! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Martin Novotný

autor

Daňové zákony 2004


Úplné znenie platné v roku 2004, zákon o DPH, dani z nehnuteľnosti a iné. (300x210, ČB, TV).
Vypredané
5,33 € 5,61 €

Nový zákon o dani z pridanej hodnoty v aktuálnom znení


Edícia úplných znení najdôležitejších predpisov pre každého. Zákonník je platný od vstupu do EÚ, komentár všetkých paragrafov, nové prílohy zákona (230x160, 68s., ČB, TV)
Vypredané
0,16 € 0,17 €

Nový zákonník práce v aktuálnom znení


Edícia úplných znení najdôležitejších predpisov pre každého. Zákonník je platný od vstupu do EÚ, zákaz diskriminácie, rovnaké zaobchádzanie a iné. (230x160, 68 s., ČB, TV)
Vypredané
3,44 € 3,62 €

Nový občiansky zákonnník v aktuálnom znení


Edícia úplných znení najdôležitejších predpisov pre každého. Zákonník je platný od vstupu do EÚ, spotrebiteľské zmluvy a iné. (230x160, 68 s., ČB, TV)
Vypredané
3,55 € 3,74 €

Lexikon pre účtovníkov + CD


Zákony, opatrenia a ich prílohy na vedenie účtovníctva a účtovnú uzávierku v oboch sústavách. Zadarmo účtovný program pre Windows. (235x165, ČB, MV.)
Vypredané
10,37 € 10,92 €