Knižné kamarátstva

Henri Nouwen

autor

Itt és most


U dodávateľa
6,96 € 7,33 €

A tükrön túl, Jézus nevében


Henri Nouwen két írása jelenik meg egy kötetben. Az elsőben beszámol balesetéről, amely életveszélyessé váló belső sérüléshez és operációhoz vezetett. Elmeséli, hogy milyen gondolatok foglalkoztatták a halál közelében, majd felgyógyulása közben, és hogyan talált rá Isten szeretetére a legválságosabb órákban. A másik műben a hiten, együttérzésen és szereteten alapuló keresztény szellemiségű lelki vezetésről osztja meg gondolatait.
U dodávateľa
6,39 € 6,73 €

Cesta pokoje


Katolický kněz nizozemského původu Henri J. M. Nouwen (1932–1996) zprvu působil jako pedagog mj. na Yaleově a Harvardově univerzitě, ale později zasvětil svůj život práci s duševně postiženými lidmi v arše Daybreak v kanadském Torontu. Ve svém životě a díle kladl zvláštní důraz na kontemplativní modlitbu. Bezprostřední kontakt s Bohem považoval za velmi důležitý, avšak spása skrze víru byla pro něho ještě důležitější, stejně jako soucit a solidarita s trpícími. Jezuitský duchovní a mírový aktivista John Dear sestavil sborník Nouwenových prací z let 1983–1994, zaměřených na podporu míru, pokoje, rasové, společenské a sociální spravedlnosti. Tyto eseje nereprezentují Nouwenovy vedlejší zájmy, ale nabízejí některé jeho nejvyzrálejší duchovní postřehy. *** A tak se ze světa stává svět absurdní, svět, v němž každoročně umírají tisíce lidí v důsledku hladomoru a násilí a ti, kteří tuto smrt zapříčinili, jsou přesvědčeni, že jednají v zájmu ochrany velkých duchovních hodnot a svobody. Jak Ježíš předvídal, mnozí budou páchat zločiny s vědomím, že dělají cosi ctnostného ve jménu Boha. A zatímco zaznamenáváme nárůst smrti a zkázy, stále méně lidí je schopno vysvětlit, co se vlastně děje. Svět se tak noří hlouběji a hlouběji do absurdity – doslova do „naprosté hluchoty“ – a je stále neschopnější zaslechnout otázku přicházejícího Krista: „Cos udělal pro moje maličké?“ (citace z textu)
Na sklade
12,45 € 13,11 €

Te vagy a Szeretett


Hogyan fogalmazhatja meg hite lényegét a lelkész-tanító egy ateista újságíró számára? Ez a kötet Henri Nouwen vallomása a kereszténységről, kettejük rendhagyó barátságának történetébe ágyazva.

"Egyszer Fred odafordult hozzám, és megkérdezte, 'Miért nem írsz valamit a spirituális életről nekem és a barátaimnak?' Kérdése már nem egyszerűen egy fiatal értelmiségi elgondolkodtató javaslata volt, hanem egy minden oldalról felhangzó kérelem - és csak rajtam múlott, hogy meghallom-e...
"Szívünk legmélyebb sóvárgásáról, a vágyainkról és a reményeinkről beszélj nekünk! Ne túlélési stratégiáról, hanem a bizalomról; ne érzelmi szükségleteink kielégítésének újabb módjairól, hanem a szeretetről! Változó nézőpontunknál átfogóbb világképről beszélj! A tömegkommunikáció lármájánál mélyebbről fakadó hangot szeretnénk hallani. Igen, valami nálunk nagyobbról szólj! Mesélj nekünk... Istenről" (részletek a könyvből)
Vypredané
0,00 €

Duchovní život jako cesta


Henri Nouwen není českému čtenáři postavou neznámou. Vlivný autor duchovní literatury, spojující osobní zkušenosti s nejhlubšími myšlenkami křesťanství i jiných spirituálních a náboženských tradic, v knize Duchovní život jako cesta ukazuje tři fáze pohybu člověka k dosažení zralého lidství, zdravých vztahů s druhými lidmi a osobního vztahu s Bohem v modlitbě. Tato cesta růstu vede od zraňující osamělosti k plodné a duchovně plné samotě, od nepřátelství a agresivity k otevřené pohostinnosti, od iluzí a sentimentality ve vztahu k Bohu až k nalezení osvobozující otevřenosti v modlitbě. Henri Nouwen doplňuje svůj výklad moudrými vyprávěními z řady náboženských tradic, od klasiků křesťanských (Thomas Merton, Chalíl Džibrán, pravoslavné hnutí hésychastů) až po příběhy zenové. Připojen je i samostatný autobiografický text „Za zrcadlem“, který líčí autorovu vážnou nehodu a novou, proměňující zkušenost s Bohem na prahu smrti.
Na sklade
7,59 € 7,99 €

A tékozló fiú hazatérése - Egy hazatalálás története


Az ismert bibliai példázatban az apa kitörő örömmel fogadja hazatérő fiát, pedig az kikérte, majd eltékozolta örökrészét. A szerző Rembrandt zseniális festménye alapján, a festő és saját életének példáival alátámasztva tárja fel a történet mélyebb értelmét, korunk emberének szóló üzenetét.
U dodávateľa
8,31 € 8,75 €

Ako klaun v Ríme


Určite ste boli v cirkuse. Obdivovali ste vystúpenia artistov a so zatajeným dychom ste si hovorili: „Ako to dokáže?" A potom sa v manéži objavil klaun a vy ste išli puknúť od smiechu. Zdal sa vám blízky. Možno ste si povedali: „Je ako ja…" V Cirkvi sú ľudia, ktorí zastávajú dôležité úrady, plnia významné úlohy. A sú v nej aj bežní ľudia, ktorých ani poriadne nevidno. Starajú sa o babičky a deduškov v domovoch, perú plienky, varia obedy, upratujú kostol, kúria v peci… Henri Nouwen (1932 –1996) svojimi úvahami o samote, celibáte, modlitbe a kontemplácii v tejto knihe aj artistom aj klaunom ukazuje, ako kráčať po Ježišovej ceste v pokoji a radostne napriek uponáhľanému svetu okolo nás. Slovenský preklad Pavol Petrík.
U dodávateľa
2,76 € 2,90 €

Adam - boží miláček


Když se Henri Nouwen v roce 1996 chystal napsat knihu o Apoštolském vyznání víry, zasáhla ho hluboce zpráva. že umírá jeho přítel Adam Arnett, těžce postižený mladý muž z komunity Daybreak. Po jeho smrti Henry svůj plán změnil. Zjistil, že když uvažuje o životním příběhu Adama Arnetta, nachází cestu, jak vyjádřit své vlastní chápání evangelijní zvěsti. Adam se mu stal obrazem živého Krista, stejně jako Ježíš, který kdysi žil na zemi, bal přítelem, učitelem a vůdcem svých učedníků.
Vypredané
3,52 € 3,71 €

Má ma niekto rád?


Fred je mladý neveriaci Žid, newyorský novinár. Je presvedčený, že jeho zamestnanie, životný štýl a existenčné starosti mu nedovoľujú sa starať o čokoľvek duchovné. Henry Nouwen sa stal jeho priateľom a rozhodol sa napísať pre Freda a pre ľudí jemu p odobných knihu. O tom, akí sú vzácni, jedineční, ako ich má Niekto rád. Ak chcete dopriať príjemné pohladenie svojej duši, prečítajte si túto knihu. Henry J.M. Nouwen je jeden z najvýznamnejších duchovných spisovateľov v Severnej Amerike. Prednášal n a popredných amerických univerzitách, desaťročie pracoval v komunite postihnutých ľudí a ich asistentov Archa. V slovenčine od neho vyšli knihy V mene Ježiša, Návrat márnotratného syna, Ranený uzdravovateľ, Stretnutie s Máriou.
Vypredané
3,09 € 3,25 €

Ki tudod inni a kelyhet?


1996-ban bekövetkezett váratlan halála előtt kiadott utolsó művében Henri Nouwen a Szentírás egyik leggyakrabban idézett mondata kapcsán osztja meg gondolatait és érzéseit az olvasóval. Mély spirituális ösztönzést adott neki Jézus kérdése, amelyet tanítványaihoz, Jánoshoz és Jakabhoz intézett. „Ki tudjátok inni azt a kelyhet, amelyet majd én kiiszom? Már az, ahogy hagytam ezt a kérdést egyre mélyebbre belém ivódni, nyugtalanságot keltett bennem. De tudtam, hogy el kell kezdenem együtt élni vele. Ez a könyv ennek az együttélésnek a gyümölcse. Az a célja, hogy Jézus kérdése a szívünk mélyéig hatoljon, és ezzel személyes válaszadásra késztessen. Azt a három témát követem, amely azon a bizonyos reggelen fogalmazódott meg a Daybreak közösség kápolnájában: a kehely tartása, felemelése és kiürítése. Ezek lehetővé teszik, hogy feltárjam a lelki horizontokat, amelyeket Jézus kérdése nyit meg előttünk, és meghívjam az olvasót, hogy csatlakozzon hozzám e felfedezőútra.” (Részlet a könyvből)
Vypredané
5,84 € 6,15 €

Návrat ztraceného syna (2.vyd)


Roku 1983 Nouwen poprvé zahlédl reprodukci slavného Rembrandtova obrazu, na němž otec objímá marnotratného syna. Výjev ho naprosto uchvátil... Záhy se mu naskytla příležitost odjet do Petrohradu a strávit pár dní v tichu před originálem. Jednotlivé postavy na obraze k němu promlouvaly tak mocně, že o nich musel rozjímat po mnoho dalších let. Postupně se našel v obou synech, přičemž ale zjistil, že ztracenější je ten starší, ačkoli se nikdy nevzdálil z otcova domu. A nakonec největší výzvou bylo pro autora povolání stát se milosrdným otcem, který už neřeší sebe, ale má otevřené srdce i náruč pro všechny ztracené. Kniha vychází v novém překladu Kateřiny Lachmanové, která knihu doporučuje jako výbornou pomůcku pro duchovní obnovy a exercicie.
Vypredané
10,22 € 10,76 €

Zraněný ranhojič


Žádný duchovní nemůže nikoho spasit. Může se jen těm, kdo jsou plni strachu a obav, nabídnout jako průvodce. A přece díky právě tomuto vedení lze spatřit první známky naděje. Je tomu tak proto, že sdílená bolest, je-li chápána jako cesta k osvobození, již není paralyzující, ale mobilizující. Když si uvědomíme, že před svými bolestmi nemáme utíkat, ale že je můžeme využít pro společné hledání života, pak se tyto bolesti mění z projevů zoufalství ve známky naděje.
Vypredané
6,15 € 6,47 €

Vnútorný hlas lásky


Dnes sa mi zdá vzdialené obdobie, v ktorom som tieto duchovné pokyny písal. Akoby to bolo veľmi dávno. Keď som si ich teraz po ôsmich rokoch prečítal, uvedomujem si, že som prešiel radikálnymi zmenami. Prešiel cez trápenie k slobode, cez depresiu k pokoju, cez zúfalstvo k nádeji. Určite to bolo pre mňa obdobie očisťovania. Srdce, vždy pochybujúce o vlastnej dobrote, hodnote a cene, spočinulo v hlbšej láske, a tak už nie je natoľko závislé od chvály a obviňovania okolia. Taktiež v ňom dozrela väčšia schopnosť dávať lásku bez toho, žeby som vždy očakával jej opätovanie.
Vypredané
5,13 € 5,40 €

Návrat mártnotratného syna


Náhodné stretnutie autora s reprodukciou Rembrandtovho obrazu Návrat márnotratného syna znamenalo začiatok dlhej duchovnej cesty, na ktorú sa vydal Henri Nouwen. Táto kniha je hlbokou meditáciou, v ktorej sa autor spytuje, kam ho Boh volá, aby plnil jeho vôľu. Najskôr sa vciťuje do úlohy mladšieho syna, ktorý sa vracia po mnohých sklamaniach domov, do otcovského domu. Potom sa stavia na miesto staršieho syna, ktorý kriticky, s istou dávkou urazenej samoľúbosti, nezúčastnene hľadí na otcovu milosrdnú lásku. Napokon sa stotožňuje s postavou odpúšťajúceho, láskavého a šľachetného otca. V úvahe o Rembrandtovom zobrazení tohto dramatického biblického podobenstva rezonujú témy návratu, odpustenia, zmierenia a lásky, ktoré v tejto knihe znovu objavuje každý, kto prežil osamelosť, odvrhnutie, žiarlivosť či hnev. Výzva milovať a odpúšťať, ale aj vedieť prijať lásku a odpustenie sú konečným cieľom, ku ktorému nám ukazuje cestu toto Kristovo podobenstvo.
Kniha je inšpiráciou pre všetkých ktorí hľadajú istotu, túžia po odpustení a posilnení a chcú ponúknuť svoju bezvýhradnú lásku a nezištnú pomoc všetkým, ktorí to potrebujú.
Vypredané
4,38 € 4,61 €