Nicolaus Schröder

autor

Slávni filmoví režiséri


Edícia 50 naj sa pomaly stáva jednou z najobľúbenejších edícii náučnej literatúry u nás. Prehľady toho najzaujímavejšieho v témach, ktorým sa jednotlivé diely venujú, odhaľujú príčiny a objasňujú skutočnosť.Kniha predstavuje slávnych filmárov z takmer storočných dejín filmu. Každá krátka esej nielenže hodnotí umeleckú tvorbu režiséra, ale poskytuje aj pohľad na jeho osobité zaobchádzanie s filmovýmiprostriedkami. Na strane faktov je krátky životopis daného režiséra, zaujímavosti o hercoch, producentoch, kameramanoch a skladateľoch filmovej hudby, ako aj odporúčané filmy a literatúra. Kniha je doplnená slovníčkom odborných výrazov filmového jazyka a podrobným registrom osôb a diel.
Vypredané
12,58 € 13,24 €

50 híres filmrendező


Az egyes esszék nemcsak az adott rendező művészi tevékenységét méltatják, hanem bepillantást nyújtanak a filmes eszközök alkalmazásának mikéntjébe is. A filmkritikusoktól származó idézeteket külön mezők emelik ki. Az összefoglaló oldalak a rendezők r övid életrajzát, a színészekkel, a producerekkel, az operatőrökkel és a filmek zeneszerzőivel kapcsolatos tudnivalókat, valamint film- és könyvajánlót tartalmaznak. A könyvet a filmnyelv e kötetben előforduló szakkifejezéseinek tömör glosszáriuma, va lamint részletes személy- és filmmutató zárja.
Vypredané
18,27 € 19,23 €