Marco Németh

autor

Európa v Kocke


Európa v Kocke je kniha o európskej dvadsaťsedmičke. V jednotlivých kapitolách sa publikácia venuje najvýznamnejším momentom od vzniku Európskej únie a fungovaniu jednotlivých inštitúcií. Analyzuje sa v nej stav nášho školstva a možnosti štúdia či zábavy v ďalších členských štátoch a zhrnie kroky Európskeho parlamentu v oblasti ochrany životného prostredia. Ďalšia časť sa venuje otázke ľudských práv, právnemu štátu, eurofondom, rozdielom v platoch, ochrane zvierat a zdravotnej starostlivosti. Nevyhne sa ani problematike niektorých často diskutovaných komunít a v poslednej kapitole sú priblížené dôvody vzniku neformálneho zoskupenia V4. Rozoberajú sa v nej príčiny brexitu, fungovanie európskej humanitárnej pomoci a pozornosť sa venuje aj zahraničnej a bezpečnostnej politike Únie. V závere autor poukazuje na nebezpečenstvo množiacich sa dezinformácií. Európa v Kocke je napísaná jednoduchým a zrozumiteľným jazykom, je vhodná pre každého, kto sa zaujíma o dianie na našom kontinente.
Na sklade 2Ks
14,16 € 14,90 €