! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Walter Nigg

autor

Vincent van Gogh


Két különös gondolkodó talál egymásra e könyv lapjain: Vincent van Gogh, a festő és Walter Nigg, a teológus. A szerző a vallás érdekesen új szemszögéből tárja fel előttünk a festő, próféta illetve istenkereső életét. A mű tulajdonképpen a modern ember passiótörténete.
U dodávateľa
10,23 € 10,77 €

Soren Kierkegaard


A könyv a dán filozófus, író és teológus, Soren Kierkegaard (1813-1855) életútját és munkásságát mutatja be, nem hagyománys megközelítésben.
U dodávateľa
10,23 € 10,77 €

Kniha kacírov


Kniha kacírov je fascinujúcim rozprávaním o premene vážnych a veľkých hľadačov pravdy na kacírov. Jej postavy sú konštitutívne a inšpirujúce nielen pre dejiny cirkví, ale patria aj do veľkých európskych dejín. Walter Nigg si z mnohých osobností vybral tie, ktoré zvlášť zreteľne ukazujú, že heretici konali z najhlbšieho presvedčenia a vo vedomí, že ide o život. Osudy Origena, Majstra Eckhardta, Husa, Luthera, Spinozu, Pascala, Bruna, Lessinga, Tolstého a mnohých ďalších sa v knihe objavujú v empaticky mäkkom, detaily vykresľujúcom svetle. Autor napriek svojej obdivuhodnej erudícii podáva ich príbehy v nečakane prístupnej podobe. Ponúka čitateľom napínavé pohľady do zákulisia životných zvratov veľkých dejinných postáv. Miestami môžeme nadobudnúť dojem, že držíme v rukách román, hoci jeho kapitoly nemusíme nevyhnutne čítať po poradí. Deliaca čiara medzi svätcom a kacírom bola v dejinách často na nerozoznanie tenká a z knihy je zrejmé, že odpoveď na otázku, či niekto je, alebo nie je kacír, často závisí len od dátumu, kedy sa otázka objaví.
Na sklade 4Ks
23,70 € 24,95 €

dostupné aj ako:

Kniha kacírov


Kniha kacírov je fascinujúcim rozprávaním o premene vážnych a veľkých hľadačov pravdy na kacírov. Jej postavy sú konštitutívne a inšpirujúce nielen pre dejiny cirkví, ale patria aj do veľkých európskych dejín. Walter Nigg si z mnohých osobností vybral tie, ktoré zvlášť zreteľne ukazujú, že heretici konali z najhlbšieho presvedčenia a vo vedomí, že ide o život. Osudy Origena, Majstra Eckhardta, Husa, Luthera, Spinozu, Pascala, Bruna, Lessinga, Tolstého a mnohých ďalších sa v knihe objavujú v empaticky mäkkom, detaily vykresľujúcom svetle. Autor napriek svojej obdivuhodnej erudícii podáva ich príbehy v nečakane prístupnej podobe. Ponúka čitateľom napínavé pohľady do zákulisia životných zvratov veľkých dejinných postáv. Miestami môžeme nadobudnúť dojem, že držíme v rukách román, hoci jeho kapitoly nemusíme nevyhnutne čítať po poradí. Deliaca čiara medzi svätcom a kacírom bola v dejinách často na nerozoznanie tenká a z knihy je zrejmé, že odpoveď na otázku, či niekto je, alebo nie je kacír, často závisí len od dátumu, kedy sa otázka objaví.
Na stiahnutie
14,90 €

dostupné aj ako:

Svätec z nevhodného dreva


Útla brožúrka je netradičným portrétom sv. jána z Boha (1498 - 1550). Za svätca z "nevhodného dreva" ho považuje autor, veľký evanjelický ctiteľ svätých. Náčrt kontroverzného osudu Jána z Boha, ktorý sa po búrlivom živote vo svojich štyridsiatich styroch rokoch obrátil a dal podnet k založeniu rehole milosrdných, uzatvára Nigg postrehom: "Ľudský život svätca neslobodno prefarbiť sýtymi farbami. V tomto je útech: Nikto nemusí zúfať nad sebou alebo nad svojím blížnym. No nie iba útecha, ale aj provokácia: Ján z Boha, ktorý sa narodil pred 500 rokmi, nás svojou radikálnosťou prebúdza z bezpečného spánku v úzkoprsej sociálnej sieti súčasnosti.".
Vypredané
0,50 € 0,53 €

Nagy szentek élete I.


A kötetben Walter Nigg tizenegy nagy szent életével foglalkozó könyvének bevezető értekezése és három népszerű és időszerű szentről (Assisi Szent Ferencről, Avilai Szent Terézről és Vianney Szent Jánosról) írt tanulmánya olvasható. Erről a könyvről írta Nigg születésének századik évfordulójáról megemlékezve Gerhard Besier heidelbergi protestáns vallástudós: "A nevelő hatású író a 'nagy szentekről' írt könyvében a vallások fölötti hagiográfiának új szemléletét mutatja be olvasóinak. Pszichológiai beleéléssel, a lelki dolgok iránti érzékenységgel és a nyelv virtuózaként új megvilágításban tárja lelkes olvasói elé a kereszténység nagyjait mint a jelen példaképeit".
Vypredané
4,62 € 4,86 €

Nagy szentek élete II.


A „Nagy szentek élete” 2. kötetében, Walter Nigg négy szent életével foglalkozik. Közülük kettő – Szalézi Szent Ferenc és Lisieux-i Szent Teréz – jól ismert, kettőről azonban – Genovai Szent Katalinról és Copertinói Szent Józsefről – valószínűleg még a vallásukat gyakorló hívek is csak keveset hallottak. Pedig mindegyikük olyan erőteljes keresztény egyéniség volt, akivel különleges élmény találkozni. Ha életükről, gondolataikról, tetteikről, hatásukról olvasva megpróbálunk lélekben fölemelkedni, és legalább megközelíteni azt a magasságot, ahol ők vannak, akkor valóban találkozni tudunk velük, és nem csupán felületes ismereteket szerzünk róluk. Észre fogjuk venni, hogy ők nemcsak a maguk korához szóltak, de komoly, megszívlelendő üzenetük van minden kor, így a modern ember számára is.
Vypredané
3,73 € 3,93 €

Nagy szentek élete III.


Walter Nigg "Nagy szentek" című műve magyar fordításának ezen harmadik, befejező kötete három szent életével és a mai embernek szóló üzenetével foglalkozik. Ketten közülük nemzetük történelmében is jelentős szerepet játszottak, a harmadik pedig az európai irodalomnak kiemelkedő egyénisége. Szent Johanna (Jeanne d'Arc) visszaadta a kereszténységnek a hősies lelkületet. Példát mutatott a vallásosságnak és a hősiességnek összekapcsolására, ez pedig minden kor kereszténye számára megszívlelendő. Fülei Szent Miklós élete utolsó húsz évét magányban, remeteségben töltötte. Magánya Istennel való barátságából fakadó vallásos magány volt. Csodálatos, táplálék nélküli élete különleges jelként a zabolátlan mohósággal szemben világosan szemlélteti a Biblia szavait: "Nem csak kenyérrel él az ember." A ranfti remete szívügye volt a béke megőrzése. Isten békéjére gondolt, amelynek a mennyből kell leszállnia a földre. Keresztes Szent Jánosnak, a misztika költőjének írásai olyan emberekhez szólnak, akik az életszentség útján akarnak járni, márpedig minden tudatosan keresztény életet élő embernek ez a feladata. Különösen a mai embernek szól a figyelmeztetés: az aszkézis elkerülhetetlen föltétele annak, hogy valaki eljusson az életszentségre. A léleknek hittel kell magát fölfegyvereznie, akkor tud a földi dolgokról lemondani és Istenhez emelkedni.
Vypredané
3,33 € 3,50 €