského štúdia psychológie, ošetrovateľstva a biológie. Vzhľadom na cieľovú skupinu študentov, pre ktorú je táto publikácia napísaná je teoretické učivo ilustrované klinickými aplikáciami.Snaží sa prepojiť anatomické a fyziologické poznatky s klinickými a oštrovateľskými potrebami vzhľadom na limitovaný rozsah medicínskeho modulu štúdia.
Na sklade 1Ks
3,15 € 3,32 €

Vývin mozgu a jeho poruchy


Vrodené chyby mozgu a miechy, Detská mozgová obrna, Rečový vývin a jeho poruchy, ADHD, Autizmus, Mentálna retardácia, Epilepsia.
Vypredané
14,25 € 15,00 €