% Zľavy na hry %

Jozef Novák

autor

Lovy na Vysočině


Kniha Lovy na Vysočině vznikala postupně z velké řady zápisků autora, které si vede už od prvních svých vycházek se zbraní do přírody. Podkladem mu jsou proto zcela skutečné události, které se týkají ve většině případů lovů tak, jak je sám zažil, nebo slyšel vyprávět svými zelenými kamarády. Autor pochází ze samého středu Vysočiny - Horácka, kde si příroda uchovala do jisté míry stále svoji krásu a tajná zákoutí.
U dodávateľa
12,01 € 12,64 €

Čitateľské tabuľky


Nové čitateľské tabuľky predstavujú súhrnný a upravený variant Základného a Rozširujúceho súboru čitateľských tabuliek (1995, 1995, 2000, 2002), ktorých sa predalo niekoľko tisíc kusov. Praktické poznatky viedli k vytvoreniu súhrnného, náležite rozsiahleho a štruktúrovaného súboru textov, ktorý je určený k špecifickému nácviku základných čitateľských zručností najmä detí. Svojím charakterom predstavujú špeciálnu pomôcku, ktorá si vyžaduje aj neobvyklé, teda špeciálne spôsoby používania, aby sa dosiahlo očakávané zlepšenie čitateľských zručností. Nové čitateľské tabuľky teda nenahrádzajú obvyklé alebo odporúčané literárne texty na čítanie, ale ich dopĺňajú a ponúkajú čitateľom, ktorí majú s čítaním problémy, špeciálne zacielený postup, ako dosiahnuť vyššiu čitateľskú výkonnosť. Možnosti uplatnenia čitateľských tabuliek. Kým, kde? 1. rodičovskou verejnosťou (prevencia a prekonávanie čiastkových problémov, precvičovanie, zdokonaľovanie a rozvíjanie techniky čítania); 2. v základných školách (prevencia a prekonávanie ťažkostí, zmierňovanie čitateľských ťažkostí);3. v špeciálnych školách (alternatívny súbor textov na precvičovanie čítania); 4. v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva (reedukácia a kompenzácia ťažkostí, inštruktáže rodičov, pedagógov); 5. v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva a v detských integračných centrách (reedukácia a kompenzácia ťažkostí, inštruktáže rodičov, pedagógov). V prípade akých typov čitateľských ťažkostí, akou formou? 1. jednoduché oneskorenie spôsobu a rýchlosti čítania, keď nejde o špecifickú poruchu čítania – len kapitoly, výberovo; 2. podpriemerné vlohy na čítanie – systematické čítanie textov; 3. vývinová dyslexia u starších detí – systematické uplatnenie tabuliek s textami; 4. znížené rozumové predpoklady – kapitoly, alebo systematické čítanie textov; 5. deti z minoritných skupín – kapitoly, alebo systematické čítanie textov.
U dodávateľa
13,40 € 14,10 €

Lovecké výpravy


Autor se ve své třetí knize Lovecké výpravy, která vychází po jeho první s názvem Lovy na Vysočině a druhé V revíru, rozepisuje opět o neopakovatelných zážitcích prožitých na jeho příležitostných lovech v nádherném revíru Jeseníků. Vzhledem k tomu, že se zde vyskytuje i jelení zvěř a zvláště divočáci – tedy černá zvěř, není o zážitky a mnohá setkání s nimi žádná nouze. Vyznačují se právě svou neopakovatelností, získáváním nových pohledů a nenahraditelných zkušeností. Při četbě příběhů může čtenář nalézat ten utajený závan touhy po lovu a nové zážitky tak, jak je prožíval autor, většinou ve společnosti své velké psí kamarádky a lovkyně Bonny.
Vypredané
10,22 € 10,76 €