Vratislav Nejedlý

autor

Průzkum historických materiálů


Publikace podává srozumitelně přehled používaných analytických metod při průzkumech historických materiálů a památek. Důležité je, že není určena technologům nebo chemikům, ale právě těm uživatelům výsledků a závěrů chemických analýz, kteří nemají speciální přírodovědné znalosti – restaurátorům, historikům umění, studentům a v neposlední řadě správcům sbírek. Může jim usnadnit orientaci v analytických metodách i ukázat jejich možnosti i omezení.
Vypredané
7,51 € 7,90 €