Tomáš Nahodil

autor

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 4., aktualizované vydání


Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném k 1. 7. 2012 doplněný výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou. Kniha vychází ve čtvrtém, aktualizovaném vydání.
Vypredané
23,19 € 24,41 €