František Nagy

autor

Seznámení s Novou medicínou


Základy zdravovedy budúcnosti: revolučné objavy o vzniku a priebehu širokej palety chorôb - od chrípky až
po rakovinu.
V tejto knihe František Nagy predstavuje Novú medicínu Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamera, ktorý pomocou
ním objavených 5 biologických zákonov našiel príčiny chorôb v psycho-biologických konfliktoch. Prvýkrát v dejinách
možno priradiť tému psychického konfliktu k určitému miestu v mozgu a súčasne k určitému orgánu. Každé ochorenie
má dve fázy, pričom doterajšia medicína často považuje tieto dve fázy za dve rôzne choroby a nevidí ich zákonitú
spojitosť.
Zákonitosti, objavené Dr.med. Hamerom, umožňujú pochopiť príčinu každého ochorenia a presne predvídať jeho
priebeh. Tým sa ujasňuje aj cesta k vyliečeniu. Podľa Novej medicíny je 97% prípadov rakoviny liečiteľných.
Kniha je určená pre laickú verejnosť i ako prvá orientácia pre odborníkov. Nová medicína Dr. Hamera je presná a
vedecky na každom prípade dokázateľná.
Na sklade
11,12 € 11,70 €