! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Ivan Novák

autor

Základy péče o kriticky nemocné dítě


Publikace systematicky probírá některé etiologicko-patogenetické situace, které mohou nejčastěji u dítěte vést k závažnému nebo život ohrožujícímu stavu. Obsahuje jak stručnou a výstižnou symptomatologii těchto chorobných stavů, tak precizní návod k léčebnému postupu, včetně moderních názorů na farmakoterapii i s uvedením přesného dávkování. Kniha představuje vademekum přednemocniční pediatrické intenzivní péče. V naléhavých situacích může pomoci k rychlé orientaci nejen praktickým lékařům a odb orníkům oborů styčných s pediatrií, ale bude jistě velkým přínosem i pro dětské lékaře.
Vypredané
2,22 € 2,34 €

Intenzivní péče v pediatrii


Kniha je v naší odborné literatuře první publikací zabývající se intenzivní péčí o děti. Intenzivní péče se stala důležitým oborem dětského lékařství. Autoři - pediatři a anesteziologové - jsou buď pediatrickými intenzivisty, nebo respektovanými odb orníky v některé pediatrické specializaci (hematologie, nefrologie, dědičné poruchy metabolismu, endokrinologie). O významu intenzivní péče v pediatrii svědčí mimo jiné to, že mezi autory publikace je deset přednostů nebo primářů pediatrických klinik .
Vypredané
35,28 € 37,14 €

Akutní selhání ledvin


Publikace shrnuje recentní poznatky a zkušenosti, kterým bychom měli věnovat pozornost u kriticky nemocného s rizikem selhání ledvin nebo u něhož již k jejich selhání došlo. Náhrada funkce ledvin intermitentní hemodialýzou byla u hemodynamicky nestabilních a kriticky nemocných postupně nahrazována kontinuálními eliminačními technikami. Ty v průběhu 90. let 20. stol. zaznamenaly dynamický technický rozvoj, a v tomto období se rovněž začaly prosazovat do rutinní klinické praxe na JIP v péči o nemocné s akutním selháním ledvin.
Vypredané
17,07 € 17,97 €

Českosaské Švýcarsko


Turistická mapa zediční řady vměřítku 1:65000se značenými cyklistickými trasami, vytištěná navodovzdorném neroztrhnutelném syntetickém papíru DuPontTyvek. Rozsáhlé zobrazené území díky oboustrannému tisku, souřadnicová síť WGS84pro navigac i GPS, pravoúhlá síť po2km.
Vypredané
3,97 € 4,18 €