Andrzej Niemojewski

autor

Tajomstvo kríža


Prevažná väčšina ľudí považuje kríž za kresťanský symbol. Aj kríž, ako aj prevažnú väčšinu symboliky prevzalo kresťanstvo od starších predchádzajúcich náboženstiev. Uctievali ho už starí židia. Kríž poznali na celom svete: kríž hmotný a nehmotný, krí ž starovekých Rimanov,... Bol to pôvodne pohanský symbol. Ako to teda s krížom bolo a je sa dočítate v tejto publikácii.
Vypredané
2,49 € 2,62 €