Neil Tyson

autor

Astrofyzika pre zaneprázdnených


Pre všetkých, ktorí nemajú čas čítať hrubé knihy, ale túžia po spojení s vesmírom.V posledných rokoch sa ani jeden týždeň nezaobíde bez tučných titulkov oznamujúcich nový kozmický objav. Možno si médiá túto tému obľúbili, no skutočným dôvodom bude skôr rastúci záujem širokej verejnosti o astrofyziku. Každý z nás sa aspoň raz pozrel na nočnú oblohu a kládol si otázku: Čo to všetko znamená? Ako to spolu súvisí? A aký zmysel má moje bytie na tomto svete?Ak ste priveľmi zaneprázdnení a nemáte čas prenikať do tajov vesmíru na rôznych prednáškach alebo čítať hrubé učebnice, či sledovať dokumenty, a napriek tomu túžite po stručnom a zároveň zmysluplnom uvedení do tejto oblasti, táto útla knihe je práve pre vás. Nadobudnete vďaka nej prehľad o všetkých významných poznatkoch a objavoch, ktoré sformovali moderné chápanie vesmíru. Ak autor dosiahol, čo si predsavzal, po jej prečítaní budete obohatení o vedomosti z astrofyziky.
Na sklade 1Ks
11,22 € 11,90 €

Astrophysics for People in a Hurry


"Tyson has told the story of our Universe magnificently in these 12 short chapters...This may have been written for people in a hurry, but I urge you to take your time. It will all be over far too soon." BBC Sky at NightThere's no better guide through mind-expanding questions such as what the nature of space and time is, how we fit within the universe, and how the universe fits within us than Neil deGrasse Tyson.But today, few of us have time to contemplate the cosmos. So Tyson brings the universe down to Earth succinctly and clearly, with sparkling wit, in digestible chapters consumable any time and anywhere in the busy day. Astrophysics for People in a Hurry reveals just what you need to be fluent and ready for the next cosmic headlines: from the Big Bang to black holes, from quarks to quantum mechanics and from the search for planets to the search for life in the universe.
Na sklade 1Ks
18,53 € 19,50 €

Astrophysics for Young People in a Hurry


Neil deGrasse Tyson’s #1 New York Times best-selling guide to the cosmos, adapted for young readers.From the basics of physics to big questions about the nature of space and time, celebrated astrophysicist and science communicator Neil deGrasse Tyson breaks down the mysteries of the cosmos into bite-sized pieces. Astrophysics for Young People in a Hurry describes the fundamental rules and unknowns of our universe clearly?and with Tyson’s characteristic wit, there’s a lot of fun thrown in, too.This adaptation by Gregory Mone includes full-color photos, infographics, and extra explanations to make even the trickiest concepts accessible. Building on the wonder inspired by outer space, Astrophysics for Young People in a Hurry introduces an exciting field and the principles of scientific inquiry to young readers.40 color illustrations
Na sklade 1Ks
11,35 € 11,95 €

Accessory to War


In this fascinating foray into the millennia-long relationship between science and military power, "the world's best science communicator" (Times Literary Supplement), astrophysicist Neil deGrasse Tyson and writer Avis Lang examine how the methods and tools of astrophysics have been enlisted in the service of war. "The overlap is strong, and it's a two- way street", say the authors, because the astrophysicists and military planners care about many of the same things: multi- spectral detection, ranging, tracking, imaging, high ground, nuclear fusion and access to space. Tyson and Lang call it a "curiously complicit" alliance.Spanning early celestial navigation to satellite-enabled warfare, Accessory to War is a richly researched and provocative examination of the intersection of science, technology, industry and power that will introduce Tyson's millions of fans to yet another dimension of how the universe has shaped our lives and our world.
Na sklade 1Ks
16,63 € 17,50 €

Listy od astrofyzika


Vďaka nadšeným, fundovaným a jasne formulovaným názorom na stav súčasnej vedy a poznatkov o vesmíre vznikla na sociálnych sieťach amerického astrofyzika Neila deGrasse Tysona jedna z najväčších internetových skupín nasledovateľov. V tejto knihe zverejňuje svoju korešpondenciu s ľuďmi z celého sveta, ktorí ho oslovili pri hľadaní odpovedí na najrozmanitejšie otázky súčasnosti. V zbierke 101 starostlivo vybratých listov odpovedá z pohľadu kozmickej perspektívy – čiže schopnosti uplatniť získané vedomosti a poznatky pri hľadaní nášho miesta vo vesmíre – na širokú škálu otázok o vede, viere, filozofii, živote a, samozrejme, o trpasličej planéte Pluto, keďže sa preslávil tým, že loboval za vyradenie Pluta zo zoznamu planét slnečnej sústavy. Tysonove stručné, presvedčivé, zanietené a vtipné odpovede potvrdzujú jeho postavenie vplyvného popularizátora vedy a popredného pedagóga. V predchádzajúcom bestselleri Astrofyzika pre zaneprázdnených (2017) prehľadne a zrozumiteľne vysvetlil fungovanie vesmíru viac než miliónu čitateľov. Listy od astrofyzika, Tysonova zatiaľ najotvorenejšia a najúprimnejšia kniha, nás pozýva do novej, osobnej dimenzie autorovho pátrania po našom mieste vo vesmíre.
Na sklade > 5Ks
14,16 € 14,90 €

dostupné aj ako:

Astrofyzika pro lidi ve spěchu


Co je to prostor a čas? V jakém smyslu jsme my součástí vesmíru? V jakém smyslu je vesmír součástí nás samých? Odborníkem na všechny tyto nutkavé otázky je uznávaný astrofyzik a autor mnoha bestsellerů Neil deGrasse Tyson.Čas zabývat se úvahami o kosmu má v dnešní době málokdo. Pro nás ostatní je ideální právě tato stručná a srozumitelná kniha plná Tysonova osobitého humoru, jejíž lehce stravitelné kapitoly se dají konzumovat bez ohledu na čas a místo, kde se právě nacházíte.Ať už si ji otevřete u ranní kávy nebo cestou v autobusu, letadle či vlaku s knihou Astrofyzika pro lidi ve spěchu snadno porozumíte všem základním otázkám vesmíru, od teorie velkého třesku po černé díry, od kvarků po kvantovou mechaniku, od objevování planet po hledání života ve vesmíru.Astrofyzika pro lidi ve spěchu je určena všem, kdo nemají čas probírat se tlustými knihami, přesto však touží porozumět vesmíru.
Na sklade 1Ks
13,31 € 14,01 €

dostupné aj ako:

Dopisy astrofyzika


Vlivný americký astrofyzik zveřejňuje soukromou korespondenci se svými fanoušky z celého světa, kteří ho oslovili při hledání odpovědí na nejrozmanitější otázky (nejen) kosmologie. V souboru 101 pečlivě vybraných dopisů a svých reakcí otevírá širokou škálu témat o vědě, náboženství, filozofii, životě, ale také o fenoménu UFO nebo trpasličí planetě Pluto, o jejíž vyřazení ze seznamu planet Sluneční soustavy usiloval. Nahlédneme tak do zcela nové, osobní dimenze autorova pátrání po našem místě ve vesmíru.
U dodávateľa
14,24 € 14,99 €

Astrofyzika pro lidi ve spěchu


Co je to prostor a čas? V jakém smyslu jsme my součástí vesmíru? V jakém smyslu je vesmír součástí nás samých?Odborníkem na všechny tyto nutkavé otázky je uznávaný astrofyzik a autor mnoha bestsellerů Neil deGrasse Tyson.Čas zabývat se úvahami o kosmu má v dnešní době málokdo. Pro nás ostatní je ideální právě tato stručná a srozumitelná kniha plná Tysonova osobitého humoru, jejíž lehce stravitelné kapitoly se dají konzumovat bez ohledu na čas a místo, kde se právě nacházíte.Ať už si ji otevřete u ranní kávy nebo cestou v autobusu, letadle či vlaku s knihou Astrofyzika pro lidi ve spěchu snadno porozumíte všem základním otázkám vesmíru, od teorie velkého třesku po černé díry, od kvarků po kvantovou mechaniku, od objevování planet po hledání života ve vesmíru.Astrofyzika pro lidi ve spěchu je určena všem, kdo nemají čas probírat se tlustými knihami, přesto však touží porozumět vesmíru.
Na stiahnutie
8,00 €

dostupné aj ako:

Starry Messenger


Bringing his cosmic perspective to civilization on Earth, Neil deGrasse Tyson, bestselling author of Astrophysics for People in a Hurry, shines new light on the crucial fault lines of our time-war, politics, religion, truth, beauty, gender, race, and tribalism-in a way that stimulates a deeper sense of unity for us all.In a time when our political and cultural perspectives feel more divisive than ever, Tyson provides a much-needed antidote to so much of what divides us, while making a passionate case for the twin engines of enlightenment-a cosmic perspective and the rationality of science. After thinking deeply about how a scientist views the world and about what Earth looks like from space, Tyson has found that terrestrial thoughts change as our brain resets and recalibrates life's priorities, along with the actions we might take in response. As a result, no outlook on culture, society, or civilisation remains untouched.In Starry Messenger, Tyson reveals just how human the enterprise of science is. Far from a cold, unfeeling undertaking, scientific methods, tools, and discoveries have shaped modern civilisation and created the landscape we've built for ourselves on which to live, work, and play. Tyson shows how an infusion of science and rational thinking renders worldviews deeper and more informed than ever before-and exposes unfounded perspectives and unjustified emotions.With crystalline prose and an abundance of evidence, Starry Messenger walks us through the scientific palette that sees and paints the world differently. From lessons on resolving global conflict to reminders of how precious it is to be alive, Tyson reveals, with warmth and eloquence, ten surprising, brilliant, and beautiful truths of human society, informed and enlightened by knowledge of our place in the universe.
Na sklade 2Ks
18,53 € 19,50 €

Listy od astrofyzika


Knihy obľúbeného a slávneho astrofyzika sa stali celosvetovým fenoménom. V Tatrane vyšla v roku 2017 jeho populárna Astrofyzika pre zaneprázdnených, celosvetovo sa predali milióny výtlačkov. V Listoch od astrofyzika autor odpovedá na otázky zvedavým čitateľom a zverí sa im so svojím najúprimnejším a najosobnejším vyznaním o našom mieste vo vesmíre. Kniha je vynikajúcou príležitosťou, aby sme bližšie spoznali autorov pohľad a vnímanie okolitého sveta. Tyson je proti náboženským dogmám, myslí si, že moderná filozofia je do istej miery zbytočná, no za najdôležitejšie považuje naučiť mladých ľudí, aby mysleli sami za seba a pristupovali k svetu vedecky. Tysonovo rozhodnutie zverejniť úryvky zo svojej kolektívnej korešpondencie skrýva v sebe istú iróniu. Písanie listov je zanikajúce umenie, kým astrofyzika oplýva novými poznatkami a teóriami. A práve s nimi nás autor prostredníctvom listov hravo zoznámi.
Na stiahnutie
9,60 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Letters from an Astrophysicist (-70%)


Join the galactic conversation on the biggest issues in the universe'Don't fear change. Don't fear failure. The only thing to fear is loss of ambition.But if you've got plenty of that, then you have nothing to fear at all' - Neil deGrasse TysonNeil deGrasse Tyson is arguably the most influential, acclaimed scientist on the planet. As director of the Hayden Planetarium, and host of Cosmosand StarTalk, he has dedicated his life to exploring and explaining the mysteries of the universe.Every year, he receives thousands of letters - from students to prisoners, scientists to priests. Some seek advice, others yearn for inspiration; some are full of despair, others burst with wonder.But they are all searching for understanding, meaning and truth.His replies are by turns wise, funny, and mind-blowing. In this, his most personal book by far, he covers everything from God to the history of science, from aliens to death. He bares his soul - his passions, his doubts, his hopes.The big theme is everywhere in these pages: what is our place in the universe?The result is an awe-inspiring read and an intimate portal into an incredible mind, which reveals the power of the universe to start conversations and inspire curiosity in all of us.
Na sklade 1Ks
4,79 € 15,95 €

dostupné aj ako:

Smrt v podání černé díry a jiné vesmírné záhady


Jak by nám bylo, kdyby se naše kosmická loď dostala příliš blízko k černé díře ve středu mléčné dráhy? Astrofyzik Neil deGrasse Tyson, ředitel planetária v New Yorku, ve 42 esejích popisuje, co by se dělo s naším tělem v blízkosti černé díry, provede nás přes extrémní formy života žijící v pekelných podmínkách horkých pramenů až po zmrzlé pustiny Oortova mračna, ukáže nám nejvzdálenější dosažená místa ve vesmíru, jak v prostoru, tak v čase, a i čtenářům fyzikou naprosto nedotčeným vtipně přibližuje problémy relativity a fyziky částic. Zabývá se i populárními mýty (je Slunce žluté?).
Vypredané
16,92 € 17,81 €

Origins


Our true origins are not just human, or even terrestrial, but in fact cosmic. Drawing on recent scientific breakthroughs and the current cross-pollination among geology, biology, astrophysics, and cosmology, Origins explains the soul-stirring leaps in our understanding of the cosmos. From the first image of a galaxy birth to Spirit Rover's exploration of Mars, to the discovery of water on one of Jupiter's moons, co-authors Neil deGrasse Tyson and Donald Goldsmith conduct a galvanising tour of the cosmos with clarity and exuberance.
Vypredané
17,05 € 17,95 €

Ha felfal egy fekete lyuk - És egyéb kozmikus komplikációk


A Kozmosz: Történetek a világegyetemről című ismeretterjesztő sorozat nézői már ismerik Neil deGrasse Tyson tehetségét, mely segítségével érthetően és lelkesen képes megismertetni a világegyetem rejtélyeit a nagyközönséggel. Ebben a könyvben a szerző több mint negyvenet válogatott össze korábbi írásaiból, melyek számos érdekes témát dolgoznak fel. Megtudhatjuk például, hogy Hollywood hogyan próbálja minél élethűbb módon visszaadni az éjszakai égbolt látványát, de arról is szó esik, mit tapasztalnánk egy fekete lyuk belsejében. Tyson Amerika legnépszerűbb asztrofizikusaként tanári módon önti közérthető formába az asztrofizika bonyolult témáit, közben pedig óhatatlanul is átadja olvasóinak a világegyetem iránt érzett rajongását.
Vypredané
12,23 € 12,87 €

Terítéken a világegyetem - Asztrofizika mindenkinek


Az elmúlt években nem telt el úgy hét, hogy ne hallottunk volna a vezető hírek között valamilyen új kozmikus felfedezésről. Úgy tűnik, a nagyközönség őszintén érdeklődik a csillagászat iránt. Ezt bizonyítja például a tudományos tévéműsorok emelkedő nézettsége, de az is, hogy a producerek és rendezők, valamint a neves színészek közreműködésével készült tudományos-fantasztikus filmek is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Bár napjainkban sok tudományterület felszálló ágban van, a legmagasabbra mégis az asztrofizika csillaga emelkedett. Hogy miért? Tyson szerint a válasz egyszerű: mindenki nézett már fel a csillagos égre azon töprengve, hogy hogyan működik a mindenség és hogy hol is van a helyünk a világegyetemben. A világ kedvenc asztrofizikusa ezúttal érthető és tömör bevezetést kínál az asztrofizika rejtelmeibe azoknak, akik túlságosan elfoglaltak, hogy előadásokon, tankönyvekből vagy sokszor unalmas dokumentumfilmekből tájékozódjanak. Ez a kis könyv megalapozza az olvasó asztrofizikai műveltségét, és nem titkolt célja, hogy meghozza a kedvet ahhoz, hogy elmélyüljünk a világegyetem megismerésében.
Vypredané
9,17 € 9,65 €

Startalk


This beautifully illustrated companion to celebrated scientist Neil deGrasse Tyson's popular podcast and National Geographic Channel TV show is an eye-opening journey for anyone curious about the complexities of our universe.For decades, beloved astrophysicist Neil deGrasse Tyson has interpreted science with a combination of brainpower and charm that resonates with fans everywhere. In 2009, he founded StarTalk, the wildly popular podcast that became an Emmy-nominated talk show on the National Geographic Channel. Tyson's pioneering, provocative book will take the greatest hits from the airwaves to the page in one smart, richly illustrated compendium. Featuring vivid photography, thought-provoking trivia, enlightening facts, and fun quotes from science and entertainment luminaries like Bill Nye and Dan Aykroyd, StarTalk reimagines science's most challenging topics--from how the brain works to the physics of comic book superheroes--in a relatable, humorous way that will delight fans and new readers alike.
Vypredané
20,85 € 21,95 €