Knižné kamarátstva

Joseph Murphy

autor

Zázrak vášho ducha


Kniha významného priekopníka pozitívneho myslenia ponúka jednoduchý, ale mimoriadne účinný spôsob, ako priviesť vášho ducha do priameho kontaktu s univerzálnym duchom, ktorým je vševidiace, vševedúce a všemohúce kolektívne podvedomie ľudstva. Po tisícročia mal tento duch mnohé mená: Boh, príroda, nekonečná inteligencia. Dr. Murphy nám teraz poskytuje neklamné dôkazy, že táto moc skutočne existuje.
U dodávateľa
8,48 € 8,93 €

O zdravom sebavedomí


Vtejto knihe vám dr. Joseph Murphy poskytne návod, ako si môžete pomocou modlitieb naprogramovať podvedomie tak, aby ste prekonali negatívne pocity k sebe samým a vybudovali si sebaúctu, a tým aj zdravé sebavedomie. Sebaúcta a sebavedomie nie sú nič
iné ako projekcia vášho vlastného obrazu, a ak si o sebe utvoríte silný a pozitívny obraz, budete šťastnejší a úspešnejší, jednoducho budete človekom, ktorý dokáže odstrániť z cesty prekážky bez ohľadu na to, aké sú veľké a dosiahnuť ciele, ktoré
ste si predsavzali.
Na sklade
7,51 € 7,90 €

O zdravém sebevědomí


V této knížce získáte návod, jak si pomocí modliteb nastavit podvědomí tak, abyste dokázali překonat negativní přístup k sobě samým, vybudovali si sebeúctu a s ní i zdravé sebevědomí. Sebeúcta a sebevědomí nejsou ničím jiným než projekcí vlastního obrazu do podvědomí. Pokud si o sobě vytvoříte silný pozitivní obraz a přijmete ho za svůj, budete spokojenější a úspěšnější, dokážete z cesty odstranit překážky, ať jsou jakkoli velké, a dosáhnout cílů, které jste si předsevzali.
Na sklade
11,12 € 11,70 €

Terapia modlitbou


V tejto knihe vám Dr. Joseph Murphy prináša osvedčene techniky modlitby, ktoré pomohli ľuďom na celom svete. Vďaka príkladom z reálneho života sa dozviete, ako modlitba pomohla zachrániť rozpadajúce sa manželstvo, prekonať nepriazeň osudu, vyrovnať sa so smútkom a žiaľom a vyriešiť malé aj veľké problémy. Nie je dôležité, čomu veríte a akého ste vierovyznania, tato kniha vám pomôže nasmerovať modlitbu tak, aby otvorila vašu podvedomú myseľ nekonečnej múdrosti, ktorá riadi naše životy.

Dr. Joseph Murphy (1898 - 1981), priekopník pozitívneho myslenia, sa vo svojich knihách, nahrávkach a rozhlasových programoch zaoberal duchovnými hodnotami, hľadaním zmyslu života, umením plnohodnotne žiť a pritom sa inšpiroval učením slávnych filozofov západných, ale aj východných kultúr. Dr. Murphy napišal viac ako tridsať kníh. Jeho najznámejšou knihou je Moc nášho podvedomia (1963). Mnohí ju pokladajú za najlepšiu svojpomocnú príručku všetkých čias. Vydavateľstvo Aktuell vychádza v ústrety neutíchajúcemu dopytu po Murphyho knihách a postupne ich prináša na slovensky trh.
Na sklade
7,51 € 7,90 €

Ako žiť bez napätia


Autor v knihe kriticky rozoberá Jóbovu knihu zo Starého zákona a na jeho príbehu dokazuje, že Boh sídli v nás a naša myseľ je tvorcom našich osudov...
Vypredané
5,33 € 5,61 €

Nekonečný prameň vašej sily


Veriť znamená pokladať niečo za pravdivé a akceptovať to. To, čo náš rozum
akceptuje ako pravdivé, to sa vnesie do nášho podvedomia a vyvolá tak
duchovné a duševné emocionálne sily, ktoré riadia naše
rozhodnutia a konanie a vytvárajú naše presvedčenie. Táto kniha vám ponúka
možnosti, ako byť v živote úspešní. Poznajte a využívajte moc svojho
myslenia a viery! Táto kniha vás naučí mobilizovať sily vášho ducha a
správne ich usmerňovať.
Na sklade
8,48 € 8,93 €

O blahobyte a úspechu


V tejto knihe sa poučíte, ako sa „spriateliť“ s peniazmi,
aby ste ich vždy mali dostatok. Vaše želanie byť bohatý
je túžbou po šťastnom, spokojnom, naplno prežitom
živote. Všetko, čo dosiahnete, takisto ako všetko, čo
nedosiahnete, je zákonitým výsledkom vášho myslenia.
Na sklade
8,48 € 8,93 €

Zákony myšlení a víry


Objev Josepha Murphyho, kterž byl doktorem duchovních věd, filozofie a práva a propagátorem pozitivního myšlení, je pro lidstvo velmi významný. Prokázal, že existují nejen přírodní zákony, ale také zákony duchovní, které jsou platné a důležité pro život. Nazval je zákony myšlení a víry. Věřit znamená považovat něco za pravdivé a akceptovat to. Co náš rozum akceptuje jako pravdivé, to se vtiskne do našeho podvědomí a vyvolá duchovní a duševní emocionální síly, které řídí naše rozhodnutí a konání a uskutečüjí v živote naše přesvědčení. Tato kniha nabízí možnost, jak být v životě úspěšní, jak mobilizovat síly vašeho ducha a správně je nasměrovat.
Na sklade
7,86 € 8,27 €

Tajemství síly podvědomí


Naučte se změnit způsob vlastního myšlení a tak ovlivnit celý svůj život. V kapitolách naší knihy se čtenář dozví, jak vést zdravější, šťastnější a v každém ohledu naplněný život. Základním tématem Murphyho úvah je víra, že řešení svých osobních, pracovních, vztahových nebo zdravotních problémů nosíme všichni přímo v sobě. Vnější okolnosti nemohou člověku změnit myšlení, protože lidská mysl je nezávislá. Každý je tvůrcem vlastního osudu a síla změnit ho se skrývá v naší mysli. Každý, kdo se naučí využívat moc svého podvědomí, může si život změnit k lepšímu.
Na sklade
11,56 € 12,17 €

52 pozitivních ujištění na každý týden


Ústřední myšlenkou této knihy doktora Murphy ho, označovaného za otce pozitivního myšlení, je názor, že člověk může pomocí vědeckých modliteb, tedy pozitivních ujištění, ovlivnit podvědomí a změnit svůj život. Každý z nás má v sobě obrovský potenciál dosáhnout toho, po čem touží. Tajemství tohoto úspěchu není žádná záhada. Pomocí 52 pozitivních ujištění týkajících se všech oblastí života včetně zdraví, majetku, vztahů, manželství nebo pracovní kariéry si dokážete jasně představit a vytvořit novou realitu, kterou potom skutečně prožijete.
Dr. Joseph Murphy je autorem 36 knih, měl všestranně bohatou publikační činnost a obracel se na svoje publikum při pravidelných přednáškách, v rozhlasových a později i televizních relacích. Cestoval po celém světě a úspěšně šířil myšlenky pozitivního myšlení v propojení s křesťanským chápáním Boha. Jeho učení dodnes nachází miliony nadšených následovníků.
Na sklade
12,01 € 12,64 €

Ako si vymodliť splnenie túžob


Najznámejším predstaviteľom v súčasnosti veľmi populárnej teórie pozitívneho myslenia je Joseph Murphy. V knihe rozoberá myšlienky apoštola Jána v Knihe zjavenia a najmä ich skrytý význam pre dnešného človeka...
Vypredané
5,33 € 5,61 €

Cesta k vnútornému a vonkajšiemu bohatstvu


Priekopník pozitívneho myslenia Dr. Joseph Murphy ponúka v tejto knihe kľúč k nekonečným bohatstvám ukrytým v našom vnútri a poukazuje na to, ako môžeme použiť moc svojho podvedomia, aby sme dosiahli šťastie, úspech a naplnený život.
Na sklade
8,52 € 8,97 €

Zákony myslenia a viery


Veľmi úspešná kniha propagátora pozitívneho myslenia - veľmi významného objavu pre ľudstvo. Poukazuje na fakt, že okrem prírodných zákonov existujú aj duchovné zákony, ktoré sú pre život rovnako dôležité. Nazval ich zákonmi myslenia a viery. Táto kniha ponúka možnosti, ako poznaním a využívaním moci myslenia a viery usmerňovať sily svojho ducha a dosiahnuť úspech a šťastie v živote.
Na sklade
8,48 € 8,93 €

Nekonečný pramen vaší síly


V této knize poukazuje J. Murphy, nepřekonatelný učitel pozitivního myšlení, na možnost probuzení zázračné duševně-duchovní síly, která je ukryta v každém z nás. Jejím objevením můžete zcela radikálně změnit svůj život. Získáte novou sebedůvěru, která vás povede k rozvoji vlastní osobnosti a ke štěstím naplněnému životu.
Na sklade
11,12 € 11,70 €

Tajomstvo úspechu troch majstrov


Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie sú uznávaní a najznámejší autori techník svojpomoci a osobného úspechu. Ich jedinečné knihy, ktorých sa predalo už vyše sto miliónov výtlačkov, pomohli ľuďom osvojiť si spôsoby, ako prežiť život naplnený bohatstvom, úspechom a šťastím a stať sa sebavedomými a vplyvnými osobnosťami s pozitívnym myslením. Kniha je určená pre čitateľov bez rozdielu veku, ktorí túžia po bohatstve, úspechu a šťastí.
Na sklade
14,76 € 15,90 €

Moc nášho podvedomia


Táto kniha sa stala celosvetovým bestsellerom,
poukazuje na nesmierne možnosti ľudského
podvedomia, ktoré zostávajú pre väčšinu ľudí
skryté. Vedecké poznanie zázračnej moci podvedomia
môže však zmeniť osud každého človeka na nepoznanie.
Autor, Dr. Joseph Murphy, významný predstaviteľ pozitívneho
myslenia, čerpá zo svojich životných skúseností a
povzbudzujúcich úspechov a predkladá vedecky podložené
metódy, ktoré otvárajú človeku nové duševné obzory,
nové životné šance, ale aj cestu k duševnej vyrovnanosti a
materiálnej spokojnosti.
Na sklade
8,48 € 8,93 €