Ingeborg Němcová

autor

Ekonomická governace v hospodářsky vyspělých státech v kontextu mezinárodních vztahů


Ekonomická governance představuje formy vládnutí, ovládání či kontroly ekonomických procesů ve společnosti. Kniha přináší aktuální pohled na ekonomickou situaci v době současné finanční a ekonomické krize, analyzuje ekonomickou governanci v politice hospodářsky vyspělých zemí a v akcionářském kapitalismu (teorie zastoupení, příčiny krachu, morální hazard) a nastiňuje možné proměny ekonomické governance v blízké budoucnosti
U dodávateľa
8,56 € 9,01 €