% Zľavy na hry %

Vladimír Nepustil

autor

Angličtina I/1 - Gramatika - Netradiční "Nepustilova metóda"


Netradiční učebnice vhodná pro ty, kteří mnohokrát s jazykem začínali a nedostali se za přítomný čas. Podává přehledně a logicky celou základní gramatiku, ukazuje snadnost těch partií, které jsou mylně považovány za těžké, připravuje cílevědomě k četbě originálních textů a procvičuje důsledně věty, časy a struktury potřebné a frekventované v dialogu. Předvádí rozbor četby, aby už začátečník vychutnal své možnosti otevřené tímto akceleračním vstupem do anglického jazyka. Učebnice je psána způsobem, který uspokojí samouka i člověka, který je odkázán na hodiny s lektorem.
Na sklade 1Ks
6,70 € 7,05 €

Němčina - silná slovesa a vedlejší věty


Brožurka obsahuje přehled nejužívanějších silných sloves s ukázkami jejich použití ve větách a přehled všech typů vedlejších vět.
Na sklade 1Ks
1,79 € 1,88 €

Angličtina - cvičení - Drilova cvičení pro úplné začátečníky až mírne pokročilé


Kniha obsahuje dvojice anglických a českých vět volených tak, aby jejich postupnou modifikací docházelo k budování dynamických stereotypů neboli gramatických brázd.České překlady jsou voleny tak, aby napomáhaly vytvářet správně anglickou větu, nejsou tedy vynechávány podměty jako v češtině, ani nejsou voleny překladově správnější české výrazy.
Na sklade 1Ks
21,88 € 23,03 €

Angličtina - gramatika


Učebnice pro úplné začátečníky až mírně pokročilé (A0, A1, A2 dle Evropského referenčního rámce pro výuku jazyků) a pro samouky. Výslovnost, hláskování britské i americké angličtiny. Gramatika slovesa - všechny frekventované časy činného a trpného rodu, formy prosté a průběhové. Úvod do vedlejších vět, infinitivů, gerundií. 55 základních nepravidelných sloves. Přehledy v tabulkách s českými překlady. Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou - přepis i výslovnost.
Na sklade 1Ks
15,63 € 16,45 €

Němčina I/1 Gramatika


Netradiční učebnice vhodná pro ty, kteří mnohokrát s jazykem začínali a nedostali se za přítomný čas. Podává přehledně a logicky celou gramatiku, ukazuje snadnost těch partií, které jsou mylně považovány za těžké, připravuje cílevědomě k četbě originálních textů, procvičuje důsledně věty, časy a struktury potřebné k dialogu. Text je proložen postřehy autora z dvanácti let výuky touto metodou, což činí učebnici místy i zábavným čtením.
U dodávateľa
8,93 € 9,40 €

Angličtina I/2 - Cvičenie - Netradičná "Nepustilova metóda"


Cvičení A I/2 obsahuje dvojice anglických a českých vět volených tak, aby jejich postupnou modifikací docházelo k budování dynamických stereotypů, jakýchsi „gramatických brázd“. České překlady jsou voleny tak, aby napomáhaly vytvářet správně anglickou větu, nejsou tedy vynechávány podměty jako v češtině, ani nejsou voleny překladově správnější české výrazy. Učebnice je přeložena také do slovenštiny.
Vypredané
15,63 € 16,45 €

Angličtina CD I/2-Cvičení-Netradiční nepustilova metoda


Nahrávka obsahuje drilová cvičení k dílu Angličtina I/2 (cca 9 hodin poslechu), která byla nahrána s rodilím mluvčím. Jsou řešeny jako spojení česko - anglických krátkých vět. Byly nahrány v relativně vysokém tempu kvůli nacvičení automatických reakcí. Cvičení je vhodné vnímat napřed pasivně, pak se snažit být stejně rychlý jako rodilý mluvčí, v poslední fázi pak rychlejší než on. Přehrávání CD je možné ve všech audiopřehrávačích podporujících formát MP3 a v počítačích s programy podporujícími přehrávání formátu MP3.
Vypredané
11,16 € 11,75 €

Němčina - pro mírne pokročilé a pokročilé


Skriptum určené pro mírně pokročilé.
Vypredané
13,40 € 14,10 €

Němčina I/2 Cvičení


Cvičení N I/2 obsahuje dvojice německých a českých vět volených tak, aby jejich postupnou modifikací docházelo k budování dynamických stereotypů, jakýchsi „gramatických brázd“. České překlady jsou voleny tak, aby napomáhaly vytvářet správně německou větu, nejsou tedy vynechávány podměty jako v češtině, ani nejsou voleny překladově správnější české výrazy.
Vypredané
8,93 € 9,40 €